33,2000 zł
1,84% 0,6000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku z wynikami głosowań oraz informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej.
Zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników dot. EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.
Udzielenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie przez EC Będzin S.A. 51 % udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A.
Korekta raportu bieżącego nr 4/2024 w sprawie zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A.
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A.
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A. oraz projektów uchwał
Podjęcie kierunkowej decyzji o dalszym rozwoju działalności w obszarze obrotu surowcami energetycznymi
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku.
Zawarcie umowy o wykonywanie funkcji animatora emitenta
Zawarcie porozumienia transakcyjnego ze spółką zależną
Aktualizacja informacji w sprawie zakupu liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich umorzenia.
Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.