14,6000 zł
2,10% 0,3000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Akcjonariat - BIK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 60 562 931,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 148 146 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 005 090
Liczba głosów na WZA: 6 818 146 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,44%
Kapitał akcyjny: 4 148 146,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 675 090
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,56%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 755 090 (18,20%) 1 422 590 (20,86%) 2017-07-10 -
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 750 000 (18,16%) 1 417 500 (18,29%) 2017-07-10 -
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 750 000 (18,08%) 1 417 500 (20,79%) 2017-07-10 -
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 750 000 (18,08%) 1 417 500 (20,79%) 2017-07-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 3 800
0,00
50,00 0,00 3 800
190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 146
0,00
1,00 0,00 4 148 146
4 148 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
seria E 14 000
0,00
50,00 0,00 24 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 6 000
0,00
50,00 0,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 200
0,00
50,00 0,00 4 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2012-06-22 36 000
5 472 000,00
50,00 152,00 60 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
zmiana oznaczenia akcji: seria A, G, H 2014-06-16 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
split 1:50 2014-06-16 0
0,00
1,00 0,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-08
seria I - subskrypcja publiczna 2015-06-24 1 130 000
20 340 000,00
1,00 18,00 4 130 000
4 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-08
2016-11-23
2016-12-08
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-24 57 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 157 389 (-98 877) 3,81 (-2,39) 157 389 (-98 877) 2,03 (-1,28) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 31 269 0,76 31 269 0,40 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 72 185 1,75 72 185 0,93 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 265 764 6,43 265 764 3,43 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 256 266 6,20 256 266 3,31 2017-12-31
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 755 090 (46 000) 18,28 (1,11) 1 422 590 (92 000) 18,36 (1,19) 2017-07-10
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 750 000 (46 000) 18,16 (1,11) 1 417 500 (92 000) 18,29 (1,19) 2017-07-10
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 750 000 (607 000) 18,16 (14,70) 1 417 500 (989 000) 18,29 (12,76) 2017-07-10
Belancor J.Kłeczek sp.j. 0 (-184 000) 0,00 (-4,46) 0 (-419 275) 0,00 (-5,41) 2017-07-10
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 709 090 (561 000) 17,17 (13,58) 1 330 590 (897 000) 17,17 (11,58) 2017-04-26
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 704 000 (561 000) 17,05 (13,59) 1 325 500 (897 000) 17,10 (11,57) 2017-04-26
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 704 000 (561 000) 17,05 (13,59) 1 325 500 (897 000) 17,10 (11,57) 2017-04-26
Belancor J.Kłeczek sp.j. 184 000 (-1 344 000) 4,46 (-32,54) 419 275 (-2 636 725) 5,41 (-34,02) 2017-04-26
Belancor J.Kłeczek sp.j. 1 528 000 (-900 000) 37,00 (-21,79) 3 056 000 (-900 000) 39,43 (-11,62) 2017-01-27
Wąsikiewicz Roman wraz z Łukaszem Wąsikiewiczem 148 090 3,59 433 590 5,59 2017-01-20
Tokarz Bogumił wraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską 143 000 3,46 428 500 5,53 2017-01-20
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 143 000 (-561 000) 3,46 (-13,59) 428 500 (-896 500) 5,53 (-11,57) 2017-01-20
Kłeczek Jacek wraz z Beatą Kłeczek 143 000 3,46 428 500 5,53 2017-01-20
Belancor J.Kłeczek sp.j. 2 428 000 (-572 000) 58,79 (-41,21) 3 956 000 (-1 714 000) 51,05 (-99,74) 2017-01-20
Ogółem 4 130 000 (1 130 000) 0 7 750 000 (3 990 000) 0 2016-11-23
Belancor J.Kłeczek sp.j. 3 000 000 100,00 (27,36) 5 670 000 150,79 (77,63) 2015-12-08
Belancor J.Kłeczek sp.j. 3 000 000 72,64 5 670 000 73,16 2015-12-08
Ogółem 3 000 000 0 3 760 000 (-1 910 000) 0 2014-09-08
Ogółem 3 000 000 0 5 670 000 0 2014-09-08
Szewczyk Krzysztof wraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk 704 000 17,05 1 325 000 17,10 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.