Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Egzekucja komornicza to wyjątkowe wyzwanie dla dłużnika. Nie można jednak odebrać mu całości osiąganych dochodów. Warto dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia oraz jak się ją ustala.

Niespłacone należności potrafią stać się sporym problemem. O ile sami wierzyciele czy działający na ich zlecenie prywatni windykatorzy nie mają realnej możliwości dochodzenia swoich praw z majątku dłużnika czy osiąganych przez niego dochodów, zupełnie inne możliwości posiada komornik. Ten rozpoczyna swoje działania dopiero po wydaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prawo daje mu jednak do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają skuteczne odzyskanie środków. Do najbardziej dotkliwych – obok zajęcia ruchomości lub nieruchomości – należy bez wątpienia zajęcie środków trafiających na konta bankowe. Nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności. Warto dowiedzieć się, ile może zabrać komornik oraz jakie środki muszą pozostać na koncie.

Kwota wolna od zajęcia. Ile może zabrać komornik? (fot. Dragon Images / Shutterstock)

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – czym jest?

Przepisy wyraźnie regulują, co i w jakim zakresie może zająć komornik. Spis tych rzeczy, funduszy i praw jest stosunkowo długi, należą do niego również rachunki bankowe, wierzytelności czy prawa majątkowe należące do dłużnika oraz otrzymywane wynagrodzenie – zarówno za pracę lub z innych tytułów, jak i świadczenia emerytalne i rentowe. Ściśle regulowane przez prawo jest jednak również to, ile może zabrać komornik. Spod egzekucji wyjęte są więc m.in. podstawowe sprzęty wyposażenia domu, takie jak np. lodówka, pralka czy piekarnik (o ile ich wartość nie przekracza znacznie przeciętnej wartości tego typu przedmiotów). Oprócz tego komornik nie zajmie również m.in. przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu lub nauki albo związanych z kultem religijnym. Ścisłe regulacje dotyczą także kwoty wolnej od zajęcia, a więc środków niezbędnych do utrzymania się dłużnika i jego rodziny.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia?

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenie za pracę reguluje kodeks pracy. Zajęte środki nie mogą być wyższe niż 2/3 dochodu w przypadku dłużników alimentacyjnych oraz połowa dochodu w pozostałych przypadkach. Jednocześnie jednak na koncie musi pozostać przynajmniej równowartość pensji minimalnej. Wobec tego kwota wolna od zajęcia w 2020 roku wynosi 1920,62 zł netto. Warto mieć jednak na uwadze, że limit ten nie dotyczy osób niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego. Poza tym dotyczy on pełnego etatu. Jeżeli dłużnik pracuje w mniejszym wymiarze godzin, kwota wolna od zajęcia obliczana jest proporcjonalnie.

Ile może zabrać komornik?

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu na wybranych przykładach. W pierwszym dłużnik otrzymuje co miesiąc na konto z tytułu pracy równowartość płacy minimalnej, a więc 1920,62 zł. Komornik nie może wobec tego dokonać żadnego zajęcia. W drugim pracownik otrzymuje mniej więcej średnią krajową, czyli 3800 zł netto. Wówczas komornik zajmie 1879,38 zł. W trzecim dłużnik jest zdecydowanie bardziej majętny i zarabia 5000 zł netto. W takim przypadku uprawniony będzie do zajęcia połowy tej kwoty, czyli równowartości 2500 zł. Warto mieć przy tym świadomość, że kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy konkretnej osoby, a nie konta. Jeżeli więc dłużnik posiada więcej rachunków, komornik i tak będzie korzystał ze zdefiniowanego w przepisach limitu. Należy także pamiętać o wyjątku, jaki ustawodawca przewidział dla dłużników alimentacyjnych: choć odpowiedź na pytanie, ile komornik może zabrać z pensji minimalnej, wydaje się prosta, ponieważ jest to świadczenie gwarantowane, nie dotyczy to osób niepłacących alimentów. Komornik ma prawo potrącić także w tym przypadku 60% wynagrodzenia, na rachunku pozostanie więc 768,25 zł.

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Inne przepisy dotyczą emerytów i rencistów, którzy są objęci egzekucją komorniczą. Tę kwestię reguluje artykuł 140 ustawy emerytalnej. Stanowi on, że zajęcie z tytułu świadczeń alimentacyjnych może wynieść maksymalnie 60% świadczenia, należności związane z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych mogą wiązać się z zajęciem 50% świadczenia, natomiast pozostałe 25% świadczenia. Jednocześnie jednak komornik musi pozostawić na koncie równowartość 75% minimalnej emerytury. Ta wynosi w 2020 roku 1200 zł brutto, a więc 1026,69 zł netto. Wobec tego kwota wolna od zajęcia w przypadku emerytów i rencistów wynosi 770 zł.


2020-08-07

Limit wypłaty z bankomatu i płatności kartą – czym są? Jak je zmienić?

Korzystanie z dobrodziejstw współczesnej bankowości jest niezwykle proste. Z drugiej strony często nagle zaskakują nas różnego typu dzienne limity transakcji bezgotówkowych czy wypłat z bankomatu. Warto dowiedzieć się, jak z nich korzystać.

2020-07-27

Skrytka bankowa: jak działają skrytki bankowe?

Zapewnienie bezpieczeństwa posiadanemu majątkowi to spore wyzwanie. Jednym z tradycyjnych sposobów jest skrytka bankowa. Choć cieszy się coraz mniejszą popularnością, wciąż istnieje wiele scenariuszy, w których warto się nią zainteresować.

2020-07-22

Kwota wolna od zajęcia. Ile może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza to wyjątkowe wyzwanie dla dłużnika. Nie można jednak odebrać mu całości osiąganych dochodów. Warto dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia oraz jak się ją ustala.

Przeniesienie konta bankowego: zmiana banku nie musi być trudna

Na rynku obecnych jest wiele ofert kont osobistych. Często przed zmianą banku powstrzymuje nas jednak wizja wysiłków towarzyszących przeniesieniu konta bankowego. Wbrew pozorom nie zawsze musi oznaczać niedogodności.

Karta płatnicza - co to jest karta płatnicza? Definicja, rodzaje, kolory

Karta płatnicza to obecnie jeden z podstawowych instrumentów płatniczych wykorzystywanych do płatności. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, z jakiej konkretnie karty korzystamy – karty debetowej czy karty kredytowej? Popularne stały się także wirtualne karty płatnicze.

Wirtualna karta: do czego służy i jak założyć kartę wirtualną?

Nowoczesne technologie zmieniły sposób, w jaki poruszamy się w świecie finansów. Coraz częściej nie potrzebujemy także narzędzi, które jeszcze do niedawna były oczywistością. Rosnącą popularnością cieszą się wirtualne karty płatnicze.

Zwrot podatku. Ile się czeka na zwrot podatku?

Chociaż podatki kojarzą nam się z przykrym obowiązkiem, jest jeden aspekt, który wzbudza jednoznacznie pozytywne emocje. Zwrot podatku może stać się solidnym zastrzykiem gotówki. Warto dowiedzieć się, kiedy powinien trafić na nasze konto.