22,4000 zł
0,90% 0,2000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Akcjonariat - BIK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 93 324 380,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 166 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 166 267
Liczba głosów na WZA: 6 836 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 4 166 267,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 836 267
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NREP NSF IV Holding 2 S.a.r.l. NWZ 4 166 267 (100,00%) 6 836 267 (100,00%) 2021-06-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 3 800
50,00 3 800
190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 121
1,00 4 166 267
4 166 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 146
1,00 4 148 146
4 148 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-09-02
seria E 14 000
50,00 24 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 6 000
50,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 200
50,00 4 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2012-06-22 36 000
5 472 000,00
50,00 152,00 60 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
split 1:50 2014-06-16
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
zmiana oznaczenia akcji: seria A, G, H 2014-06-16
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-24 1 130 000
20 340 000,00
1,00 18,00 4 130 000
4 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-08
2016-11-23
2016-12-08
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-24 57 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 0 (-755 090) 0,00 (-18,28) 0 (-1 422 590) 0,00 (-18,36) 2021-04-09
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 0 (-750 000) 0,00 (-18,16) 0 (-1 417 500) 0,00 (-18,29) 2021-04-09
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 0 (-750 000) 0,00 (-18,08) 0 (-1 417 500) 0,00 (-20,79) 2021-04-09
NREP NSF IV Holding 2 S.a.r.l. 4 120 474 98,90 6 790 474 99,33 2021-04-09
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 0 (-750 000) 0,00 (-18,16) 0 (-1 417 500) 0,00 (-18,29) 2021-04-09
Quercus TFI SA portfele 157 389 (-98 877) 3,81 (-2,39) 157 389 (-98 877) 2,03 (-1,28) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 31 269 0,76 31 269 0,40 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 72 185 1,75 72 185 0,93 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 256 266 6,20 256 266 3,31 2017-12-31
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 755 090 18,28 (0,08) 1 422 590 18,36 (-2,50) 2017-07-10
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 755 090 (46 000) 18,20 (1,03) 1 422 590 (92 000) 20,86 (3,69) 2017-07-10
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 750 000 18,16 (0,08) 1 417 500 18,29 (-2,50) 2017-07-10
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 750 000 (46 000) 18,08 (1,03) 1 417 500 (92 000) 20,79 (3,69) 2017-07-10
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 750 000 18,08 (-0,08) 1 417 500 20,79 (2,50) 2017-07-10
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 750 000 (607 000) 18,16 (14,70) 1 417 500 (989 000) 18,29 (12,76) 2017-07-10
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 750 000 (46 000) 18,16 (1,11) 1 417 500 (92 000) 18,29 (1,19) 2017-07-10
Belancor J.Kłeczek sp.j. 0 (-184 000) 0,00 (-4,46) 0 (-419 275) 0,00 (-5,41) 2017-07-10
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 709 090 (561 000) 17,17 (13,58) 1 330 590 (897 000) 17,17 (11,58) 2017-04-26
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 704 000 (561 000) 17,05 (13,59) 1 325 500 (897 000) 17,10 (11,57) 2017-04-26
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 704 000 (561 000) 17,05 (13,59) 1 325 500 (897 000) 17,10 (11,57) 2017-04-26
Belancor J.Kłeczek sp.j. 184 000 (-1 344 000) 4,46 (-32,54) 419 275 (-2 636 725) 5,41 (-34,02) 2017-04-26
Belancor J.Kłeczek sp.j. 1 528 000 (-900 000) 37,00 (-21,79) 3 056 000 (-900 000) 39,43 (-11,62) 2017-01-27
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 148 090 3,59 433 590 5,59 2017-01-20
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 143 000 3,46 428 500 5,53 2017-01-20
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 143 000 (-561 000) 3,46 (-13,59) 428 500 (-896 500) 5,53 (-11,57) 2017-01-20
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 143 000 3,46 428 500 5,53 2017-01-20
Belancor J.Kłeczek sp.j. 2 428 000 (-572 000) 58,79 (-41,21) 3 956 000 (-1 714 000) 51,05 (-99,74) 2017-01-20
Belancor J.Kłeczek sp.j. 3 000 000 100,00 (27,36) 5 670 000 150,79 (77,63) 2015-12-08
Belancor J.Kłeczek sp.j. 3 000 000 72,64 5 670 000 73,16 2015-12-08
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 704 000 17,05 1 325 000 17,10 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.