Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 r. Ile może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza to wyjątkowe wyzwanie dla dłużnika. Ilość środków, które może zająć komornik jest jednak teoretycznie ograniczona. I dlatego warto wiedzieć ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz jak się ją ustala. Szczególnie, że Niespłacone należności potrafią stać się sporym problemem.

Spis treści
więcej Ikona strzałki

O ile sami wierzyciele, czy działający na ich zlecenie prywatni windykatorzy nie mają realnej możliwości dochodzenia swoich praw z majątku dłużnika czy osiąganych przez niego dochodów, zupełnie inne możliwości posiada komornik. Ten z kolei rozpoczyna swoje działania dopiero po wydaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Choć i tutaj są wyjątki w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów przez poszkodowanego. 

Prawo daje komornikowi do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają skuteczne odzyskanie środków pieniężnych. Do najbardziej dotkliwych – obok zajęcia ruchomości lub nieruchomości – należy bez wątpienia zajęcie środków trafiających na konta bankowe. Nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności. Warto dowiedzieć się, ile może zabrać komornik oraz jakie środki muszą pozostać na koncie.

(fot. Dragon Images / Shutterstock)

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – czym jest?

Przepisy wyraźnie regulują co i w jakim zakresie może zająć komornik. Spis jest stosunkowo długi i należą do niego rachunki bankowe, wierzytelności czy prawa majątkowe należące do dłużnika oraz otrzymywane wynagrodzenie – zarówno za pracę lub z innych tytułów, jak i świadczenia emerytalne i rentowe. 

Ściśle regulowane przez prawo jest jednak również to, jaka kwota podlega egzekucji komorniczej. Spod egzekucji wyjęte są m.in. podstawowe sprzęty wyposażenia domu, takie jak np. lodówka, pralka czy piekarnik (o ile ich wartość nie przekracza znacznie przeciętnej wartości tego typu przedmiotów). Oprócz tego komornik nie zajmie również m.in. przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu lub nauki albo związanych z kultem religijnym. Ścisłe regulacje dotyczą także kwoty wolnej od zajęcia, a więc środków niezbędnych do utrzymania się dłużnika i jego rodziny.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

Rok 2023 będzie pod tym względem wyjątkowy. Kwota wolna od zajęcia komorniczego zależy bowiem ściśle od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, a ono wzrośnie w tym roku dwukrotnie. W styczniu 2023 roku wyniesie ona kolejno 3490 zł brutto (2709 zł netto), a w lipcu wzrośnie do 3600 zł brutto (2784 zł netto). 

Podane kwoty obowiązują w przypadku umowy o pracę. Dodatkowo zajęte środki nie mogą być wyższe niż 60% dochodu w przypadku dłużników alimentacyjnych oraz połowa dochodu w pozostałych przypadkach. Jednocześnie jednak na koncie musi pozostać przynajmniej równowartość pensji minimalnej. Jeżeli dłużnik pracuje w mniejszym wymiarze godzin, kwota wolna od zajęcia obliczana jest proporcjonalnie. Przykładowo: dla połowy etatu będzie to 1745 zł brutto (1370 zł netto), dla jednej czwartej etatu natomiast 872,5 zł brutto (711 zł netto).

Kwota wolna od zajęcia w przypadku długów alimentacyjnych

Nieco inaczej kwestia kwoty wolnej od zajęcia komorniczego prezentuje się w przypadku osób borykających się z długami alimentacyjnymi. Z niewiadomych powodów w ich przypadku znacząco obniżono limity kwot, które muszą pozostawać na rachunku. W ich przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego nie obowiązuje

Komornik może wyegzekwować i zrobi to w wysokości aż 60 proc. pensji. Nawet gdy jest ono równe najniższej krajowej i jest jedynym źródłem dochodu dłużnika. W 2023 roku takiej osobie zostanie na życie niecałe 1100 zł, a od lipca 2023 niewiele ponad. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy umowie cywilnoprawnej

Wskazana wyżej kwota wolna od zajęcia dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sytuacja zmienia się w przypadku osób, które wykonują obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli głównie wchodzi w rachubę umowa zlecenie i umowa o dzieło. Wiele zależy tutaj od dobrej woli komornika. Jeżeli uzna on, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nosi charakter cykliczny (a więc spływa regularnie), a przy tym stanowi podstawowy dochód niezbędny do utrzymania gospodarstwa domowego, możliwe będzie zastosowanie limitów analogicznych jak przy umowie o pracę. 

Bardzo często to jednak na dłużniku spoczywa obowiązek udowodnienia tego przed komornikiem, a cały proces będzie zdecydowanie bardziej skomplikowany. Zasadniczo jednak ma on prawo do zajęcia 100 proc. dochodów pochodzących z umowy zlecenia. A już z pewnością tak uczyni w przypadku umowy dzieło, która z natury rzeczy nie jest umową cykliczną. 

Ile może zabrać komornik?

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu na wybranych przykładach. W pierwszym dłużnik otrzymuje co miesiąc na konto z tytułu pracy równowartość płacy minimalnej, a więc 2709 zł. Komornik nie może wobec tego dokonać żadnego zajęcia. W drugim pracownik otrzymuje mniej więcej średnią krajową, czyli 4800 zł netto. Wówczas komornik zajmie 2091 zł. W trzecim dłużnik jest zdecydowanie bardziej majętny i zarabia 8000 zł netto. W takim przypadku uprawniony będzie do zajęcia połowy tej kwoty, czyli równowartości 4000 zł, chyba że dług powstał z powodu niepłacenia alimentów, wtedy pozostawi w kieszeni dłużnika 3200 zł.

Warto mieć przy tym świadomość, że kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy konkretnej osoby, a nie konta. Jeżeli więc dłużnik posiada więcej rachunków, komornik i tak będzie korzystał ze zdefiniowanego w przepisach limitu. 

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Inne przepisy dotyczą emerytów i rencistów, którzy są objęci egzekucją komorniczą. Tę kwestię reguluje artykuł 140 ustawy emerytalnej. Stanowi on, że zajęcie z tytułu świadczeń alimentacyjnych może wynieść maksymalnie 60% świadczenia, należności związane z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych mogą wiązać się z zajęciem 50% świadczenia, natomiast pozostałe 25% świadczenia. 

Jednocześnie jednak komornik musi pozostawić na koncie równowartość 75% minimalnej emerytury. Ta oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2023 r. wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Wobec tego kwota wolna od zajęcia w przypadku emerytów i rencistów wynosi 1084 zł.Poradniki