Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kwota wolna od zajęcia. Ile może zabrać komornik?

Kwota wolna od zajęcia. Ile może zabrać komornik?
Spis treści
Advertisement

Egzekucja komornicza to wyjątkowe wyzwanie dla dłużnika. Nie można jednak odebrać mu całości osiąganych dochodów. Warto dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia oraz jak się ją ustala.

Niespłacone należności potrafią stać się sporym problemem. O ile sami wierzyciele czy działający na ich zlecenie prywatni windykatorzy nie mają realnej możliwości dochodzenia swoich praw z majątku dłużnika czy osiąganych przez niego dochodów, zupełnie inne możliwości posiada komornik. Ten rozpoczyna swoje działania dopiero po wydaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prawo daje mu jednak do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają skuteczne odzyskanie środków. Do najbardziej dotkliwych – obok zajęcia ruchomości lub nieruchomości – należy bez wątpienia zajęcie środków trafiających na konta bankowe. Nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności. Warto dowiedzieć się, ile może zabrać komornik oraz jakie środki muszą pozostać na koncie.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – czym jest?

Przepisy wyraźnie regulują, co i w jakim zakresie może zająć komornik. Spis tych rzeczy, funduszy i praw jest stosunkowo długi, należą do niego również rachunki bankowe, wierzytelności czy prawa majątkowe należące do dłużnika oraz otrzymywane wynagrodzenie – zarówno za pracę lub z innych tytułów, jak i świadczenia emerytalne i rentowe. Ściśle regulowane przez prawo jest jednak również to, ile może zabrać komornik. Spod egzekucji wyjęte są więc m.in. podstawowe sprzęty wyposażenia domu, takie jak np. lodówka, pralka czy piekarnik (o ile ich wartość nie przekracza znacznie przeciętnej wartości tego typu przedmiotów). Oprócz tego komornik nie zajmie również m.in. przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu lub nauki albo związanych z kultem religijnym. Ścisłe regulacje dotyczą także kwoty wolnej od zajęcia, a więc środków niezbędnych do utrzymania się dłużnika i jego rodziny.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia?

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenie za pracę reguluje kodeks pracy. Zajęte środki nie mogą być wyższe niż 60% dochodu w przypadku dłużników alimentacyjnych oraz połowa dochodu w pozostałych przypadkach. Jednocześnie jednak na koncie musi pozostać przynajmniej równowartość pensji minimalnej. Wobec tego kwota wolna od zajęcia w 2020 roku wynosi 2800 zł brutto, a więc 2062 złote netto.. Warto mieć jednak na uwadze, że limit ten nie dotyczy osób niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego. Poza tym dotyczy on pełnego etatu. Jeżeli dłużnik pracuje w mniejszym wymiarze godzin, kwota wolna od zajęcia obliczana jest proporcjonalnie. Przykładowo: dla połowy etatu będzie to 1400 zł brutto (1031 zł netto), dla jednej czwartej etatu natomiast 700 zł brutto (515,50 zł netto).

Kwota wolna od zajęcia w przypadku długów alimentacyjnych

Nieco inaczej kwestia kwoty wolnej od zajęcia komorniczego prezentuje się w przypadku osób borykających się z długami alimentacyjnymi. W celu zapewnienia efektywniejszej egzekucji długów tego typu obniżono również limity kwot, które muszą pozostawać na rachunku. W przypadku pełnego etatu i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kwota wolna od zajęcia wynosi 1680 zł brutto, a więc 1271 zł netto. Proporcjonalnie osoba zatrudniona na połowę etatu może liczyć na pozostawienie 840 zł brutto (412,40 zł netto).

Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy umowie cywilnoprawnej

Co ważne: wskazana wyżej kwota wolna od zajęcia dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sytuacja zmienia się w przypadku osób, które wykonują obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeszcze do 2019 roku zajęciu mogło ulec nawet 100% wynagrodzenia. Obecne przepisy są zdecydowanie bardziej elastyczne. Jeżeli komornik uzna, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nosi charakter cykliczny (a więc spływa regularnie), a przy tym stanowi podstawowy dochód niezbędny do utrzymania gospodarstwa domowego, możliwe będzie zastosowanie limitów analogicznych jak przy umowie o pracę. Bardzo często to jednak na dłużniku spoczywa obowiązek udowodnienia tego przed komornikiem, a cały proces będzie zdecydowanie bardziej skomplikowany. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku umów o dzieło, które zwykle są zdecydowanie mniej regularne. Komornik będzie miał prawo do zajęcia 100% wpływów z tego tytułu.

Ile może zabrać komornik?

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu na wybranych przykładach. W pierwszym dłużnik otrzymuje co miesiąc na konto z tytułu pracy równowartość płacy minimalnej, a więc 1920,62 zł. Komornik nie może wobec tego dokonać żadnego zajęcia. W drugim pracownik otrzymuje mniej więcej średnią krajową, czyli 3800 zł netto. Wówczas komornik zajmie 1879,38 zł. W trzecim dłużnik jest zdecydowanie bardziej majętny i zarabia 5000 zł netto. W takim przypadku uprawniony będzie do zajęcia połowy tej kwoty, czyli równowartości 2500 zł. Warto mieć przy tym świadomość, że kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy konkretnej osoby, a nie konta. Jeżeli więc dłużnik posiada więcej rachunków, komornik i tak będzie korzystał ze zdefiniowanego w przepisach limitu. Należy także pamiętać o wyjątku, jaki ustawodawca przewidział dla dłużników alimentacyjnych: choć odpowiedź na pytanie, ile komornik może zabrać z pensji minimalnej, wydaje się prosta, ponieważ jest to świadczenie gwarantowane, nie dotyczy to osób niepłacących alimentów. Komornik ma prawo potrącić także w tym przypadku 60% wynagrodzenia, na rachunku pozostanie więc 768,25 zł.

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Inne przepisy dotyczą emerytów i rencistów, którzy są objęci egzekucją komorniczą. Tę kwestię reguluje artykuł 140 ustawy emerytalnej. Stanowi on, że zajęcie z tytułu świadczeń alimentacyjnych może wynieść maksymalnie 60% świadczenia, należności związane z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych mogą wiązać się z zajęciem 50% świadczenia, natomiast pozostałe 25% świadczenia. Jednocześnie jednak komornik musi pozostawić na koncie równowartość 75% minimalnej emerytury. Ta wynosi w 2020 roku 1200 zł brutto, a więc 1026,69 zł netto. Wobec tego kwota wolna od zajęcia w przypadku emerytów i rencistów wynosi 770 zł.

Poradniki