Skorzystaj z pomocy eksperta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Dziękujemy!

Przedawnienie długu bankowego to stwierdzenie, że nie istnieje, nie jest wymagany do spłaty z uwagi na upływ czasu. Okres biegu przedawnienia długu bankowego jest zróżnicowany, mianowicie inny w przypadku długu z tytułu zobowiązania kredytowego, a inny z tytułu np. zadłużenia na rachunku rozliczeniowo – oszczędnościowego.

Przedawnienie długu oznacza, że komornik sądowy nie może prowadzić czynności egzekucyjnych w sprawie danej wierzytelności, bo ta nie istnieje, jeśli doszło do przedawnienia.

Przedawnienie długu - bankowego, u komornika. Wniosek (YAY Foto)

Kiedy jest przedawnienie długu? Przedawnienie długu bankowego krok po kroku

Zacznijmy od tego, że przedawnienie długu jest regulowane w różny sposób, w zależności od typu długu. W praktyce na to, kiedy danej postaci dług (po jakim okresie czasu) ulegnie przedawnieniu, wskazuje odpowiednia podstawa prawna. Przedawnienie długu bankowego jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi bieg terminu przedawnienia długu bankowego rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu, tj. w dniu jej skutecznego wypowiedzenia, po upływie trzech lat od tego dnia dochodzi do przedawnienia kredytu. Inaczej jest w przypadku innej postaci długów bankowych, np. zadłużenia w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym (limit) - wtedy dług z tego tytułu ulega przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia jego wymagalności.

Kiedy ma miejsce przedawnienie długu po zmarłej osobie, przedawnienie długu za telefon komórkowy, przedawnienie długu alimentacyjnego, przedawnienie długu w ZUS, przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy?

Przedawnienie długu jak wcześniej wskazano może przebiegać w aspekcie czasowym różnie, w zależności od tego, z jakim rodzajem długu mamy do czynienia. Najważniejsze jest w tym zakresie odnotować, że:

  1. przedawnienie długu po zmarłej osobie następuje po upływie 10 lat od śmierci danej osoby,
  2. przedawnienie długu za telefon komórkowy, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności,
  3. przedawnienie długu w ZUS, przedawnienie długu w KRUS, przedawnienie długu OC, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności,
  4. przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności.

Powyższe okresy przedawnienia należy interpretować łącznie, mianowicie przedawnienie długu bankowego po śmierci kredytobiorcy, następuje po upływie 10 lat od śmierci danej osoby (a nie standardowo np. 3 lata od wypowiedzenia kredytu, 2 lata od wymagalności zadłużenia na rachunku ROR).

W świetle ww. okresów przedawnienia należy stwierdzić, że zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat, w przypadku świadczeń okresowych 3 lata. W szczególnych przypadkach termin ten może być jeszcze inny, zgodnie z przepisem szczegółowym.

Termin przedawnienia jest liczony tak, że jest to okres, w którym rozpoczyna się czas liczony do przedawnienia długu liczy się od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się od dłużnika jego spłaty. Zwykle ustalanie tzw. pierwszego dnia biegu terminu przedawnienia odbywa się na podstawie szczegółowej weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego danej sprawy.

Jak złożyć wniosek o przedawnienie długu? Po jakim czasie jest przedawnienie długu? Co oznacza przedawnienie długu?

Formalne składanie wniosku o przedawnienie długu nie jest możliwe. W obrocie prawnym funkcjonuje jedynie specjalne pismo, tzw. sprzeciw wobec nakazu zapłaty, podniesienie zarzutu przedawnienia w piśmie. W praktyce wygląda to tak, że w sprawie danego długu sąd wydaje nakaz zapłaty. Co więcej, powszechne jest, że takie nakazy zapłaty sądy wydają pomimo, że są to przedawnione długi. Jeśli jednak dłużnik wie, że doszło do przedawnienia danego zobowiązania, powinien w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty, wnieść zarzut przedawnienia, właśnie kierując specjalne pismo. Takie pismo powinno zawierać kluczowe informacje: opis sprawy, dane stron, oznaczenie od którego nakazu jest wnoszony zarzut przedawnienia, podanie informacji merytorycznych, jednoznacznie wskazujących, że doszło do przedawnienia danego długu, np. podanie daty zawarcia umowy kredytowej, daty jej skutecznego wypowiedzenia, celem wykazania, że od dnia wypowiedzenia minęły już dawno 3 lata, a spłata kredytu jest przedawniona. Obecnie dla zainteresowanych dłużników powszechne jest przygotowanie takich pism przez profesjonalne kancelarie prawne. Nie jest to nadmiernie kosztowne, takie pisma są też przygotowywane bardzo szybko.

Procedura stwierdzenia przedawnienia długu, zakończenia działań egzekucyjnych wobec danej osoby trwa różnie. W wielu przypadkach jest to zdeterminowane tym, jak szybko sąd wyda nakaz zapłaty, a dłużnik podniesie zarzut przedawnienia.

Gdy wniesione zarzut przedawnienia zostanie uwzględniony przez sąd, wówczas roszczenia wierzycieli są chybione, zostają odrzucone.

Jak więc widać, przedawnienie długu to ważna instytucja prawna. W pewnych przypadkach może uchronić dłużnika przed spłatą jego zobowiązania na rzecz wierzyciela. Istotne jest jednak dokładne zweryfikowanie, jak biegł termin przedawnienia. Ten jest zróżnicowany w zależności od rodzaju długu. Co do zasady jest to termin 10 letni, ale w pewnych kategoriach długu może być znacznie krótszy, np. 3 letni (w przypadku świadczeń o postaci okresowej). Dłużnik w przypadku nakazu zapłaty, gdy jest pewien, że dotyczy on długu przedawnionego, powinien złożyć specjalne pismo oddalające ten nakaz zapłaty z podniesieniem zarzutu przedawnienia.

Przeczytaj także:

Skorzystaj z pomocy eksperta

2018-09-21

Chwilówki na raty - jak wybrać? Czy warto wziąć chwilówkę ratalną?

Chwilówki na raty mogą mieć większe kwoty niż chwilówki do jednorazowej spłaty. Wybór oferty warto oprzeć na porównaniu parametrów chwilówek ratalnych.  

2018-09-21

Pożyczki na raty – jak wybrać najlepszą pożyczkę ratalną?

Pożyczki raty pozwalają na zdobycie pieniędzy na dowolny cel. Są pozbawione wielu formalności oraz wymogów, dzięki czemu pozwalają zaciągnąć zobowiązanie osobom, które nie otrzymały finansowania w banku. Pożyczka ratalna umożliwia otrzymanie pieniędzy w kilka chwil.

2018-09-21

Gwarancja bankowa - czym jest i jak uzyskać? Umowa

W umowie gwarancji bankowej w roli gwaranta samoistnego jest bank, który zobowiązuje się do zapłacenia drugiej stronie takiej umowy kwoty maksymalnej, uwzględnionej w gwarancji bankowej, gdy zleceniodawca gwarancji będzie niewiarygodny, nie wypełni swojego zobowiązania.

Raty na dowód – jak uzyskać raty na dowód osobisty?

Raty na dowód to coraz częściej wykorzystywana forma zakupów, która polega na zapłacie za określony towar w formie comiesięcznych rat. Raty na dowód bez zaświadczeń oferuje spora grupa firm handlowych, które zajmują się sprzedażą m.in. elektroniki, sprzętu RTV AGD i wielu innych dóbr.

Raty – czym są i na czym polegają raty? Warunki

Raty to comiesięczne koszty zaciągniętej pożyczki lub kredytu. Istnieją dwa rodzaje rat: raty annuitetowe (raty stałe) oraz raty malejące. Raty składają się z dwóch części: kapitałowej (pożyczonej kwoty) oraz odsetkowej (składającej się z kosztów zobowiązania).

Należności - czym są? Rodzaje, przedawnienie, windykacja

Należności ma każdy z nas. Jedni nie mogą wyegzekwować ich zapłaty od innych. Innym problemem jest zapłata własnych należności. Skuteczna windykacja należności budzi wiele obaw. Sprawdź już teraz, czym są należności, jak prowadzić zarządzanie należnościami.

Ubezpieczenie kredytu - czy warto i czy można zrezygnować?

Ubezpieczenie kredytu to produkt dodatkowy przy kredycie, który stanowi zabezpieczenie jego spłaty na wypadek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń w życiu kredytobiorcy. Sprawdź warunki nabycia polisy ubezpieczeniowej przy kredycie.

Ikona informacji
poradniki