REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ONDE S.A.: Zawarcie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW

2023-02-15 22:07
publikacja
2023-02-15 22:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15.02.2023 r. Emitent zawarł dwie umowy na roboty budowlane z zakresu budowy fundamentów („Kontrakt nr 1”) i układania kabli średniego i wysokiego napięcia („Kontrakt nr 2”) przy budowie farmy wiatrowej na terenie Republiki Litewskiej, na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: UAB “Energijos žara” z siedzibą w Wilnie.
2. Całkowita łączna wartość kontraktów: ok. 26 mln euro netto („Kontrakt nr 1” – ok. 10 mln euro netto; „Kontrakt nr 2” – ok. 16 mln euro netto).
3. Przedmiot kontraktów: wykonanie robót fundamentowych („Kontrakt nr 1”), oraz robót z zakresu układania kabli średniego i wysokiego napięcia („Kontrakt nr 2”) przy budowie farmy wiatrowej.
4. Termin realizacji kontraktów: 07.2024 r.
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Termin płatności faktur wynosi 15 dni.
6. Kary i odpowiedzialność:
• za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych w wysokości 0,03% wynagrodzenia za dany zakres robót, a w przypadku opóźnienia przekraczającego 20 dni w wysokości 0,06% wynagrodzenia za dany zakres robót,
• za opóźnienie w realizacji kontraktu 0,03% wynagrodzenia kontraktowego netto, a w przypadku opóźnienia przekraczającego 20 dni w wysokości 0,06% wynagrodzenia kontraktowego netto,
• maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów przewidzianych w umowie nie przekroczy 20% całkowitej wartości kontraktu.
7. Zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa w wysokości 10% wynagrodzenia kontraktowego, Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5% wynagrodzenia kontraktowego

Odpowiedzialność z tytułu realizacji kontraktów została ograniczona do wysokości wynagrodzenia kontraktowego.
Pozostałe warunki kontraktów, w tym dotyczące zabezpieczeń, płatności oraz wypowiadania umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu transakcjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-15 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-02-15 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki