Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Wezwanie do zapłaty to pismo, które jest sporządzane bardzo często w różnych stanach faktycznych. Przede wszystkim wtedy, gdy wierzyciel wzywa drugą stronę do wykonania danego zobowiązania. Wezwanie do zapłaty może przyjmować różną postać, np. przedsądowe wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, sądowe wezwanie do zapłaty.

\Wezwanie do zapłaty – jak pokazuje praktyka może być również sporządzane w wersji elektronicznej, przesyłane właśnie e-mailem do zainteresowanej strony. Ta forma powszechnie stosowana, ma liczne zalety. Dla dłużnika oznacza mniejsze koszty, bo banki i instytucje finansowe zwykle za sporządzone wezwanie do zapłaty naliczają wysokie odpłatności, za wysłane elektronicznie już nie.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy? (NBP)

Jak napisać wezwanie do zapłaty? Czy wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym? Kiedy wezwanie do zapłaty oznacza zakończenie etapu polubownego z wierzycielem?

Wezwanie do zapłaty  to pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do uregulowania danej należności.

W przypadku korespondencji tej postaci występuje pewna gradacja, mianowicie dłużnik zwykle otrzymuje pierwsze wezwanie do zapłaty, potem przedsądowe wezwanie do zapłaty i wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty, jak i sądowe wezwanie do zapłaty. W polskim systemie prawnym jest uregulowane wezwanie do zapłaty. Podstawa prawna to art. 455 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel powinien pisemnie wezwać do spełnienia świadczenia, jeśli ten wprost nie wynika z istoty świadczenia, czy wcześniej nie został wprost sprecyzowany.

Pierwsze wezwanie do zapłaty to zwykle pismo informujące, zawiadomienie np. o wypowiedzeniu umowy kredytowej, nieuregulowaniu raty, płatności z wezwaniem do jej uiszczenia w określonym terminie, np. 7 dni roboczych. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest kierowane zwykle w drugiej kolejności, ponownie wyznaczany jest termin do wpłaty wraz z zastrzeżeniem, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Gdy i to nie pomoże kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wskazuje, że razie braku kontaktu, wpłaty zaległej kwoty nie będzie kierowana dalsza korespondencja, ale odczyta to jako brak woli współpracy i skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Tu zwykle następuje koniec etapu polubownego ustalania spłaty długu z wierzycielem. Sądowe wezwanie do zapłaty w skutkach jest oczywiście najpoważniejsze, zawiera nakaz zapłaty - to znaczy, że gdy dłużnik nie zastosuje się do zawartych w nim poleceń, sprawa będzie skierowana do egzekucji komorniczej.

Pisząc wezwanie do zapłaty, zasadne jest uwzględnić w nim przynajmniej kilka elementów:

 • oznaczenie stron – dłużnik, wierzyciel,
 • podanie podstawy wierzytelności, np. umowa kredytowa z dnia,
 • podanie daty nadania,
 • wyznaczenie kwoty do wpłaty,
 • podanie terminu, w jakim wierzyciel oczekuje wpłaty,
 • podanie danych kontaktowych do wierzyciela, ewentualnie celem ugody, ustalenia spłaty kwoty zadłużenia w ratach,
 • poinformowanie dłużnika o ewentualnych dalszych skutkach niezapłacenia danej kwoty.

Ostateczna jednak treść wezwania do zapłaty jest zdeterminowana również tym, z jakiego powodu wzywamy danego dłużnika do zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Stąd treść pisma tej postaci jest zróżnicowana w zależności od tego, z czym dana osoba zalega. Najczęściej tworzone są i wysyłane następującej postaci pisma – wezwania do zapłaty:

 • wezwanie do zapłaty zachowku,
 • wezwanie do zapłaty czynszu,
 • wezwanie do zapłaty abonamentu,
 • wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia,
 • wezwanie do zapłaty krd,
 • wezwanie do zapłaty kosztów sądowych,
 • wezwanie do zapłaty za fakturę,
 • wezwanie do zapłaty kary umownej,
 • wezwanie do zapłaty alimentów,
 • wezwanie do zapłaty zaległego czynszu,
 • wezwanie do zapłaty rtv,
 • wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia,
 • wezwanie do zapłaty grzywny.

Dopuszczalna jest również w obrocie prawnym faktura, jako wezwanie do zapłaty. Tak praktykują np. operatorzy telefoniczni w relacjach z klientami, którzy spóźniają się przez długi okres czasu z zapłaceniem za rachunki.

Możliwe jest również wezwanie do zapłaty online, przyjmuje postać wiadomości e-mailowej w której treści jest zapisane wezwanie lub ogólnej wiadomości e-mailowej, do której załącznik stanowi pdf z pisemnym wezwaniem do zapłaty. Kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty online, zasadne jest wysłać wiadomość za potwierdzeniem odbioru. Podobnie wysyłając je pisemnie, wysłać listem poleconym. Data odbioru e-maila, czy pisma  może stanowić początek liczenia upływu czasu, jaki wyznaczono dłużnikowi w piśmie na zapłacenie danej kwoty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jak się odwołać?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty budzi strach wielu dłużników. Nie oznacza to jednak, że w trybie pilnym dojdzie do skierowania sprawy danego długu przez Wierzyciela do sądu. Możliwe jest odwołanie się od tego pisma. Dłużnik może je wnieść, gdy kwestionuje kwotę do zapłaty, czy ocenia wyznaczony mu termin do spłaty za zbyt krótki. W takich pismach odwołaniach dłużnicy mogą również wysunąć swoje żądania polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. spłaty długu w systemie ratalnym. Takie pisma są konieczne, zwłaszcza, gdy dłużnik uzyskuje bezpodstawne wezwanie do zapłaty. Ważne w przypadku długów jest komunikowanie się z wierzycielem, taka odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty może okazać się ważna, doprowadzić do np. zawarcia ugody w spłacie zobowiązania na preferencyjnych warunkach dla dłużnika.

Napisanie pisma – wezwanie do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak przygotować to pismo starannie, dokładnie opisać istotę wierzytelności, strony, podać kwotę do wpłaty, wyznaczyć termin i sposób zapłaty (data wpłaty, rachunek, co ma być w tytule wpłaty). Dla pewności lepiej jest wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym do dłużnika albo online, ale w wiadomości za potwierdzeniem odbioru.

Przeczytaj także:


2020-02-13

Krajowy Rejestr Dłużników (KRD) - jak sprawdzić? Baza KRD

Krajowy Rejestr Długów BIG umożliwia monitoring sytuacji finansowej każdej osoby fizycznej. Sprawdź, czy nie padłeś ofiarą zaciągnięcia kredytu na Twoje dane.

2020-02-05

Kredyt na oświadczenie - gdzie i jak wziąć kredyt na oświadczenie?

Obecnie z kredytu na oświadczenie mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. To forma kredytu z najmniejszą ilością formalności do załatwienia. Kredytobiorca musi jedynie oświadczyć, jakie wpływy miesięczne uzyskuje – bez dodatkowych dokumentów od pracodawcy i instytucji podatkowych.

2020-02-04

Chwilówka bez weryfikacji - jak wziąć chwilówkę bez sprawdzania baz?

Chwilówki bez sprawdzania w bazach dłużników to domena parabanków, ale udzielają ich także niektóre firmy pożyczkowe. To rozwiązanie dla zadłużonych.

Pożyczka z komornikiem - jak zdobyć środki na spłatę komornika?

Pożyczka z komornikiem po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym to nie sytuacja bez wyjścia. Przeciwnie na rynku są udzielane pożyczki dla osób z zajęciami komorniczymi. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by skorzystać z takiej pożyczki.

RRSO - co to jest i jak obliczyć dla kredytu? Wzór | Poradnik SMART Bankier.pl

Każdy, kto zastanawia się nad wzięciem kredytu czy chwilówki, ma dylemat, co do kosztów zobowiązania. W formularzach informacyjnych pojawia się RRSO – nie każdy jednak wie, co to oznacza, jak wpływa na koszt kredytu.

Pożyczka przez Internet na konto - zalety pożyczki online na konto

Pożyczka online na konto to szybki i wygodny sposób na “zastrzyk”gotówki. To wybawienie dla osób, które mają problem z płynnością finansową lub chcą spełnić swoje marzenia.

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

Ikona informacji
poradniki