mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR96

Wartość jednostki: 106,26 zł
Aktywa: 61 339 900 zł
Max 1R: 106,62 zł
Min 1R: 99,75 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane zagraniczne zrównoważone
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone
1D 106,49 -0,22% -0,24%
7D 106,57 -0,29% -0,15%
1M 106,07 0,18% 0,68%
3M 105,27 0,94% 0,23%
6M 102,96 3,21% 0,25%
1R -- 5,24%
3L -- 15,25%
YTD 100,52 5,75% 2,77%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl