REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Zawarcie umowy

2021-12-27 17:54
publikacja
2021-12-27 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-27
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że powziął od PCC BD Sp. z o.o. (dalej PCC BD), spółki powiązanej, w której Spółka i PCC Rokita S.A. mają po 50% udziałów, informację o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. pomiędzy PCC BD a Skarbem Państwa umowy o udzielenie spółce PCC BD pomocy publicznej w formie dotacji celowej (dalej: „Dotacja”) na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: "Inwestycja").

Spółka uprzednio informowała o przyjęciu oferty na Dotację raportem nr 34/2021 z dnia 4 października 2021 r. oraz o decyzji o Inwestycji raportem nr 39/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dotacja zostanie udzielona spółce PCC BD w latach 2023 – 2026 w maksymalnej kwocie 42,12 mln zł w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji oraz jej szacowaną wartość na poziomie 351 mln zł Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-27 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2021-12-27 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki