14,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.10.2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 28.10.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
Powołanie Członka Zarządu
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2019 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 października 2019 r.
Zmiana terminu prezentacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2019 r.
Informacja o podpisaniu aneksów z Tauron Ciepło sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.