9,1000 zł
-1,62% -0,1500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korekta raportu bieżącego nr 24/2020 zawierającego informację dotyczącą umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.
Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.
Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 7 września 2020 r. wraz z projektami uchwał.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z korektą skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego.
Informacja o rezygnacji Pana Janusza Niedźwieckiego z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
BEDZIN -1,62% 9,10
2020-09-24 14:52:20

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.