BELKA ZA 2022 ROK

Terminy konkursów FENG na innowacje. Resort funduszy odkrył karty

2023-01-24 09:30
publikacja
2023-01-24 09:30

O terminie składania wniosków w nowej perspektywie Funduszy Europejskich w programie FENG spekulowano od dawna. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odkryło w końcu karty.

Terminy konkursów FENG na innowacje. Resort funduszy odkrył karty
Terminy konkursów FENG na innowacje. Resort funduszy odkrył karty
fot. Konektus Photo / / Shutterstock

W ramach nowej perspektywy finansowej MŚP lub ich konsorcja będą ubiegać się o dofinansowanie projektów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaś duże podmioty, a także małe przedsiębiorstwa skupione w konsorcjach np. z organizacjami badawczymi – w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsze konkursy na dotacje na innowacje dla firm w ramach nowej perspektywy finansowania Funduszy Europejskich - programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zostaną ogłoszone 7 lutego. A to oznacza, że opublikowana zostanie pełna dokumentacja konkursowa wraz z kryteriami. Wnioski będzie można składać już od 21 lutego. Konkursy będą dotyczyły tzw. projektów modułowych, czyli projektów, w ramach których przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie całej ścieżki opracowania innowacji. Więcej o tym pisaliśmy np. tutaj.

W 2023 roku ogłoszonych zostanie 16 konkursów. Łączna kwota, którą zaplanowano na tegoroczne wydarzenia, to blisko 4,7 mld euro, czyli ok. 21 mld zł. Stanowi to ok. 60 proc. całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu w obecnej perspektywie finansowej. Harmonogram konkursów można znaleźć tutaj. Ministerstwo poinformowało, że harmonogram naborów będzie aktualizowany minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał.

Ogłaszając harmonogram konkursów, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że program FENG oferuje bogatą paletę konkursów adresowanych do wszystkich uprawnionych, czyli do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes.

FENG – nowości dla innowatorów ciąg dalszy

I kwartał tego roku będzie niezwykle intensywny pod względem europejskich konkursów dla innowacyjnych firm. 15 lutego ogłoszony zostanie konkurs skierowany do przedsiębiorców mających pomysł na projekty spełniające kryteriów Projektów Ważnych – IPCEI (important projects of common European interest). Projekty te muszą posiadać wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze.

Finansowanie obejmie fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. Mogą obejmować także rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów).

Niestety w tym konkursie nie będą uwzględniane projekty obejmujące produkcję masową czy działalność komercyjną. Wnioski będzie można składać od 15 marca

9 marca ogłoszony zostanie konkurs na popularne wśród przedsiębiorców działanie, tj. kredyt technologiczny. Rozwiązanie to było niezwykle popularne w latach wcześniejszych. Jest to wsparcie mające stymulować konkurencyjność MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej, lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Zaimplementowanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie ma skutkować wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Więcej o kredycie technologicznym można przeczytać tutaj.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Jest to oferta przewidziana dla MŚP. Nabór rozpocznie się 23 marca. Pula dostępnych środków ma wynieść ok. 578 mln złotych.

fot. Materiał Partnera / 


Źródło:
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki