8,9500 zł
7,83% 0,6500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.
Wpłynięcie żądania akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku.
Wpłynięcie żądania akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku.
Wpłynięcie żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na 30 czerwca 2021 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 rok o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok wraz ze Stanowiskiem Zarządu i opinią RN.
Zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. oraz przekroczenie przez strony porozumienia progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2021 roku.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Aktualizacja Informacji w sprawie zakupu liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich umorzenia.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.