13,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Komunikaty spółki - BIK

Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2019
Wyniki finansowe
Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
Niezawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW
Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.