3,8300 zł
0,26% 0,0100 zł
Grupa DUON SA (DUO)

Komunikaty spółki - DUON

Wykup obligacji serii A
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A oraz ich wcześniejszy wykup
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego
Zaświadczenie zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy obligacji serii A
Wyniki finansowe
Rejestracja podwyższenia kapitału i zmian Statutu w KRS
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 12 kwietnia 2016 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte bez formalnego zwołania
Osiągnięcie przez Fortum Holding B.V. 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Informacja o niezastosowaniu zasad II.Z.3. i II.Z.7. zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" („DPSN”)
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa DUON S.A. odbytym w dniu 4 kwietnia 2016 roku
Zaświadczenie zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy obligacji serii A
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.