Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Wezwanie do zapłaty to pismo, które jest sporządzane bardzo często w różnych stanach faktycznych. Przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel wzywa drugą stronę do wykonania danego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty może przyjmować różną postać, np. przedsądowe wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, sądowe wezwanie do zapłaty.

\Wezwanie do zapłaty – jak pokazuje praktyka może być również sporządzane w wersji elektronicznej, przesyłane właśnie e-mailem do zainteresowanej strony. Ta forma powszechnie stosowana, ma liczne zalety. Dla dłużnika oznacza mniejsze koszty, bo banki i instytucje finansowe zwykle za sporządzone wezwanie do zapłaty naliczają wysokie odpłatności, za wysłane elektronicznie już nie.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy? (NBP)

Jak napisać wezwanie do zapłaty? Czy wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym? Kiedy wezwanie do zapłaty oznacza zakończenie etapu polubownego z wierzycielem?

Wezwanie do zapłaty  to pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do uregulowania danej należności.

W przypadku korespondencji tej postaci występuje pewna gradacja, mianowicie dłużnik zwykle otrzymuje pierwsze wezwanie do zapłaty, potem przedsądowe wezwanie do zapłaty i wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty, jak i sądowe wezwanie do zapłaty. W polskim systemie prawnym jest uregulowane wezwanie do zapłaty. Podstawa prawna to art. 455 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel powinien pisemnie wezwać do spełnienia świadczenia, jeśli ten wprost nie wynika z istoty świadczenia, czy wcześniej nie został wprost sprecyzowany.

Pierwsze wezwanie do zapłaty to zwykle pismo informujące, zawiadomienie np. o wypowiedzeniu umowy kredytowej, nieuregulowaniu raty, płatności z wezwaniem do jej uiszczenia w określonym terminie, np. 7 dni roboczych. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest kierowane zwykle w drugiej kolejności, ponownie wyznaczany jest termin do wpłaty wraz z zastrzeżeniem, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Gdy i to nie pomoże kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wskazuje, że razie braku kontaktu, wpłaty zaległej kwoty nie będzie kierowana dalsza korespondencja, ale odczyta to jako brak woli współpracy i skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Tu zwykle następuje koniec etapu polubownego ustalania spłaty długu z wierzycielem. Sądowe wezwanie do zapłaty w skutkach jest oczywiście najpoważniejsze, zawiera nakaz zapłaty - to znaczy, że gdy dłużnik nie zastosuje się do zawartych w nim poleceń, sprawa będzie skierowana do egzekucji komorniczej.

Pisząc wezwanie do zapłaty, zasadne jest uwzględnić w nim przynajmniej kilka elementów:

 • oznaczenie stron – dłużnik, wierzyciel,
 • podanie podstawy wierzytelności, np. umowa kredytowa z dnia,
 • podanie daty nadania,
 • wyznaczenie kwoty do wpłaty,
 • podanie terminu, w jakim wierzyciel oczekuje wpłaty,
 • podanie danych kontaktowych do wierzyciela, ewentualnie celem ugody, ustalenia spłaty kwoty zadłużenia w ratach,
 • poinformowanie dłużnika o ewentualnych dalszych skutkach niezapłacenia danej kwoty.

Ostateczna jednak treść wezwania do zapłaty jest zdeterminowana również tym, z jakiego powodu wzywamy danego dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Stąd treść pisma tej postaci jest zróżnicowana w zależności od tego, z czym dana osoba zalega. Najczęściej tworzone są i wysyłane następującej postaci pisma – wezwania do zapłaty:

 • wezwanie do zapłaty zachowku,
 • wezwanie do zapłaty czynszu,
 • wezwanie do zapłaty abonamentu,
 • wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia,
 • wezwanie do zapłaty krd,
 • wezwanie do zapłaty kosztów sądowych,
 • wezwanie do zapłaty za fakturę,
 • wezwanie do zapłaty kary umownej,
 • wezwanie do zapłaty alimentów,
 • wezwanie do zapłaty zaległego czynszu,
 • wezwanie do zapłaty rtv,
 • wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia,
 • wezwanie do zapłaty grzywny.

Dopuszczalna jest również w obrocie prawnym faktura, jako wezwanie do zapłaty. Tak praktykują np. operatorzy telefoniczni w relacjach z klientami, którzy spóźniają się przez długi okres czasu z zapłaceniem za rachunki.

Możliwe jest również wezwanie do zapłaty online, przyjmuje postać wiadomości e-mailowej w której treści jest zapisane wezwanie lub ogólnej wiadomości e-mailowej, do której załącznik stanowi pdf z pisemnym wezwaniem do zapłaty. Kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty online, zasadne jest wysłać wiadomość za potwierdzeniem odbioru. Podobnie wysyłając je pisemnie, wysłać listem poleconym. Data odbioru e-maila, czy pisma  może stanowić początek liczenia upływu czasu, jaki wyznaczono dłużnikowi w piśmie na zapłacenie danej kwoty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jak się odwołać?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty budzi strach wielu dłużników. Nie oznacza to jednak, że w trybie pilnym dojdzie do skierowania sprawy danego długu przez Wierzyciela do sądu. Możliwe jest odwołanie się od tego pisma. Dłużnik może je wnieść, gdy kwestionuje kwotę do zapłaty, czy ocenia wyznaczony mu termin do spłaty za zbyt krótki. W takich pismach odwołaniach dłużnicy mogą również wysunąć swoje żądania polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. spłaty długu w systemie ratalnym. Takie pisma są konieczne, zwłaszcza, gdy dłużnik uzyskuje bezpodstawne wezwanie do zapłaty. Ważne w przypadku długów jest komunikowanie się z wierzycielem, taka odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty może okazać się ważna, doprowadzić do np. zawarcia ugody w spłacie zobowiązania na preferencyjnych warunkach dla dłużnika.

Napisanie pisma – wezwanie do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak przygotować to pismo starannie, dokładnie opisać istotę wierzytelności, strony, podać kwotę do wpłaty, wyznaczyć termin i sposób zapłaty (data wpłaty, rachunek, co ma być w tytule wpłaty). Dla pewności lepiej jest wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym do dłużnika albo online, ale w wiadomości za potwierdzeniem odbioru.

Przeczytaj także:

Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

2019-05-23

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

2019-05-22

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Warto dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Jak skonsolidować chwilówki?

Szybkie pożyczki pozabankowe na krótki okres czasu, czyli tak zwane chwilówki, to dla wielu osób jedyna deska ratunku. Gdy nasza sytuacja finansowa jest trudna lub też kiedy pojawią się niespodziewane wydatki, a z różnych powodów nie mamy szans na zdobycie zwykłej pożyczki, taka forma kredytowania to nasza jedyna opcja. Niestety, czasem prowadzi to do spirali zadłużeń i braku realnej możliwości ich spłaty. Wówczas warto pomyśleć o konsolidacji chwilówek, dzięki czemu raty mogą stać się niższe a czas spłaty kredytu dłuższy.

Pożyczki na raty dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często potrzebują zastrzyku gotówki, niezbędnego dla rozwoju firmy. A najlepszym rozwiązaniem jest wówczas zaciągnięcie korzystnej pożyczki.

Ikona informacji
poradniki