Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Przedawnienie długu bankowego to stwierdzenie, że nie istnieje, nie jest wymagany do spłaty z uwagi na upływ czasu. Okres biegu przedawnienia długu bankowego jest zróżnicowany, mianowicie inny w przypadku długu z tytułu zobowiązania kredytowego, a inny z tytułu np. zadłużenia na rachunku rozliczeniowo – oszczędnościowego.

Przedawnienie długu oznacza, że komornik sądowy nie może prowadzić czynności egzekucyjnych w sprawie danej wierzytelności, bo ta nie istnieje, jeśli doszło do przedawnienia.

Przedawnienie długu - bankowego, u komornika. Wniosek (YAY Foto)

Kiedy jest przedawnienie długu? Przedawnienie długu bankowego krok po kroku

Zacznijmy od tego, że przedawnienie długu jest regulowane w różny sposób, w zależności od typu długu. W praktyce na to, kiedy danej postaci dług (po jakim okresie czasu) ulegnie przedawnieniu, wskazuje odpowiednia podstawa prawna. Przedawnienie długu bankowego jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi bieg terminu przedawnienia długu bankowego rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu, tj. w dniu jej skutecznego wypowiedzenia, po upływie trzech lat od tego dnia dochodzi do przedawnienia kredytu. Inaczej jest w przypadku innej postaci długów bankowych, np. zadłużenia w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym (limit) - wtedy dług z tego tytułu ulega przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia jego wymagalności.

Kiedy ma miejsce przedawnienie długu po zmarłej osobie, przedawnienie długu za telefon komórkowy, przedawnienie długu alimentacyjnego, przedawnienie długu w ZUS, przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy?

Przedawnienie długu jak wcześniej wskazano może przebiegać w aspekcie czasowym różnie, w zależności od tego, z jakim rodzajem długu mamy do czynienia. Najważniejsze jest w tym zakresie odnotować, że:

  1. przedawnienie długu po zmarłej osobie następuje po upływie 10 lat od śmierci danej osoby,
  2. przedawnienie długu za telefon komórkowy, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności,
  3. przedawnienie długu w ZUS, przedawnienie długu w KRUS, przedawnienie długu OC, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności,
  4. przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy, jako że jest to świadczenie okresowe (rachunek płacony co miesiąc) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności danej płatności.

Powyższe okresy przedawnienia należy interpretować łącznie, mianowicie przedawnienie długu bankowego po śmierci kredytobiorcy, następuje po upływie 10 lat od śmierci danej osoby (a nie standardowo np. 3 lata od wypowiedzenia kredytu, 2 lata od wymagalności zadłużenia na rachunku ROR).

W świetle ww. okresów przedawnienia należy stwierdzić, że zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat, w przypadku świadczeń okresowych 3 lata. W szczególnych przypadkach termin ten może być jeszcze inny, zgodnie z przepisem szczegółowym.

Termin przedawnienia jest liczony tak, że jest to okres, w którym rozpoczyna się czas liczony do przedawnienia długu liczy się od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się od dłużnika jego spłaty. Zwykle ustalanie tzw. pierwszego dnia biegu terminu przedawnienia odbywa się na podstawie szczegółowej weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego danej sprawy.

Jak złożyć wniosek o przedawnienie długu? Po jakim czasie jest przedawnienie długu? Co oznacza przedawnienie długu?

Formalne składanie wniosku o przedawnienie długu nie jest możliwe. W obrocie prawnym funkcjonuje jedynie specjalne pismo, tzw. sprzeciw wobec nakazu zapłaty, podniesienie zarzutu przedawnienia w piśmie. W praktyce wygląda to tak, że w sprawie danego długu sąd wydaje nakaz zapłaty. Co więcej, powszechne jest, że takie nakazy zapłaty sądy wydają pomimo, że są to przedawnione długi. Jeśli jednak dłużnik wie, że doszło do przedawnienia danego zobowiązania, powinien w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty, wnieść zarzut przedawnienia, właśnie kierując specjalne pismo. Takie pismo powinno zawierać kluczowe informacje: opis sprawy, dane stron, oznaczenie od którego nakazu jest wnoszony zarzut przedawnienia, podanie informacji merytorycznych, jednoznacznie wskazujących, że doszło do przedawnienia danego długu, np. podanie daty zawarcia umowy kredytowej, daty jej skutecznego wypowiedzenia, celem wykazania, że od dnia wypowiedzenia minęły już dawno 3 lata, a spłata kredytu jest przedawniona. Obecnie dla zainteresowanych dłużników powszechne jest przygotowanie takich pism przez profesjonalne kancelarie prawne. Nie jest to nadmiernie kosztowne, takie pisma są też przygotowywane bardzo szybko.

Procedura stwierdzenia przedawnienia długu, zakończenia działań egzekucyjnych wobec danej osoby trwa różnie. W wielu przypadkach jest to zdeterminowane tym, jak szybko sąd wyda nakaz zapłaty, a dłużnik podniesie zarzut przedawnienia.

Gdy wniesione zarzut przedawnienia zostanie uwzględniony przez sąd, wówczas roszczenia wierzycieli są chybione, zostają odrzucone.

Jak więc widać, przedawnienie długu to ważna instytucja prawna. W pewnych przypadkach może uchronić dłużnika przed spłatą jego zobowiązania na rzecz wierzyciela. Istotne jest jednak dokładne zweryfikowanie, jak biegł termin przedawnienia. Ten jest zróżnicowany w zależności od rodzaju długu. Co do zasady jest to termin 10 letni, ale w pewnych kategoriach długu może być znacznie krótszy, np. 3 letni (w przypadku świadczeń o postaci okresowej). Dłużnik w przypadku nakazu zapłaty, gdy jest pewien, że dotyczy on długu przedawnionego, powinien złożyć specjalne pismo oddalające ten nakaz zapłaty z podniesieniem zarzutu przedawnienia.

Przeczytaj także:

Sponsorowane

2019-10-01

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

2019-08-23

Pożyczka pod zastaw samochodu - na czym polega?

Nie każdy klient może starać się o pożyczkę, gdy posiada inne zadłużenia lub jego historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Dobrym rozwiązaniem może okazać się wówczas pożyczka pod zastaw samochodu, którą udzielają firmy pozabankowe

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Warto dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Ikona informacji
poradniki