19,6000 zł
3,70% 0,7000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Komunikaty spółki - BEDZIN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.07.2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 18.07.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2019 r.
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 o informacje w zakresie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.