2,7500 zł
2,61% 0,0700 zł
BYTOM S.A. (BTM)

Komunikaty spółki - BYTOM

Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 rok
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Bytom SA i Vistula Group SA zgodnie z art. 504 par. 1 KSH.
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za sierpień 2018 r.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki BYTOM S.A.
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Bytom SA i Vistula Group SA zgodnie z art. 504 par. 1 KSH.
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Bytom S.A. przez KDPW.
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Bytom S.A. w Krakowie z Vistula Group S.A. w Krakowie.
Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego
Korekta raportu bieżącego nr 20/2018
Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za lipiec 2018 r.
Korekta raportu bieżącego nr 19/2018
Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za czerwiec 2018 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.