4FUN MEDIA S.A.: Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej

2019-06-24 17:51
publikacja
2019-06-24 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat

Powołanie Wojciecha Bieńkowskiego na Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku, w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Wojciech Bieńkowski.

Pan Wojciech Bieńkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada bardzo bogate i wszechstronne, 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prowadzeniu zarówno krajowych jak i zagranicznych projektów, w tym o zasięgu globalnym. Obejmuje ono inkubowanie i zarządzanie spółkami na wczesnym etapie rozwoju, zarządzanie i nadzorowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Arteria S.A – Prezes Zarządu w latach 2003-2012; 4fun Media S.A.- Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012) jak i sprawowanie funkcji kierowniczych i decyzyjnych w korporacjach międzynarodowych.

Pan Wojciech Bieńkowski posiada doświadczenie wywodzące się z wielu branż w zakresie zarządzania, operacji, sprzedaży, marketingu oraz rozwoju strategicznego wielooddziałowych i terytorialnie rozproszonych struktur organizacyjnych, a także z obszaru fuzji i przejęć oraz procesów integracji, optymalizacji i nadzoru nad przedsiębiorstwami po zakończeniu akwizycji i włączeniu ich w struktury holdingowe inwestora strategicznego

Od października 2017 roku, Pan Wojciech Bieńkowski jest związany z Grupy IT Kontrakt, firmą globalną, specjalizującą się w outsourcingu usług IT i dostarczającą rozwiązania softwarowe i kompetencyjne dla krajów skandynawskich, regionu DACH, UK i USA, w ramach której pełni obecnie funkcję globalnego dyrektora operacyjnego (COO) w projekcie IT Services Competence oraz funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach zależnych, wchodzących w skład Grupy IT Kontrakt.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Tomasz Misiak Członek Zarządu
2019-06-24 Biruta Makowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki