Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

IKE: indywidualne konto emerytalne krok po kroku

IKE: indywidualne konto emerytalne krok po kroku
Spis treści

IKE: indywidualne konto emerytalne krok po kroku

Skuteczne odkładanie funduszy na własną emeryturę to jeden z najważniejszych elementów odpowiedzialnego życia emerytalnego. Jednym z rozwiązań są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

(fot. Zbigniew Kotara / Shutterstock)

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń: opieranie się wyłącznie na powszechnym systemie emerytalnym, czyli emeryturze wypłacanej przez ZUS, może w znaczącym stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo finansowe seniorów. Stopa zastąpienia, odzwierciedlająca poziom przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, obecnie wynosi 53,8%.

Według prognoz analityków ZUS będzie jednak systematycznie maleć i w 2050 roku spadnie poniżej 30%. W dużym uproszczeniu oznacza to, że na mniej więcej taką część pensji będziemy mogli liczyć po przejściu na emeryturę. Łatwo więc dojść do wniosku, że wielu przyszłym seniorom będzie po prostu trudno utrzymać się za pieniądze otrzymywane z ZUS. Z tego powodu warto jak najwcześniej zainteresować się kontami emerytalnymi, takimi jak IKE. Istnieje jeszcze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ale dziś zajmiemy się tym pierwszym. Regularne oszczędzanie może pozwolić na godną jesień życia, a wprowadzone zmiany podatkowe zachęcają do skorzystania z tego modelu i zakładania kont IKE.

Na jaką emeryturę możemy liczyć?

To pytanie zwykle zaczynamy zadawać sobie zbyt późno. Jeżeli padnie tuż przed końcem zawodowej drogi, może okazać się, że niemożliwe będzie nie tylko utrzymanie dotychczasowego standardu życia, ale również zachowanie płynności finansowej i regulowanie podstawowych opłat.

Według szacunków OECD osoby, które weszły na rynek pracy w 2016 roku i będą przechodzić na emeryturę w 6 dekadzie XXI wieku, mogą liczyć na stopę zastąpienia wynoszącą 31,6%. Pod tym względem Polska wyprzedza jedynie Meksyk, znacznie ustępując chociażby Czechom (prognozowana stopa zastąpienia to 45,8%), Niemcom (50,9%) czy Węgrom (58,7%).

Obliczenia jeszcze bardziej przemawiają do świadomości: przy dzisiejszej średniej pensji, wynoszącej, 5367,71 zł brutto, można by liczyć na emeryturę wynoszącą zaledwie 1696 zł. Nie należy jednak załamywać rąk. Sytuacja, która będzie trudna do uniknięcia, powinna skłonić nas do regularnego oszczędzania. Warto zaznajomić się z rankingami IKE, pozwalającym na znalezienie najlepszego konta emerytalnego tego typu.

Indywidualne Konto Emerytalne. Czy warto? Czy to dobry sposób oszczędzania

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, zdobywa coraz większą popularność, choć w naszym systemie prawnym jest obecne od wielu lat. Wciąż jednak wielu osobom kojarzy się z OFE (otwartymi funduszami emerytalnymi), których historia nie skłania do zaufania temu rodzajowi kont emerytalnych. Dokonana wtedy nacjonalizacja dochodów kapitałowych podważyła zaufanie do wszelkich regulowanych form na oszczędzanie na emeryturę.

Warto uświadomić sobie, że nie mają z nimi nic wspólnego, a przyjęta formuła sprawia, że są także znakomitym narzędziem do oszczędzania i inwestowania w krótszym odcinku czasowym, choć z pełni ich potencjału – a więc przede wszystkim zwolnienia z podatku Belki – skorzystać możemy dopiero po przejściu na emeryturę.

Przy tym zakładając konto IKE, możemy korzystać z różnych produktów, pozwalających na efektywne pomnażanie odkładanego kapitału, wobec czego każdy jest w stanie znaleźć konto emerytalne dostosowane do swoich preferencji i przede wszystkim ryzyka, które jest gotowy podjąć.

Podstawowe informacje na temat IKE

Rosnąca popularność IKE nie bierze się znikąd. Wynika przede wszystkim ze sporej elastyczności i wielu możliwości, które nam daje. Warto poznać najważniejsze informacje na temat konta IKE:

 • Od 16. roku życia. Z IKE mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia. Mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym osiągnęły dochód z tytułu umowy o pracę. Po ukończeniu 18. roku życia w pełni dowolnie możemy dysponować swoim kontem IKE.

 • Obowiązuje roczny limit wpłat: na konto IKE możemy w roku kalendarzowym wpłacać maksymalnie 3-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2022 roku limit wpłat wynosi 17 766 zł.

 • Szeroka oferta: konta IKE prowadzi wiele instytucji, możemy korzystać również z wielu produktów, różniących się zarówno stopą zysku, jak i ryzykiem inwestycyjnym.

 • Bez podatku Belki po 60. roku życia: podstawową zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, jeżeli przekroczymy 60 rok życia i spełnimy dodatkowy, prosty warunek.

 • Możliwość wcześniejszej wypłaty: nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypłacić całość lub część środków z konta IKE wcześniej. Wówczas zapłacimy jednak podatek od zysków kapitałowych.

 • Środki IKE są dziedziczone: to więc znakomity sposób na zabezpieczenie przyszłości naszych potomków.

 • Elastyczność: wybierając odpowiednie IKE z rankingu, zyskamy możliwość dokonywania dowolnych wpłat. Tylko my będziemy decydować, czy w danym roku wykorzystamy pełny limit, czy w ogóle nie będziemy oszczędzać.

Konto emerytalne IKE: różne produkty

Aby założyć IKE, musimy podpisać umowę z instytucją finansową prowadzącą konta emerytalne tego typu. Co ważne: naraz możemy posiadać tylko jedno konto IKE. wobec czego wybór powinien być przemyślany. Warto przede wszystkim wziąć pod uwagę indywidualną znajomość rynków kapitałowych oraz akceptowalne ryzyko inwestycyjne. IKE mogą prowadzić:

 • Banki,

 • Zakłady ubezpieczeń na życie,

 • Dobrowolne fundusze emerytalne,

 • Podmioty prowadzące działalność maklerską,

 • Fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte).

Dzięki temu w ramach IKE możemy korzystać z różnych produktów: od bardzo bezpiecznych, ale równocześnie przynoszących niższe zyski rachunków oszczędnościowych przez inwestycje w obligacje Skarbu Państwa, fundusze inwestycyjne TFI, na korzystaniu z usług domu maklerskiego kończąc.

W praktyce: możliwości oszczędzania jest bardzo dużo. W każdym z tych przypadków – jeżeli nie korzystamy z IKE – musielibyśmy podzielić się jednak z fiskusem 19% podatkiem od zysków kapitałowych, nazywanym podatkiem Belki. Indywidualne konto emerytalne pozwala nam na uniknięcie tego przykrego obowiązku: stanie się tak, dokonując wypłaty środków zgromadzonych po ukończeniu 60. roku życia lub po 55. roku życia, jeżeli nabyliśmy prawa emerytalne wcześniej.

Limit wpłat na IKE: ile wynosi w 2022 roku?

Bardzo korzystne warunki, na których opiera się IKE, nie pozwalają jednak na nieograniczone oszczędzanie i inwestowanie. Podstawowym ograniczeniem są roczne limity wpłat na IKE, określające maksymalną kwotę, jaką może wpłacić klient. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na IKE można wpłacić trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Ta wynosi w 2022 roku 6399,59 zł, a więc limit wpłat IKE w 2021 roku wynosi 17 766 zł. Co ważne: wpłaty mogą przybrać różną formę: można zarówno wnieść całą kwotę jednym przelewem, jak i odkładać regularnie. Przy tym wykorzystanie całego dostępnego limitu nie jest konieczne.

Wypłata środków zgromadzonych na koncie. Wybór modelu

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku Belki, należy spełnić jeszcze jeden z dwóch dodatkowych, warunków: po pierwsze, wpłat na IKE należy dokonać w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Po drugie, ponad połowa wartości wpłat na konto IKE musi mieć miejsce na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków. Ta może przybrać postać jednorazowej wypłaty całego zgromadzonego kapitału lub zostać rozłożona na raty. Jednocześnie warto również pamiętać, że nie istnieją żadne regulacje co do czasu wypłaty środków. W przypadku IKE, nie musimy więc korzystać z tej opcji od razu po uzyskaniu uprawnień emerytalnych czy ukończeniu 60. roku życia lub przejściu na emeryturę.

Możliwość zmiany IKE

Instytucja prowadząca konto IKE powinna być sprawdzonym i zaufanym partnerem. Warto więc poświęcić chwilę, analizując ranking IKE i zawarte w nim propozycje, aby w jak najlepszy sposób ulokować nasz kapitał i cieszyć się wymiernymi korzyściami.

Ustawodawca przewidział jednak równocześnie możliwość dokonania zmiany instytucji prowadzącej konto IKE w dowolnym momencie. Opłaty z tego tytułu mogą zostać pobrane jedynie w czasie pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy o prowadzenie IKE. Po podpisaniu umowy z nową instytucją należy złożyć dyspozycję transferu środków na nowe konto IKE. Środki mogą również zostać przelane na pracowniczy program emerytalny. W żadnym z tych przypadków nie zostaną objęte podatkiem od zysków kapitałowych.

IKE: nie tylko na emeryturę

Konto IKE jest także bardzo dobrym sposobem na oszczędzanie w krótszym horyzoncie czasowym. Całość lub część środków IKE możemy wypłacić w dowolnym momencie. Musimy się jednak wówczas liczyć z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

W dalszym ciągu będzie to jednak opłacalne: przez cały czas prowadzenia IKE podatek nie będzie bowiem pobierany: dotyczy to także kapitalizowanych odsetek czy zysku osiągniętego ze sprzedaży akcji lub z tytułu obligacji. W wielu innych produktach już na tym etapie musielibyśmy podzielić się wypracowanym kapitałem z fiskusem, a to przekłada się bezpośrednio również na zasób pieniędzy, które „pracują” na naszą korzyść. IKE to nie tylko świetne konto emerytalne, ale również dobry sposób na inwestowanie.

Czy fundusze z IKE przypadają spadkobiercom?

Tak, składki z IKE, który jest defacto dobrowolnym funduszem emerytalnym są dziedziczone. Każdy posiadacz konta w IKE może zdecydować co się z nimi stanie po jego śmierci. Ma on prawo przekazać je jednemu lub kilku spadkobiercom. W przypadku braku takiego wskazania, zostaną one przekazane najbliższej rodzinie ubezpieczonego na ogólnych warunkach. Zgromadzone oszczędności emerytalne mogą zostać wypłacone bądź przetransferowane do programu emerytalnego spadkobiercy lub osoby uposażonej. 

Poradniki