50,0600 zł
-0,16% -0,0800 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 422 100 2 441 700 2 064 100 2 424 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 24 000 -50 100 -67 000 79 300
Zysk (strata) brutto (tys.) -65 000 -122 100 -154 100 26 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -64 900 -99 800 -140 300 33 700
Amortyzacja (tys.) 147 000 141 700 155 500 144 500
EBITDA (tys.) 171 000 91 600 88 500 223 800
Aktywa (tys.) 7 536 400 7 064 100 7 344 800 7 260 500
Kapitał własny (tys.)* 684 000 416 300 486 100 797 100
Liczba akcji (tys. szt.) 54 868,000 54 868,000 54 868,000 68 868,000
Zysk na akcję (zł) -1,183 -1,819 -2,557 0,489
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,466 7,587 8,859 11,574
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.