7,9000 zł
-0,63% -0,0500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Akcjonariat - BEDZIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 24 878 680 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 3 149 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 314 504
Liczba głosów na WZA: 3 149 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Kapitał akcyjny: 15 746 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 314 504
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, w porozumieniu 338 788 (10,76%) 338 788 (10,76%) 2021-05-13 TSG, IPE, WIK, K2H, SNW, VIN, MBR, TRI
Kwiatkowski Krzysztof 326 462 (10,37%) 326 462 (10,37%) 2021-07-13 -
Witkowski Waldemar 315 000 (10,00%) 315 000 (10,00%) 2020-12-07 -
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 (9,88%) 311 355 (9,88%) 2005-04-14 -
Familiar SA SICAV-SIF w porozumieniu 307 396 (9,76%) 307 396 (9,76%) 2021-05-13 DEK, MEX
Glanowski Wiesław 300 000 (9,52%) 300 000 (9,52%) 2021-07-09 -
Autodirect SA kontrolowany przez Grzegorza Kwiatkowskiego 258 037 (8,00%) 258 037 (8,00%) 2020-10-12 -
Skarb Państwa 157 466 (5,00%) 157 466 (5,00%) 2005-04-14 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, IMG, PHN, JSW, PCE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-02-23 314 920
50,00 314 920
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1993-04-01
1998-12-08
split 1:10 1997-12-30
5,00 3 149 200
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-18
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1997-12-30 1 575 000
31 500 000,00
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31

kapitał docelowy 2001-06-26 2 361 000
5,00 5 511 100
27 555 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Autodirect SA 258 037 (-11 000) 8,19 (-0,35) 258 037 (-11 000) 8,19 (-0,35) 2020-10-10
Witkowski Waldemar 202 979 6,45 202 979 6,45 2020-08-14
Kwiatkowski Krzysztof 554 462 (-230 646) 17,61 (-7,32) 554 462 (-230 646) 17,61 (-7,32) 2020-05-19
Organista Waldemar 153 146 (-160 000) 4,86 (-5,08) 153 146 (-160 000) 4,86 (-5,08) 2019-08-07
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 156 518 (-1 222) 4,97 (-0,04) 156 518 (-1 222) 4,97 (-0,04) 2019-07-26
Familiar SA SICAV-SIF ZWZ 309 084 (37 558) 9,81 (1,19) 309 084 (37 558) 9,81 (1,19) 2019-06-28
AgioFunds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny, ZWZ 338 788 (4 041) 10,76 (0,13) 338 788 (4 041) 10,76 (0,13) 2019-06-28
PKO BP Bankowy OFE portfel 143 409 4,55 143 409 4,55 2018-12-31
Autodirect SA ZWZ 269 037 (81 000) 8,54 (2,57) 269 037 (81 000) 8,54 (2,57) 2018-06-28
Organista Waldemar 313 146 (-140 000) 9,94 (-4,45) 313 146 (-140 000) 9,94 (-4,45) 2018-03-28
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 157 740 5,01 157 740 5,01 2018-03-21
Autodirect SA 188 037 5,97 188 037 5,97 2017-10-26
Organista Waldemar 453 146 (-235 000) 14,39 (-7,46) 453 146 (-235 000) 14,39 (-7,46) 2017-10-09
Kwiatkowski Krzysztof 785 108 (-23 590) 24,93 (-0,75) 785 108 (-23 590) 24,93 (-0,75) 2016-07-27
Kwiatkowski Krzysztof wraz z Autodirect SA 808 698 (23 590) 25,68 (0,75) 808 698 (23 590) 25,68 (0,75) 2016-07-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 334 747 (27 210) 10,63 (0,86) 334 747 (27 210) 10,63 (0,86) 2016-07-20
Organista Waldemar 688 146 (101 000) 21,85 (3,21) 688 146 (101 000) 21,85 (3,21) 2016-07-15
Kwiatkowski Krzysztof 785 108 (129 431) 24,93 (4,11) 785 108 (129 431) 24,93 (4,11) 2016-07-07
Organista Waldemar 587 146 (-100 000) 18,64 (-3,18) 587 146 (-100 000) 18,64 (-3,18) 2016-06-20
Organista Waldemar 687 146 21,82 687 146 21,82 2016-06-20
Familiar SA SICAV-SIF 271 526 8,62 271 526 8,62 2016-06-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 307 537 9,77 307 537 9,77 2016-06-20
Organista Waldemar 687 146 (31 568) 21,82 (1,01) 687 146 (31 568) 21,82 (1,01) 2016-06-10
PU Utech sp. z o.o. 0 (-468 821) 0,00 (-14,88) 0 (-468 821) 0,00 (-14,88) 2015-12-15
Organista Waldemar 655 578 (155 678) 20,81 (4,94) 655 578 (155 678) 20,81 (4,94) 2015-12-15
Kwiatkowski Krzysztof 655 677 (155 677) 20,82 (4,95) 655 677 (155 677) 20,82 (4,95) 2015-12-15
PU Utech sp. z o.o. 468 821 14,88 468 821 14,88 2015-12-08
PGE Energia Odnawialna SA 0 (-468 821) 0,00 (-14,88) 0 (-468 821) 0,00 (-14,88) 2015-12-08
PGE Energia Odnawialna SA wra z z Przedsiębiorstwem Usługowym UTECH sp. z o.o. 468 821 (157 466) 14,88 (5,00) 468 821 (157 466) 14,88 (5,00) 2015-11-27
Kwiatkowski Krzysztof 500 000 (185 100) 15,87 (5,88) 500 000 (185 100) 15,87 (5,88) 2015-04-28
Energoutech 3 sp. z o.o. 152 399 (-185 000) 4,83 (-5,88) 152 399 (-185 000) 4,83 (-5,88) 2015-04-28
Organista Waldemar 499 900 (85 000) 15,87 (2,70) 499 900 (85 000) 15,87 (2,70) 2015-04-27
Energoutech 3 sp. z o.o. 337 399 (-185 000) 10,71 (-5,87) 337 399 (-185 000) 10,71 (-5,87) 2015-04-27
PU Utech sp. z o.o. 0 (-311 355) 0,00 (-9,88) 0 (-311 355) 0,00 (-9,88) 2015-04-21
Organista Waldemar 414 900 (100 000) 13,17 (3,18) 414 900 (100 000) 13,17 (3,18) 2015-04-21
Energoutech 3 sp. z o.o. 522 399 (-150 000) 16,58 (-4,77) 522 399 (-150 000) 16,58 (-4,77) 2015-04-21
PGE Energia Odnawialna SA 311 355 9,88 311 355 9,88 2015-04-17
Energoutech 3 sp. z o.o. 672 399 (-150 000) 21,35 (-4,76) 672 399 (-150 000) 21,35 (-4,76) 2015-04-08
PU Utech sp. z o.o. 311 355 9,88 311 355 9,88 2015-03-31
Energoutech 3 sp. z o.o. 822 399 (-311 355) 26,11 (-9,89) 822 399 (-311 355) 26,11 (-9,89) 2015-03-31
Energoutech 3 sp. z o.o. 1 133 754 (-157 459) 36,00 (-5,00) 1 133 754 (-157 459) 36,00 (-5,00) 2015-01-20
Energoutech 3 sp. z o.o. 1 291 213 (-787 259) 41,00 (-25,00) 1 291 213 (-787 259) 41,00 (-25,00) 2015-01-12
Organista Waldemar 314 900 9,99 314 900 9,99 2014-12-19
Kwiatkowski Krzysztof 314 900 9,99 314 900 9,99 2014-12-19
Energoutech 3 sp. z o.o. 2 078 472 (3 150) 66,00 (0,10) 2 078 472 (3 150) 66,00 (0,10) 2014-04-10
Envia Mitteldeutsche Energie AG 115 131 (-2 075 322) 3,65 (-65,34) 115 131 (-2 075 322) 3,65 (-65,34) 2013-12-11
Energoutech 3 sp. z o.o. 2 075 322 65,90 2 075 322 65,90 2013-12-11
Envia Mitteldeutsche Energie AG poprzez enviaM Holding ECB sp. z o.o. 2 190 453 68,99 (-0,57) 2 190 453 68,99 (-0,57) 2013-11-04
Skarb Państwa 468 821 (206) 14,88 468 821 (206) 14,88 2004-07-09
Karol Investment & Advising sp. z o.o. 52 026 (-107 141) 1,65 (-3,40) 52 026 (-107 141) 1,65 (-3,40) 2003-10-17
Karol Investment & Advising sp. z o.o. 159 167 (-3 333) 5,05 (-0,11) 159 167 (-3 333) 5,05 (-0,11) 2003-06-25
Karol Investment & Advising sp. z o.o. 162 500 (1 169) 5,16 (0,04) 162 500 (1 169) 5,16 (0,04) 2002-06-25
Karol Investment & Advising sp. z o.o. 161 331 5,12 161 331 5,12 2002-04-05
Envia Mitteldeutsche Energie AG 2 190 453 (222 204) 69,56 (7,06) 2 190 453 (222 204) 69,56 (7,06) 2001-07-18
Envia Mitteldeutsche Energie AG 1 968 249 (314 919) 62,50 (10,00) 1 968 249 (314 919) 62,50 (10,00) 2001-06-26
Skarb Państwa 468 615 (-1 653 330) 14,88 (-52,50) 468 615 (-1 653 330) 14,88 (-52,50) 2000-09-05
Envia Mitteldeutsche Energie AG 1 653 330 52,50 1 653 330 52,50 2000-09-05
Skarb Państwa 2 121 945 (-29 656) 67,38 (-0,94) 2 121 945 (-29 656) 67,38 (-0,94) 2000-03-17
Skarb Państwa 2 151 601 (-472 174) 68,32 (-15,00) 2 151 601 (-472 174) 68,32 (-15,00) 1999-06-22
Skarb Państwa 2 623 775 (-69 938) 83,32 (-2,22) 2 623 775 (-69 938) 83,32 (-2,22) 1998-12-29
Skarb Państwa 2 693 713 85,54 2 693 713 85,54 1998-11-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2001-11-28 Asymilacja akcji pracownicze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.