4FUN MEDIA S.A.: Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej

2019-06-24 17:51
publikacja
2019-06-24 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat

Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku, w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Wojciech Bieńkowski.

Pan Wojciech Bieńkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada bardzo bogate i wszechstronne, 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prowadzeniu zarówno krajowych jak i zagranicznych projektów, w tym o zasięgu globalnym. Obejmuje ono inkubowanie i zarządzanie spółkami na wczesnym etapie rozwoju, zarządzanie i nadzorowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Arteria S.A – Prezes Zarządu w latach 2003-2012; 4fun Media S.A.- Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012) jak i sprawowanie funkcji kierowniczych i decyzyjnych w korporacjach międzynarodowych.

Pan Wojciech Bieńkowski posiada doświadczenie wywodzące się z wielu branż w zakresie zarządzania, operacji, sprzedaży, marketingu oraz rozwoju strategicznego wielooddziałowych i terytorialnie rozproszonych struktur organizacyjnych, a także z obszaru fuzji i przejęć oraz procesów integracji, optymalizacji i nadzoru nad przedsiębiorstwami po zakończeniu akwizycji i włączeniu ich w struktury holdingowe inwestora strategicznego

Od października 2017 roku, Pan Wojciech Bieńkowski jest związany z Grupy IT Kontrakt, firmą globalną, specjalizującą się w outsourcingu usług IT i dostarczającą rozwiązania softwarowe i kompetencyjne dla krajów skandynawskich, regionu DACH, UK i USA, w ramach której pełni obecnie funkcję globalnego dyrektora operacyjnego (COO) w projekcie IT Services Competence oraz funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach zależnych, wchodzących w skład Grupy IT Kontrakt.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Tomasz Misiak Członek Zarządu
2019-06-24 Biruta Makowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki