Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Zetknięcie się z komornikiem jest bardzo stresujące. Niestety przekłada się nie tylko na komfort życia, ale również dodatkowe koszty komornicze, które w większości przypadków ponosi dłużnik.

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej to ostatni etap procesu windykacji należności. Dochodzi do niej, kiedy dłużnik uchyla się od podjęcia tego obowiązku albo nie zdołał wypracować z wierzycielem satysfakcjonującego obie strony kompromisu. Warto mieć przy tym świadomość, że zaangażowanie komornika może mieć miejsce wyłącznie na skutek nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przez sąd, a sam komornik działa na zlecenie wierzyciela. Ten etap poprzedza jednak długi okres, w którym można dojść do porozumienia i w wielu przypadkach da się uniknąć takiego scenariusza. To wyjątkowo korzystne z perspektywy dłużnika: egzekucja komornicza jest bowiem zdecydowanie bardziej skuteczna i sama w sobie generuje dodatkowe koszty. To natomiast sprawia, że w wielu przypadkach spłata zadłużenia nie jest wbrew pozorom prostsza.

Egzekucja komornicza - jak wygląda? Ile wynoszą koszty komornicze? (ingimage)

Egzekucje komornicze: czym są?

Według oficjalnych danych Krajowej Rady Komorniczej obecnie w Polsce działa 1858 komorników, asystuje im natomiast 1571 asesorów i 222 aplikantów. Tylko w 2019 roku zajmowali się ponad 4 milionami spraw. Jak widać, choć egzekucja komornicza to ostateczność, wcale nie należy do rzadkości. Jej podstawowym celem jest natomiast zwrócenie długu i przekazanie go wierzycielowi. Warto mieć również świadomość, że sam komornik jest funkcjonariuszem publicznym i działa na wniosek wierzyciela i na podstawie decyzji sądu. Jego pracę reguluje natomiast Ustawa o komornikach sądowych.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Pierwszym etapem egzekucji komorniczej jest przesłanie dłużnikowi zawiadomienia o jej wszczęciu drogą listowną. Jeżeli pismo nie zostanie odebrane, przekaże je sam komornik, który odwiedzi miejsce zamieszkania dłużnika w celu ustalenia majątku, który umożliwiłby spłatę zadłużenia. Co ważne: ukrywanie jakichkolwiek jego składników jest karane, poza tym nie leży w interesie dłużnika. Podobnie jak na każdym innym etapie procesu windykacji, również w tym przypadku największe korzyści przyniesie współpraca i chęć wywiązania się ze swoich zobowiązań. Komornik może również zająć rachunek bankowy dłużnika, nawet jeżeli jego właścicielem jest współmałżonek. Jeżeli natomiast otrzymuje wynagrodzenie np. z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury, również może je zająć, pozostawiając jednak kwotę wolną od potrąceń. Na wniosek wierzyciela komornik może zająć także ruchomości lub nieruchomości, następnie wystawiając je na licytację. Uzyskane w ten sposób fundusze są natomiast przekazywane na poczet spłaty zadłużenia.

Szukasz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Co nie podlega zajęciu?

Chociaż działając na polecenie wierzyciela, komornik ma dosyć duże uprawnienia, jednocześnie jednak istnieją prawne ograniczenia, gwarantujące zapewnienie dłużnikowi minimum niezbędnego do przeżycia. Od zajęcia wolne będą więc m.in.:

 • Żywność i opał niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie na okres miesiąca,
 • Przedmioty codziennego użytku, ubrania i bielizna, pościel,
 • Narzędzia i przyrządy niezbędne do pracy zarobkowej i nauki,
 • Przedmioty służące do praktyki religijnej,
 • Dokumenty osobiste, odznaczenia,
 • Rzeczy codziennego użytku, które mogą byś sprzedane po niższej cenie, a dla dłużnika przedstawiają dużą wartość,
 • Lekarstwa, niezbędny sprzęt medyczny.

Poza tym egzekucji komorniczej nie podlegają także m.in. świadczenia alimentacyjne, wychowawcze i rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, rodzinne i porodowe oraz inne świadczenia, w tym także fundusze uzyskane w ramach programu 500+.

Egzekucja z nieruchomości: jak przebiega?

Z pewnością jednym z najtrudniejszych etapów egzekucji komorniczej jest egzekucja z nieruchomości. Komornik przede wszystkim przesyła do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wniesienie wpisu o wszczęcie egzekucji. Sam dom lub mieszkanie natomiast pozostaje w zarządzie dłużnika, może wobec tego nadal w nim mieszkać, jednak nie może w żaden sposób rozporządzać nieruchomością. Następnie, przy udziale innych stron, komornik dokonuje opisu nieruchomości, a rzeczoznawca ocenia jej wartość. Co ważne: dłużnik w ciągu 14 dni ma prawo do zaskarżenia tych decyzji, w jego interesie leży natomiast jak najwyższa wycena, ta bowiem przełoży się na kwotę uzyskaną w wyniku licytacji. Tę komornik ogłasza po dwóch tygodniach od uprawomocnienia opisu i wyceny, umieszczając także stosowne obwieszczenie m.in. w poczytnych wydawnictwach lokalnych i stronach internetowych. Sama licytacja jest natomiast publiczna, a jej zwycięzca powinien w ciągu 14 dni przekazać środki na rachunek sądu lub urzędu.

Koszty komornicze: ile wynoszą i kto je ponosi?

Dłużnik powinien mieć również świadomość, że egzekucje komornicze same w sobie są kosztowne, a w większości przypadków to właśnie on będzie obciążony należnościami z tego tytułu. W rzeczywistości część zajętych funduszy, zamiast wygaszać zadłużenie, będzie więc trafiała na konto komornika. Tę kwestię szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zgodnie z nią komornik ma prawo do naliczenia między innymi:

 • 10% wartości uzyskanych środków przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych lub innych świadczeń.
 • 1500 zł za wykonanie wniosku o opróżnienie lokalu.
 • 10% przy egzekucji z nieruchomości lub ruchomości.
 • 3% (jednak nie mniej niż 150 zł) kwoty wpłaconej przez dłużnika na konto komornika lub w kasie w ciągu miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
 • 5% pozostałego do spłaty zadłużenia, jeżeli egzekucja komornicza zostanie umorzona na wniosek wierzyciela. W takim przypadku to wierzyciel będzie zobowiązany do opłacenia kosztów komorniczych, chyba że umorzenie będzie wynikało z uregulowania przez dłużnika należności albo dojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania (wówczas kosztami komorniczymi zostanie obciążony dłużnik, natomiast po tym terminie opłata wyniesie 10%).

Przedawnienie długu u komornika

Warto mieć przy okazji świadomość, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Od 9 lipca 2018 roku termin przedawnienia wynosi 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jednocześnie istnieje jednak wiele wyjątków. O połowę krócej poczekamy na przedawnienie zadłużenia z tytułu świadczeń okresowych czy prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu wierzyciel ma każdorazowo 6 lat na wszczęcie egzekucji komorniczej. Należy jednak zauważyć, że odsetki z tego tytułu ulegną przedawnieniu po 3 latach. Jednocześnie bieg przedawnienia może ulegać zawieszeniu, np. w przypadku roszczeń przysługujących osobom niemającym zdolności prawnej wobec osób sprawujących nad nimi opiekę, małżonków w trakcie trwania małżeństwa albo jeżeli na skutek siły wyższej wierzyciel nie może dochodzić swoich roszczeń przed sądem lub innym organem. Bieg przedawnienia przerywa się także na skutek każdej czynności przed sądem czy sądem polubownym, uznania roszczenia przez dłużnika i zawarcie ugody regulującej termin spłaty lub rozkładającej ją na raty czy przez rozpoczęcie mediacji.

Skorzystaj z pomocy eksperta
Ikona informacji Najnowsze poradniki finansowe:

2020-11-25

Pożyczka hipoteczna - znajdź najtańszą pożyczkę hipoteczną

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel z niskim oprocentowaniem i długim okresem kredytowania. Sprawdź, gdzie znaleźć najtańszą pożyczkę hipoteczną.

2020-11-23

Black Week: kiedy wypada tydzień promocji? Co warto kupić?

Koniec roku to standardowo czas dużych wyprzedaży. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest Black Friday, który coraz częściej przekształca się w Black Week, a więc okrągły tydzień pełen świetnych okazji.

2020-11-20

Cyber Monday: jak znaleźć najlepsze promocje w trakcie Cyber Week?

Ostatni tydzień listopada to idealny moment na dokonywanie zakupów. Szczególne powody do zachwytu czekają na osoby poszukujące sprzętu elektronicznego i cyfrowych rozwiązań. W tym celu warto zaznajomić się z pojęciami Cyber Monday oraz Cyber Week.

Bon turystyczny 500 plus. Dla kogo bon turystyczny?

Pandemia koronawirusa i idący w ślad za nią kryzys w sposób szczególny dotknęły branżę turystyczną. Jedną z propozycji rządu, która okaże się interesująca zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, jest bon turystyczny 500 plus.

Kredyt dla nowych firm na start - jak dostać? Warunki

Własna działalność gospodarcza to marzenie bardzo wielu osób. Poważnym problemem może stać się jednak brak funduszy na start. Warto wówczas pomyśleć o kredycie dla nowych firm.

Czarny piątek. Kiedy jest Black Friday? Co warto kupić?

Ostatni tydzień listopada kojarzy się z czasem atrakcyjnych sklepowych wyprzedaży. Black Friday, czyli Czarny Piątek, to okazja do osiągnięcia sporych oszczędności. Warto dowiedzieć się, kiedy dokładnie wypada i co warto w tym okresie kupić.

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto

Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.