22,4000 zł
0,90% 0,2000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Komunikaty spółki - BIK

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2021 roku.
Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
BIK 0,90% 22,40
2021-05-06 14:34:43

Kalendarium

  • NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.