Grupa Komputronik szacuje, że miała 37,1 mln zł straty netto w roku 2017/18

2018-07-19 08:12
publikacja
2018-07-19 08:12
fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Grupa Komputronik szacuje, że miała w roku obrotowym 2017/18 37,1 mln zł straty netto wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Wyniki są pod wpływem zdarzeń jednorazowych.

Komputronik szacuje, że skonsolidowane przychody grupy wyniosły w roku 2017/18 2.045 mln zł wobec 2012,7 mln zł rok wcześniej, EBIT 9,7 mln zł wobec 23,4 mln zł przed rokiem, EBITDA spadła do 22,1 mln zł z 36,1 mln zł. Strata brutto wyniosła 35,8 mln zł wobec 16,1 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto sięgnęła 37,1 mln zł, a przed rokiem grupa miała 13,3 mln zł zysku.

Spółka podała, że wśród zdarzeń jednorazowych, które wpłynęły na wyniki było ujęcie transakcji wynikających z ugody z 7 listopada 2017r. Ich łączny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy był ujemny i wyniósł około minus 42,3 mln zł.

Dodatkowo, Komputronik przeszacował nieruchomości własne, co skutkowało wzrostem ich wartości o łącznie 14 mln zł, co wpływa na wzrost kapitałów własnych spółki. Ujęto też skutki jednorazowych zdarzeń przestępczych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach zakończonego roku obrachunkowego (kradzieże towarów z magazynu oraz wyłudzenie towarów przez międzynarodową grupę przestępczą), o łącznej wartości minus 3,4 mln zł.

"Emitent informuje, że po uwzględnieniu powyższych zmian w wynikach finansowych i kapitałach własnych, nie zostaną przekroczone kowenanty określone w umowach z bankami finansującymi grupy" - podał Komputronik.

Spółka szacuje, że zysk brutto za rok obrotowy 2017/2018 bez uwzględniania zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniósł w ujęciu skonsolidowanym 10,9 mln zł, a w ujęciu jednostkowym 9,2 mln zł.

Komputronik podał, że niezależnie od czynników i operacji o charakterze jednorazowym na wstępne wyniki finansowe wpływ miały również m.in. wzrost średniej marży na sprzedaży, wzrost kosztów w wyniku zwiększania struktur sprzedażowych, inwestycji w powiększenie możliwości logistycznych, wzrostu funduszu wynagrodzeń, zwiększenia wydatków marketingowych oraz znaczne poszerzenie sprzedawanego asortymentu.

Komputronik przedstawi sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/2018 30 lipca 2018r.(PAP Biznes)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki