Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Wezwanie do zapłaty to pismo, które jest jednym z podstawowych elementów procesu windykacji zadłużenia. Stosuje się je przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel wzywa drugą stronę do wykonania danego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty może przyjmować różną postać, np. przedsądowego wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty lub sądowego wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to ważny dokument, którego znaczenie jest kluczowe dla odzyskania przez wierzyciela należnych środków. Jak pokazuje praktyka – może być sporządzone zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej: przesyłane e-mailem do zainteresowanej strony. Ta powszechnie stosowana forma ma liczne zalety. Dla dłużnika oznacza mniejsze koszty, bo banki i instytucje finansowe zwykle za sporządzone wezwanie do zapłaty naliczają wysokie koszty dodatkowe, za wysłane elektronicznie już nie.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy? (NBP)

Wezwanie do zapłaty - czym jest?

Wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do uregulowania danej należności.

Nie zawsze wezwanie do zapłaty pełni tę samą funkcję i ma taką samą moc. Cały proces odzyskiwania należności ma kilka etapów: najpierw dłużnik otrzymuje pierwsze wezwanie do zapłaty, potem przedsądowe wezwanie do zapłaty i wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty. Na samym końcu - po trafieniu sprawy do sądu i uprawomocnieniu się wyroku - pora natomiast na sądowe wezwanie do zapłaty. Polski system prawny szczegółowo określa normy, jakim powinno sprostać wezwanie do zapłaty. Podstawa prawna to art. 455 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel powinien pisemnie wezwać do spełnienia świadczenia, jeśli ten wprost nie wynika z istoty świadczenia, czy wcześniej nie został wprost sprecyzowany.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Przedsądowe wezwania do zapłaty a ostateczne wezwanie do zapłaty

Pierwsze wezwanie do zapłaty to zwykle pismo informujące o fakcie opóźnień w regulowaniu płatności. Pełni funkcję zawiadomienia, któremu może towarzyszyć również np.wypowiedzenie umowy kredytowej czy wezwanie do uiszczenia płatności w określonym terminie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest kierowane zwykle w drugiej kolejności, ponownie wyznaczany jest termin do wpłaty wraz z zastrzeżeniem, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Gdy i to nie pomoże, kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wskazuje, że w razie braku kontaktu lub wpłaty zaległej kwoty nie będzie kierowana dalsza korespondencja, ale zostanie to odczytane jako brak woli współpracy, a cała sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Tu zwykle następuje koniec etapu polubownego ustalania spłaty długu z wierzycielem. Sądowe wezwanie do zapłaty w skutkach jest oczywiście najpoważniejsze, zawiera nakaz zapłaty - to znaczy, że gdy dłużnik nie zastosuje się do zawartych w nim poleceń, sprawa będzie skierowana do egzekucji komorniczej.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Pisząc wezwanie do zapłaty, należy uwzględnić w niej kilka podstawowych elementów:

 • oznaczenie stron – dłużnik, wierzyciel,
 • podanie podstawy wierzytelności, np. umowa kredytowa zawarta w konkretnym dniu i miejscu,
 • podanie daty nadania,
 • wyznaczenie kwoty do wpłaty,
 • podanie terminu, w jakim wierzyciel oczekuje wpłaty,
 • podanie danych kontaktowych do wierzyciela, ewentualnie celem ugody, ustalenia spłaty kwoty zadłużenia w ratach,
 • poinformowanie dłużnika o ewentualnych dalszych skutkach niezapłacenia danej kwoty.

Różne wezwania do zapłaty

Ostatecznie treść wezwania do zapłaty jest zdeterminowana również tym, z jakiego powodu wzywamy danego dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Konkretna treść pisma będzie więc zależna od tego, z czym dana osoba zalega. Najczęściej tworzone i wysyłane następujące postaci pisma – wezwania do zapłaty:

 • wezwanie do zapłaty zachowku,
 • wezwanie do zapłaty czynszu,
 • wezwanie do zapłaty abonamentu,
 • wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia,
 • wezwanie do zapłaty krd,
 • wezwanie do zapłaty kosztów sądowych,
 • wezwanie do zapłaty za fakturę,
 • wezwanie do zapłaty kary umownej,
 • wezwanie do zapłaty alimentów,
 • wezwanie do zapłaty zaległego czynszu,
 • wezwanie do zapłaty rtv,
 • wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia,
 • wezwanie do zapłaty grzywny.

Dopuszczalna jest również w obrocie prawnym faktura jako wezwanie do zapłaty. Tak praktykują np. operatorzy telefoniczni w relacjach z klientami, którzy spóźniają się przez długi okres czasu z zapłaceniem za rachunki.

Wezwania do zapłaty online

Możliwe jest również sporządzenie wezwania do zapłaty online. Przyjmuje ono postać wiadomości e-mailowej, w której treści jest zapisane wezwanie. To może jednak znajdować się również w załączniku, np. w postaci pliku pdf z pisemnym wezwaniem do zapłaty. Kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty online zasadne jest wysłanie wiadomości z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wysyłamy je w formie fizycznej, również powinniśmy zrobić to korzystając z listu poleconego. Data odbioru e-maila lub pisma może stanowić początek liczenia upływu czasu, jaki wyznaczono dłużnikowi na zapłacenie danej kwoty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jak się odwołać?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty budzi strach wielu dłużników. Nie oznacza to jednak, że w trybie pilnym dojdzie do skierowania sprawy danego długu przez wierzyciela do sądu. Możliwe jest odwołanie się od tego pisma. Dłużnik może je wnieść, gdy kwestionuje kwotę do zapłaty lub ocenia wyznaczony mu termin do spłaty na zbyt krótki. W takich odwołaniach dłużnicy mogą również wysunąć swoje żądania polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. spłaty długu w systemie ratalnym. Takie pisma są konieczne, zwłaszcza, gdy dłużnik uzyskuje bezpodstawne wezwanie do zapłaty. Ważne w przypadku długów jest komunikowanie się z wierzycielem. Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty może okazać się ważna, doprowadzić do np. zawarcia ugody w spłacie zobowiązania na preferencyjnych warunkach dla dłużnika.

Napisanie pisma – wezwania do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak przygotowanie pisma starannie. Należy dokładnie opisać istotę wierzytelności, strony, podać kwotę do wpłaty, wyznaczyć termin i sposób zapłaty (data wpłaty, rachunek, co ma znaleźć się w tytule wpłaty). Dla pewności lepiej jest wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym do dłużnika albo online, ale w wiadomości z potwierdzeniem odbioru.

Przeczytaj także:


2020-06-16

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa określa jeden z najważniejszych parametrów naszego finansowego życia. Choć na jej temat krąży wiele mitów, warto przekonać się, ile naprawdę wynosi. Będzie to możliwe dzięki kalkulatorowi zdolności kredytowej.

2020-04-23

Pożyczki dla firm - jak wybrać najlepszą pożyczkę firmową?

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później będzie potrzebował pożyczki na firmę. Pożyczka firmowa umożliwia rozwój działalności, wdrożenie innowacji, nabycie nowego, niezbędnego do prowadzenia firmy sprzętu. Sprawdź, o czym należy pamiętać, wybierając pożyczki dla firm.

2020-04-23

Szybki kredyt - gdzie wziąć szybko kredyt? Warunki, korzyści

Do walki o klienta szukającego szybkiej gotówki dołączyły także banki, oferując szybki kredyt. Formalności w przypadku takiego kredytowania obcięte są do minimum, a czas oczekiwania na zaakceptowanie wniosku wcale nie musi być dłuższy niż przy tzw. kredytach chwilówkach.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Może sam zastanawiasz się, jak je napisać i wysłać swojemu dłużnikowi? Jego treść jest bardzo ważna, sprawdź już teraz, co powinno zawierać wezwanie do zapłaty.

Krajowy Rejestr Dłużników (KRD) - jak sprawdzić? Baza KRD

Krajowy Rejestr Długów BIG umożliwia monitoring sytuacji finansowej każdej osoby fizycznej. Sprawdź, czy nie padłeś ofiarą zaciągnięcia kredytu na Twoje dane.

Kredyt na oświadczenie - gdzie i jak wziąć kredyt na oświadczenie?

Obecnie z kredytu na oświadczenie mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. To forma kredytu z najmniejszą ilością formalności do załatwienia. Kredytobiorca musi jedynie oświadczyć, jakie wpływy miesięczne uzyskuje – bez dodatkowych dokumentów od pracodawcy i instytucji podatkowych.

Pożyczka przez Internet na konto - zalety pożyczki online na konto

Pożyczka online na konto to szybki i wygodny sposób na “zastrzyk”gotówki. To wybawienie dla osób, które mają problem z płynnością finansową lub chcą spełnić swoje marzenia.