9,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Akcjonariat - BETACOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 382 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 020 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 493 632
Liczba głosów na WZA: 2 020 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,94%
Kapitał akcyjny: 2 020 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 493 632
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,06%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szewczyk Marek 606 000 (30,00%) 606 000 (30,00%) 2019-03-28 -
Fręchowicz Robert 222 600 (11,02%) 222 600 (11,02%) 2019-02-26 -
Gutkiewicz Jarosław 201 980 (10,00%) 201 980 (10,00%) 2017-06-16 -
Załęski Mirosław 201 000 (9,95%) 201 000 (9,95%) 2019-06-18 -
Rudzińska Julia porozumienie z Jackiem Wiankowskim, Mateuszem Michalakiem i Jerzym Szendzielarzem 161 000 (7,97%) 161 000 (7,97%) 2020-08-17 -
Zaragoza Antonio 101 052 (5,00%) 101 052 (5,00%) 2021-02-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-07-28 555 000
555 000,00
1,00 1,00 555 000
555 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-08-22
seria B - subskrypcja prywatna 2000-08-31 145 000
145 000,00
1,00 1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria C - subskrypcja prywatna 2000-08-31 280 000
280 000,00
1,00 1,00 980 000
980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria D - Advanced Technologies Investors SA 2000-08-31 420 000
1 344 000,00
1,00 3,20 1 400 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria G - oferta menedżerska 2003-08-13 70 000
350 000,00
1,00 5,00 2 020 000
2 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2007-12-21
seria E - subskrypcja publiczna 2003-08-18 450 000
12 600 000,00
1,00 28,00 1 850 000
1 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2004-03-19
seria F - oferta menedżerska 2003-08-18 100 000
500 000,00
1,00 5,00 1 950 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2007-12-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zaragoza Antonio ZWZ 107 284 (6 232) 5,31 (0,31) 107 284 (6 232) 5,31 (0,31) 2020-08-31
Rudzińska Julia porozumienie z Jackiem Wiankowskim, Mateuszem Michalakiem i Jerzym Szendzielarzem 161 000 7,97 161 000 7,97 2020-08-17
Zaragoza Antonio 101 052 5,00 101 052 5,00 2019-04-16
Szewczyk Marek 638 800 (-17 700) 31,62 (-0,88) 638 800 (-17 700) 31,62 (-0,88) 2019-02-26
Załęski Mirosław 210 000 (-45 500) 10,40 (-2,25) 210 000 (-45 000) 10,40 (-2,22) 2018-11-13
Szewczyk Marek NWZ 656 500 (8 500) 32,50 (0,42) 656 500 (8 500) 32,50 (0,42) 2018-08-29
Szewczyk Marek 648 000 (40 449) 32,08 (2,00) 648 000 (40 449) 32,08 (2,00) 2018-05-11
Szewczyk Marek 607 551 (13 401) 30,08 (0,67) 607 551 (13 401) 30,08 (0,67) 2018-04-06
Szewczyk Marek 594 150 (41 150) 29,41 (2,03) 594 150 (41 150) 29,41 (2,03) 2018-03-29
Szewczyk Marek 553 000 (40 500) 27,38 (2,01) 553 000 (40 500) 27,38 (2,01) 2017-12-27
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 99 545 (-60 455) 4,93 (-2,99) 99 545 (-60 455) 4,93 (-2,99) 2017-10-19
Załęski Mirosław 255 500 (-10 000) 12,65 (-0,49) 255 000 (-10 500) 12,62 (-0,52) 2017-07-28
Fręchowicz Robert 224 000 (-10 000) 11,09 (-0,49) 224 000 (-10 000) 11,09 (-0,49) 2017-07-28
Szewczyk Marek 512 500 (98 000) 25,37 (4,85) 512 500 (98 000) 25,37 (4,85) 2017-07-17
Szewczyk Marek 414 500 (167 500) 20,52 (8,29) 414 500 (167 500) 20,52 (8,29) 2017-06-20
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 160 000 (-160 000) 7,92 (-7,92) 160 000 (-160 000) 7,92 (-7,92) 2017-06-20
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 320 000 (-80 000) 15,84 (-3,96) 320 000 (-80 000) 15,84 (-3,96) 2017-05-12
Szewczyk Marek 247 000 (41 000) 12,23 (2,03) 247 000 (41 000) 12,23 (2,03) 2017-05-02
Szewczyk Marek 206 000 (31 988) 10,20 (1,59) 206 000 (31 988) 10,20 (1,59) 2017-03-27
Szewczyk Marek 174 012 8,61 174 012 8,61 2016-12-28
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA WZA 400 000 (30 000) 19,80 (1,49) 400 000 (30 000) 19,80 (1,49) 2016-05-05
Załęski Mirosław WZA 265 500 (11 487) 13,14 (0,57) 265 500 (11 487) 13,14 (0,57) 2015-09-22
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA WZA 370 000 (-30 000) 18,31 (-1,49) 370 000 (-30 000) 18,31 (-1,49) 2015-09-22
Fręchowicz Robert WZA 234 000 (-6 421) 11,58 (-0,32) 234 000 (-6 421) 11,58 (-0,32) 2015-09-22
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 400 000 (60 790) 19,80 (3,01) 400 000 (60 790) 19,80 (3,01) 2014-06-30
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 339 210 (76 137) 16,79 (3,77) 339 210 (76 137) 16,79 (3,77) 2014-06-29
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 263 073 (2 400) 13,02 (0,12) 263 073 (2 400) 13,02 (0,12) 2014-04-14
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 260 673 (38 000) 12,90 (1,88) 260 673 (38 000) 12,90 (1,88) 2014-04-13
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 222 673 (74 500) 11,02 (3,69) 222 673 (74 500) 11,02 (3,69) 2014-04-09
Surplus Capital Management sp. z o.o. SKA 148 173 7,33 148 173 7,33 2014-01-02
Runicom SA wraz z podmiotami zależnymi 126 402 6,25 (0,25) 126 402 6,25 (0,25) 2012-07-30
Runicom SA wraz z podmiotami zależnymi 126 402 (-31) 6,00 (-0,25) 126 402 (-31) 6,00 (-0,25) 2012-07-30
Gutkiewicz Jarosław 214 310 (-300) 10,60 (-0,02) 214 310 (-300) 10,60 (-0,02) 2012-07-26
Gutkiewicz Jarosław 214 610 (9 610) 10,62 (0,48) 214 610 (9 610) 10,62 (0,48) 2012-07-25
Runicom SA wraz z podmiotami zależnymi 126 433 6,25 126 433 6,25 2012-03-02
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 98 686 (-43 112) 4,88 (-2,13) 98 686 (-43 112) 4,88 (-2,13) 2012-01-17
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 141 798 (-200 266) 7,01 (-9,92) 141 798 (-200 266) 7,01 (-9,92) 2012-01-16
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 342 064 (48 280) 16,93 (2,39) 342 064 (48 280) 16,93 (2,39) 2011-10-10
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 293 784 (57 013) 14,54 (2,82) 293 784 (57 013) 14,54 (2,82) 2011-10-10
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 236 771 (-253 464) 11,72 (-12,54) 236 771 (-253 464) 11,72 (-12,54) 2011-10-10
Załęski Mirosław 254 013 (57 013) 12,57 (2,82) 254 013 (57 013) 12,57 (2,82) 2011-10-05
Załęski Mirosław 197 000 (7 000) 9,75 (0,35) 197 000 (7 000) 9,75 (0,35) 2011-10-04
Jurski Artur 87 107 4,00 (-0,31) 87 107 4,00 (-0,31) 2011-10-04
Jurski Artur 87 107 (42 107) 4,31 (2,09) 87 107 (42 107) 4,31 (2,09) 2011-10-04
Fręchowicz Robert 240 421 (48 419) 11,90 (2,40) 240 421 (48 419) 11,90 (2,40) 2011-10-04
Gutkiewicz Jarosław 205 000 (-42 800) 10,14 (-2,12) 205 000 (-42 800) 10,14 (-2,12) 2010-11-30
Gutkiewicz Jarosław 247 800 (-3 000) 12,26 (-0,15) 247 800 (-3 000) 12,26 (-0,15) 2009-11-30
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 490 235 (45 134) 24,26 (2,23) 490 235 (45 134) 24,26 (2,23) 2009-10-13
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 445 101 (39 911) 22,03 (1,98) 445 101 (39 911) 22,03 (1,98) 2009-10-09
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 405 190 (54 951) 20,05 (2,72) 405 190 (54 951) 20,05 (2,72) 2009-07-20
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 350 239 (108 139) 17,33 (5,35) 350 239 (108 139) 17,33 (5,35) 2009-07-09
Załęski Mirosław 190 000 (-20 000) 9,40 (-0,99) 190 000 (-20 000) 9,40 (-0,99) 2009-07-08
Fręchowicz Robert 192 002 (-50 000) 9,50 (-2,48) 192 002 (-50 000) 9,50 (-2,48) 2009-07-08
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 242 100 (651) 11,98 (0,03) 242 100 (651) 11,98 (0,03) 2009-07-02
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 241 449 (36 626) 11,95 (1,82) 241 449 (36 626) 11,95 (1,82) 2009-04-14
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 204 823 (103 525) 10,13 (5,12) 204 823 (103 525) 10,13 (5,12) 2009-02-02
Totmes SA wraz z podmiotami powiązanymi 101 298 5,01 101 298 5,01 2008-12-01
Załęski Mirosław 210 000 (3 000) 10,39 (0,15) 210 000 (3 000) 10,39 (0,15) 2008-11-07
Gutkiewicz Jarosław 250 800 (10 800) 12,41 (0,53) 250 800 (10 800) 12,41 (0,53) 2008-10-30
Załęski Mirosław 207 000 (2 000) 10,24 (0,10) 207 000 (2 000) 10,24 (0,10) 2008-10-13
Załęski Mirosław 205 000 (1 000) 10,14 (0,05) 205 000 (1 000) 10,14 (0,05) 2008-09-04
Jurski Artur 45 000 (7 400) 2,22 (0,36) 45 000 (7 400) 2,22 (0,36) 2008-05-16
Gutkiewicz Jarosław 240 000 (-15 000) 11,88 (-0,74) 240 000 (-15 000) 11,88 (-0,74) 2007-10-30
Trigon New Europe Small Cap Fund 100 684 (-1 900) 4,98 (-0,09) 100 684 (-1 900) 4,98 (-0,09) 2007-10-26
Trigon New Europe Small Cap Fund 102 584 (-2 614) 5,07 (-0,13) 102 584 (-2 614) 5,07 (-0,13) 2007-10-25
Pencak Jarosław 15 187 (2 800) 0,75 (0,14) 15 187 (2 800) 0,75 (0,14) 2007-10-12
Jurski Artur 37 600 (2 600) 1,86 (0,13) 37 600 (2 600) 1,86 (0,13) 2007-10-12
Trigon New Europe Small Cap Fund 105 198 5,20 105 198 5,20 2007-08-28
Gutkiewicz Jarosław 255 000 12,62 (12,62) 255 000 12,62 (12,62) 2007-07-24
Jurski Artur 35 000 (3 500) 1,73 (0,18) 35 000 (3 500) 1,73 (0,18) 2007-07-09
Jurski Artur 31 500 (4 850) 1,55 (0,24) 31 500 (4 850) 1,55 (0,24) 2007-01-19
Smoczyński Janusz 100 000 4,95 100 000 4,95 2006-10-30
Pencak Jarosław 12 387 0,61 12 387 0,61 2006-10-30
Jurski Artur 26 650 1,31 26 650 1,31 2006-10-30
Gutkiewicz Jarosław 0 (-255 000) 0,00 (-12,62) 0 (-255 000) 0,00 (-12,62) 2006-10-30
Opera TFI SA 94 104 (-18 878) 4,65 (-0,94) 94 104 (-18 878) 4,65 (-0,94) 2006-04-25
Opera TFI SA 112 982 5,59 112 982 5,59 2006-03-07
Załęski Mirosław 204 000 (-34 000) 10,09 (-1,69) 204 000 (-34 000) 10,09 (-1,69) 2006-02-22
Fręchowicz Robert 242 002 (-30 000) 11,98 (-1,48) 242 002 (-30 000) 11,98 (-1,48) 2006-02-22
Jurski Artur 26 650 (11 650) 1,31 (0,57) 26 650 (11 650) 1,31 (0,57) 2006-02-13
Załęski Mirosław 238 000 (1 200) 11,78 (0,06) 238 000 (1 200) 11,78 (0,06) 2005-12-30
Fręchowicz Robert 272 002 (1 700) 13,46 (0,08) 272 002 (1 700) 13,46 (0,08) 2005-12-30
Smoczyński Janusz 100 000 (-100 000) 4,95 (-4,95) 100 000 (-100 000) 4,95 (-4,95) 2005-12-21
Fręchowicz Robert na WZA 270 302 (209 902) 13,38 (10,39) 270 302 (209 902) 13,38 (10,39) 2005-09-26
Załęski Mirosław 236 800 (8 857) 11,72 (0,44) 236 800 (8 857) 11,72 (0,44) 2005-07-15
Jurski Artur 15 000 (9 900) 0,74 (0,49) 15 000 (9 900) 0,74 (0,49) 2005-04-22
NN Investment Partners TFI SA fundusze inwestycyjne 77 548 (-92 167) 3,83 (-4,57) 77 548 (-92 167) 3,83 (-4,57) 2005-01-25
Jurski Artur 5 100 0,25 5 100 0,25 2004-12-14
Fręchowicz Robert 60 400 (-211 252) 2,99 (-10,45) 60 400 (-211 252) 2,99 (-10,45) 2004-09-16
NN Investment Partners TFI SA fundusze inwestycyjne 169 715 8,40 169 715 8,40 2004-03-30
Advanced Technologies Investors SA 17 000 (-403 000) 0,84 (-29,15) 17 000 (-403 000) 0,84 (-29,15) 2004-03-19
Załęski Mirosław 227 943 (10 000) 11,28 (-4,28) 227 943 (10 000) 11,28 (-4,28) 2004-03-04
Smoczyński Janusz 200 000 (60 000) 9,90 (-0,10) 200 000 (60 000) 9,90 (-0,10) 2004-03-04
Gutkiewicz Jarosław 255 000 (10 000) 12,62 (-4,87) 255 000 (10 000) 12,62 (-4,87) 2004-03-04
Fręchowicz Robert 271 652 (10 000) 13,44 (-5,24) 271 652 (10 000) 13,44 (-5,24) 2004-03-04
Załęski Mirosław 217 943 15,56 (4,78) 217 943 15,56 (4,78) 2002-03-31
Załęski Mirosław 217 943 10,78 217 943 10,78 2002-03-31
Woźniakowski Jacek 50 400 3,60 50 400 3,60 2002-03-31
Smoczyński Janusz 140 000 10,00 (3,07) 140 000 10,00 (3,07) 2002-03-31
Smoczyński Janusz 140 000 6,93 140 000 6,93 2002-03-31
Gutkiewicz Jarosław 245 000 17,49 (5,37) 245 000 17,49 (5,37) 2002-03-31
Gutkiewicz Jarosław 245 000 12,12 245 000 12,12 2002-03-31
Fręchowicz Robert 261 652 18,68 (5,73) 261 652 18,68 (5,73) 2002-03-31
Fręchowicz Robert 261 652 12,95 261 652 12,95 2002-03-31
Advanced Technologies Investors SA 420 000 29,99 (9,20) 420 000 29,99 (9,20) 2002-03-31
Advanced Technologies Investors SA 420 000 20,79 420 000 20,79 2002-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2018-09-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2013-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2012-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2009-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2008-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-10-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2006-10-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2006-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2005-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.