Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,44 zł , zmiana od tamtej pory: 22,67%

10 miliardów dla ENERGA z wygranych aukcji rynku mocy

Zgłoś do moderatora

Tu należy przyznać ...słuszną linię ma nasza władza...

Opublikowano: 06 października 2022 Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zadania inwestycyjnego w formule EPC pn. "Dostosowanie kotła OP-650 bloku nr 3 do zwiększonej ilości współspalanej biomasy w celu osiągnięcia wskaźnika emisyjności bloku na poziomie nie wyższym niż 550 gCO2/kWh"
co powoduje że dostaną kasę z rynku mocy bo blok gdzie mają współspalanie biomasy -wygrał aukcje na r 26 ok. 136 MW

cytując za portalem branżowym Z rozmów z doświadczonymi inżynierami wynika, że aby zmieścić się w emisji 550 g na KW trzeba spalać ok. 50 proc. biomasy. To rzecz bez precedensu w polskich elektrowniach Przerobiona na biomasę elektrownia ma pracować jako źródło regulacyjne, czyli oprócz przychodów z rynku mocy będzie zarabiać na wzrostach cen energii gdy zapotrzebowanie rośnie

Jest zakaz otrzymywania płatności w ramach Rynku Mocy przez jednostki węglowe o emisyjności powyżej 550gCO/kWh. ale tak można ten zakaz ominąć i blok nr 3 przy współspalaniu biomasy w ilości pozwalającej spełnić warunek EPS 550 wygrał aukcje na r 26 ok. 136 MW

Moc elektryczna zainstalowana Elektrowni Ostrołęka B to 690 MW.
Elektrownia wyposażona jest w trzy bloki energetyczne o mocy osiągalnej po 230 MW każdy.Kocioł nr 3 przystosowany jest do współspalania biomasy z węglem w proporcji do 30% wagowo- piszą że koszt 10 mln aby spełnił wymogi rynku mocy

W zakresiepracy istniejących kotłów OP-650 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A Spółka w 2021 r
prowadziła analizy możliwości spalania biomasy w Elektrowni
Ostrołęka B z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych RED II odnoszących się do kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy jako paliwa.Działania związane ze zwiększeniem udziału współspalania biomasy w celu osiągnięcia emisyjności poniżej 550gCO /kWh obejmowały m.in.
-analizę rynku dostawców biomasy z certyfikatem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju,
⎯analizę możliwości współspalania węgla i biomasy przy założeniu obniżenia emisji i zachowaniu warunku EPS 550,
⎯analizę możliwości przygotowanie instalacji do spalania biomasy
.Do roku 2024 zaplanowane są:testy współspalania biomasy,
⎯pomiary i rejestracja parametrów w celu potwierdzenia spełnienia limitu 550g CO/KWh oraz pozostałych parametrów bloku.

https://energaostroleka.pl/zamowienia-i-przetargi/770914/pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-zadania-inwestycyjnego-w-formule-epc-pn-dostosowanie-kotla-op-650-bloku-nr-3

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGA -0,75% 7,90 2023-05-26 17:04:28
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.