Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt lombardowy: czym jest i kto udziela kredytu lombardowego?

Kredyt lombardowy: czym jest i kto udziela kredytu lombardowego?
Spis treści

Gama produktów kredytowych udzielanych przez banki jest bardzo szeroka. Szczególnym typem zobowiązania jest jednak kredyt lombardowy. Warto dowiedzieć się, czym jest i kto go udziela.

Choć kredyt lombardowy kojarzy się większości konsumentów z działaniem lombardów, w rzeczywistości, podobnie do innych kredytów, jest udzielany przez banki. Sam mechanizm pod wieloma względami przypomina jednak ten doskonale znany klientom lombardów. Najczęściej mogą liczyć na niego instytucje i klienci dysponujący papierami wartościowymi, a szczególną formą kredytu lombardowego jest kredyt lombardowy NBP, dzięki któremu bank centralny może udzielać pożyczek działającym na rynku bankom komercyjnym.

Czym jest kredyt lombardowy?

Standardowe produkty kredytowe dostępne w ofercie banków są udzielane na stosunkowo prostej zasadzie. Kredytobiorca wnioskuje o wskazaną kwotę, a następnie spłacą ją zgodnie ze zdefiniowanymi w umowie warunkami spłaty. Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona przede wszystkim od zdolności kredytowej, a więc szacunkowej sumy, jaką zdaniem bankowych analityków będzie w stanie bez większego ryzyka spłacić kredytobiorca. Kredyt lombardowy działa natomiast na innych zasadach. Kluczową rolę odgrywa zastaw ruchomości. Klient banku będzie musiał przedstawić więc np.:

 • Papiery wartościowe,
 • Metale szlachetne,
 • Prawa majątkowe,
 • Biżuterię,
 • Dzieła sztuki,
 • Inne wartościowe przedmioty.

Kredyt lombardowy, choć udzielany przez banki, pod wieloma względami przypomina więc pożyczki, z których można skorzystać w lombardach. Wartość przedmiotu zastawu decyduje również o maksymalnej sumie, którą uda się uzyskać. Zazwyczaj wynosi ona kilkadziesiąt procent tej sumy. W przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę z warunków umowy, własność przedmiotów przejdzie natomiast na pożyczkodawcę.

Warunki kredytu lombardowego

Klient zainteresowany zaciągnięciem kredytu lombardowego powinien zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że to szczególne rozwiązanie, które kształtuje się inaczej od najbardziej popularnych produktów kredytowych.

 • Okres spłaty kredytu lombardowego jest zazwyczaj bardzo krótki. W większości przypadków wynosi kilka miesięcy.
 • Maksymalna suma, którą uda się uzyskać, będzie uzależniona od wartości zastawu. Banki różnie podchodzą do tej kwestii, jednak bardzo często oscyluje w okolicach połowy wartości zabezpieczenia.
 • Kredyt lombardowy może zostać wypłacony jednorazowo lub w transzach.
 • Brak spłaty kredytu lombardowego umożliwi bankowi sprzedaż zastawu.
 • Zazwyczaj kredyt lombardowy wiąże się ze stosunkowo wysokim oprocentowaniem.

Kredytobiorca będzie zobligowany do pozostawienia zastawu w depozycie bankowym, w którym będzie znajdował się aż do całkowitej spłaty kredytu lombardowego (nieco inaczej ta sytuacja będzie prezentować się przy większych przedmiotach).

Kredyt lombardowy NBP: pożyczka dla banków

Na podobnej zasadzie działa również kredyt lombardowy udzielany przez bank centralny dla banków komercyjnych, działających na polskim rynku. Zazwyczaj przybiera to formę krótkoterminowej pożyczki pod zastaw papierów wartościowych, a kredyt lombardowy NBP nie może być wyższy od 80% ich wartości. Jego oprocentowanie jest przy tym zależne od stopy lombardowej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Ta jest obecnie bardzo niska i wynosi 0,5%, więc z perspektywy banków komercyjnych to wyjątkowo atrakcyjny sposób uzyskiwania dodatkowych środków.

Czym jest stopa lombardowa?

Sama stopa lombardowa jest jedną ze stóp procentowych, których wartość określa Rada Polityki Pieniężnej. Ma ona wpływ na cenę pożyczek pod zastaw papierów wartościowych udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym. Do stycznia 2016 roku służyła także do określania maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek: to nie mogło wówczas przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Obecnie, zgodnie z tzw. ustawą antylichwiarską, jest natomiast uzależniona od stopy referencyjnej NBP.

Pożyczka lombardowa a kredyt lombardowy: to nie to samo

W obiegowej opinii kredyt lombardowy bywa często mylony z pożyczką lombardową, którą można uzyskać w różnego typu lombardach, działających na terenie całego kraju. Oba rozwiązania znacząco się jednak od siebie różnią:

 • W lombardzie można zastawić wiele różnych przedmiotów, w tym przede wszystkim ruchomości o zdecydowanie niższej wartości. Obok biżuterii czy dzieł sztuki zastawić można m.in. sprzęt RTV i AGD, telefony komórkowe czy przedmioty codziennego użytku.
 • Kwota pożyczki lombardowej będzie uzależniona od wartości zabezpieczenia. Zazwyczaj wysokość pożyczki będzie wynosić maksymalnie połowę ich wartości.
 • Podobnie jak kredyt lombardowy, pożyczka lombardowa jest udzielana na krótki okres, wynoszący zazwyczaj maksymalnie 30 dni.
 • Z tytułu pożyczki lombardowej, oprócz samego oprocentowania, pobierane są różnego typu opłaty i prowizje.
 • Tak samo jak w przypadku kredytu lombardowego w przypadku braku spłaty lombard zyska możliwość sprzedaży zastawu.

Do podstawowych zalet pożyczki lombardowej należy przede wszystkim minimum formalności i szybki dostęp do środków. Często gotówkę uda się uzyskać już w ciągu kilkunastu minut, a cała procedura będzie bardzo prosta. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku kredytu lombardowego, w ramach którego bank musi przeprowadzić zdecydowanie bardziej rozbudowaną procedurę. Różni się także przedmiot zastawu, ponieważ instytucje podchodzą do tej kwestii bardzo restrykcyjnie, nie zawsze udzielą kredyt lombardowy osobom fizycznym.

Kredyt gotówkowy: alternatywa dla kredytu lombardowego

Z punktu widzenia kredytobiorcy zdecydowanie korzystniejszym i łatwiej dostępnym rozwiązaniem będzie standardowy kredyt gotówkowy. Zazwyczaj środki uda się uzyskać bez konieczności zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. To może jednak zostać zastosowane w przypadku większych kwot kredytu lub dłuższych okresów spłaty. Przede wszystkim kredyt gotówkowy w przeciwieństwie do kredytu lombardowego może być zobowiązaniem długoterminowym. Jest także dostępny dla bardzo zróżnicowanych klientów. Podstawowym warunkiem jest przy tym posiadanie zdolności kredytowej, która zdaniem analityków pozwoli na spłatę kredytu zgodnie z ustalonymi warunkami. Kredyt gotówkowy można również uzyskać online bez wychodzenia z domu, a formalności często są sprowadzone do absolutnego minimum.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki