8,5000 zł
-0,58% -0,0500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – pośrednie nabycie akcji Spółki
Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o wpłynięciu korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów.
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2020 r. – PS 2020
Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami – uzupełnienie informacji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.