15,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Komunikaty spółki - BIK

Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.
Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A
Wpis połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.
Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku.
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2019 roku po wznowieniu obrad po przerwie.
Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta - korekta raportu nr 26/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku.
BIK 0,00% 15,60
2019-10-22 09:00:00

Kalendarium

  • Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.