Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Skromne budżety seniorów często nie pozwalają na godne życie. Dobrym pomysłem na zastrzyk dodatkowej gotówki może stać się odwrócona hipoteka.

Oceny demografów są jednoznaczne: liczba emerytów będzie konsekwentnie rosnąć. Stopa zastąpienia, czyli stosunek wartości przyszłej emerytury do ostatniej uzyskanej pensji, wynosi obecnie według danych ZUS 56,4 proc. Przyszłość osób, które rozpoczynają właśnie życie zawodowe, prezentuje się jednak jeszcze gorzej. Zgodnie z szacunkami w 2050 roku ten wskaźnik będzie wynosił zaledwie 31,6 proc., co jest jednym z najgorszych wyników wśród państw OECD. Emerytura nie musi być jednak okresem pełnym wyrzeczeń i problemów finansowych. Oprócz standardowych modeli oszczędzania nieocenionym wsparciem może stać się odwrócony kredyt hipoteczny. Ten produkt zdobył olbrzymią popularność na zachodzie, aktualne ustawodawstwo umożliwia jego stosowanie również w Polsce, jednak do tej pory ze względu na niejasne regulacje żaden z banków nie zdecydował się na wprowadzenie go do swojej oferty.

Odwrócona hipoteka i odwrócony kredyt hipoteczny – czym są? (fot. Jacob Lund / Shutterstock)

Czym jest odwrócona hipoteka?

Mechanizm działania hipoteki odwróconej jest stosunkowo prosty i przypomina pod wieloma względami odwrócenie standardowego kredytu hipotecznego. W tym przypadku pożyczka również zabezpieczana jest hipoteką, jednak bank jest zobowiązany do oddania nieruchomości do dyspozycji kredytobiorcy na nieoznaczony okres. W praktyce właściciel mieszkania lub domu może więc mieszkać w nim do swojej śmierci, a spłata odwróconej hipoteki następuje bezpośrednio po niej poprzez przejęcie własności lokalu i jego sprzedaż. Sama wypłata środków następuje w całości lub w ratach, co umożliwia dostosowanie warunków do indywidualnych preferencji.

Zalety odwróconego kredytu hipotecznego

Duża popularność odwróconej hipoteki w krajach rozwiniętych nie wzięła się znikąd. W wielu sytuacjach prawo własności nieruchomości jest jedynym majątkiem seniorów, których uposażenie emerytalne lub rentowe jest niewystarczające do godnego życia. Samo w sobie niewiele jednak znaczy, ponieważ trudno spieniężyć je bez utraty miejsca zamieszkania. Odwrócony kredyt hipoteczny daje taką możliwość, gwarantując przy tym pakiet korzyści:

  • Wysokie bezpieczeństwo – to podstawowa zaleta odwróconej hipoteki. Osoba decydująca się na zawarcie umowy tego typu zachowuje pewność dysponowania nieruchomością przez cały okres życia. Nikt nie może pozbawić jej tego prawa i domagać się wcześniejszej eksmisji.
  • Zabezpieczenie interesu spadkobierców – wbrew pozorom zaciągnięcie odwróconego kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznie pozbawienia spadkobierców prawa do lokalu. Ci mogą zgodnie z umową przenieść prawo własności na kredytodawcę lub spłacić zadłużenie i odzyskać nieruchomość. Co ważne, w sytuacji w której aktualna wartość nieruchomości będzie wyższa od sumy kredytu wraz z odsetkami, otrzymają zwrot różnicy.
  • Elastyczność – to od kredytobiorcy zależy, czy odwrócona hipoteka zostanie wypłacona jednorazowo czy rozłożona na raty. Dzięki temu może więc posłużyć zarówno jako duży zastrzyk gotówki, jak i długofalowe wsparcie domowego budżetu.
  • Możliwość skorzystania przez osoby samotne i małżeństwa – odwrócony kredyt hipoteczny mogą zaciągnąć zarówno osoby samotne, jak i małżeństwa. W takim przypadku po śmierci jednego z małżonków drugi będzie nadal korzystać ze świadczenia.

Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki?

Zasady udzielania odwróconych hipotek w Polsce reguluje Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, która weszła w życie 15 grudnia 2014 roku. Chociaż ten produkt adresowany jest głównie do seniorów ustawa nie ustala żadnego limitu wieku, co potencjalnie umożliwia skorzystanie z niego również młodszym kredytobiorcom. Zgodnie z jej postanowieniami mogą stać się nimi osoby, które:

  • Są osobami fizycznymi.
  • Posiadają prawo własności nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego.

Procedura udzielania hipoteki odwróconej

Samo udzielanie odwróconej hipoteki również przypomina procedurę, która poprzedza przyznanie kredytu hipotecznego. Najważniejsze okażą się dwa czynniki: wycena nieruchomości oraz ocena kredytobiorcy. W tym przypadku znacznie większe znaczenie od scoringu i wiarygodności odgrywać będzie jednak jego wiek, stan zdrowia czy miejsce zamieszkania.

Instytucje będą sprzyjać osobom posiadającym prawo własności nieruchomości położonych w atrakcyjnych lokalizacjach i o wysokim standardzie. To one odegrają także główną rolę podczas ustalania wysokości odwróconej hipoteki. Wpływ na sumę, którą finalnie uzyska klient banku, będą miały także dodatkowe koszty, związane m.in. z samą wyceną, pracą notariusza czy obowiązkowym ubezpieczeniem nieruchomości. Warto więc ustalić je przed podpisaniem umowy i ująć w kalkulacjach.

Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia

Na rynku obok – istniejącego jedynie teoretycznie – odwróconego kredytu hipotecznego obecny jest inny praktycznie bliźniaczy produkt – renta dożywotnia. Chociaż zasada działania jest niemal taka sama, można zauważyć znaczące różnice. Przede wszystkim umów o rentę dożywotnią nie reguluje ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, a przepisy kodeksu cywilnego. Siłą rzeczy warunki oferowane przez różne instytucje mogą więc znacznie się od siebie różnić, a klient powinien skrupulatnie zapoznać się z warunkami i upewnić się, że w umowie znajdują się zapisy chroniące jego interesy w przypadku niewywiązywania się funduszu hipotecznego z wypłaty renty lub jego upadłości.

Najważniejsze z punktu widzenia osoby otrzymującej świadczenia jest jednak to, że pomimo zachowania prawa do zamieszkiwania w lokalu do śmierci traci samo prawo własności, a jego właścicielem formalnie staje się firma udzielająca renty dożywotniej. Przekłada się to również na kwestie praktyczne: najczęściej wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (takie jak czynsz czy podatek od nieruchomości) będą regulowane przez instytucję i potrącane od wypłacanej co miesiąc kwoty.

3 najlepsze oferty kredytu na niepodziewane wydatki - 20 000zł

Wsparcie dla osób starszych

Chociaż życie emerytów i rencistów nie jest najłatwiejsze, mogą skorzystać z oferty atrakcyjnych produktów pozwalających na zasilenie domowego budżetu. Oprócz tradycyjnych kredytów gotówkowych bardzo ciekawą formą wsparcia, odpowiednio uregulowaną w polskim prawie, jest odwrócony kredyt hipoteczny. Osoba decydująca się na zobowiązanie tego typu zachowuje prawo własności lokalu i może mieszkać w nim aż do swojej śmierci, dług jest spłacany dopiero po niej wraz ze sprzedażą nieruchomości. Możliwość jednorazowego wypłacenia pieniędzy lub rozłożenia sumy na raty pozwala wykorzystać hipotekę odwróconą zarówno jako duży zastrzyk gotówki, jak i regularne źródło dochodu. Sama procedura udzielania tego produktu jest bardzo indywidualna i zależy przede wszystkim od wyceny wartości nieruchomości oraz oceny wieku i stanu zdrowia klienta.


2020-07-01

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość: jak to zrobić?

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, które zwykle wiąże nas na bardzo długi okres. Życiowe scenariusze mogą jednak ulec zmianie. Wówczas warto pomyśleć o przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość.

2020-06-30

Dom czy mieszkanie: co wybrać?

Poszukując własnych czterech kątów, często zastanawiamy się nad tym, czy korzystniejsza okaże się budowa lub zakup domu czy mieszkania. Warto przeanalizować argumenty i wybrać najlepszą opcję.

2020-06-29

Prolongata. Na czym polega prolongata kredytu?

Regularna spłata miesięcznych rat może w niektórych przypadkach okazać się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Warto wówczas pomyśleć o prolongacie kredytu.

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

Domek letniskowy: finansowanie i koszt budowy domku letniskowego

Posiadanie własnego domku letniskowego to marzenie wielu osób. Warto dowiedzieć się, z jakimi kosztami i trudnościami może się wiązać oraz jakie sposoby finansowania będą najlepsze.

Ikona informacji
poradniki