REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki

2023-03-17 17:44
publikacja
2023-03-17 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym numer 20/2023 z dnia 6 marca 2023 r. oraz raporcie bieżącym numer 22/2023 z dnia 7 marca 2023 r. dotyczących złożenia przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w łącznej liczbie 2.097.500 („Akcje Własne”), zawiadamia, że w dniu 17 marca 2023 r. podpisał z licencjonowanym domem maklerskim umowy zlecenia sprzedaży Akcji Własnych w łącznej liczbie 2.097.500 za cenę 1,05 PLN za jedną Akcję Własną, tj.: za łączną cenę 2.202.375,00 PLN („Umowy Zlecenia”). Zgodnie z warunkami Umów Zlecenia, sprzedaż Akcji Własnych zostanie dokonana w transakcjach pakietowych poza rynkiem zorganizowanym, w dniu zawarcia Umów Zlecenia lub dniu roboczym następującym po dniu zawarcia Umów Zlecenia.
O dalszych czynnościach związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji własnych Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu
2023-03-17 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki