SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Ograniczenia karty EKUZ w krajach Unii Europejskiej. Uważaj na haczyki
   Aktualizacja:

Ograniczenia karty EKUZ w krajach Unii Europejskiej. Uważaj na haczyki

Już w momencie planowania podróży warto pomyśleć o bezpieczeństwie. Karta EKUZ może być dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy ulegniemy wypadkowi i będziemy musieli skorzystać z pomocy medycznej. Czy to jednak wystarczy, aby nie wrócić z wakacji z dodatkowymi kosztami? Sprawdzamy.

Ograniczenia karty EKUZ w krajach Unii Europejskiej. Uważaj na haczyki
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który świadczy o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej i w strefie wolnego handlu (EFTA). Warto jednak wiedzieć o tym, że nie wszędzie opieka medyczna będzie dla nas bezpłatna. Zanim wybierzemy się w podróż lub do pracy za granicę, warto sprawdzić, co obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, które opłacamy w Polsce. Dzięki temu nie zaskoczy nas fakt, że za przejazd karetką do szpitala dostaniemy solidny rachunek.

Jak działa EKUZ?

Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może skorzystać każdy ubezpieczony w NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ostatnio okres ważności karty EKUZ - teraz dokument jest ważny przez trzy lata dla głównych beneficjentów. Karta w każdym kraju Unii Europejskiej wygląda tak samo i jest uznawana w 28 krajach. Jednak koszty związane z usługami medycznymi mogą się znacznie różnić od tych, które poniesiemy na terenie Polski. Za wydanie i posiadanie karty EKUZ nie zapłacimy.

Okres ważności EKUZ

To, jak długo obowiązują karty dla beneficjentów, którzy mogą występować o wydanie EKUZ karty, zależy od ich zakwalifikowania. 

 • 3 lata – osoby ubezpieczone, które:

  • są zatrudnione;

  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą;

  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

 • 5 lat – osoby ubezpieczone, które:

  • dostają emeryturę i nie ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn

 • 20 lat – dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

 • do 18 lat – karta wydana dla:

  •  osób zgłoszonych jako członkowie rodziny w wieku poniżej 18. roku życia;

  •  osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają polskie
   obywatelstwo;

  •  uczniowie posiadający tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 lat;

  •  osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 • 18 miesięcy – dla ubezpieczonych, którzy są:

  • zgłoszeni jako członek rodziny w wieku powyżej 18. rok życia;

  • studentami zgłoszonymi przez uczelnię;

  • uczniami z tytułem do ubezpieczenia powyżej 18 roku życia;

  • pobierają rentę.

 • 2 miesiące – dla osób:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, należą do nich: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz w państwach członkowskich EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria. EKUZ nie obowiązuje na Ukrainie. 

Jeśli chodzi kartę EKUZ i kwestię świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa w Wielkiej Brytanii, która niedawno opuściła Unię Europejską, osoby mające EKUZ nadal będą mogły korzystać ze świadczeń w czasie tymczasowego pobytu w tym kraju na dotychczasowych zasadach. 

Jak podają źródła rządowe, świadczenia zostaną udzielone w razie nagłego zachorowania, wypadku, czy zaostrzenia objawów choroby przewlekłej. Samą kartę EKUZ należy okazać bezpośrednio brytyjskiemu świadczeniodawcy. W sytuacji nagłej, gdy nie masz karty, można zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia  o wystawienie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Podobnie w drugą stronę, osoby mające brytyjskie karty EKUZ (ang. EHIC) również zachowują swoje uprawniania do leczenia niezbędnego w Polsce. 

EKUZ – jak wyrobić?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą w prosty sposób zawnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wystarczy  odpowiedni wniosek  złożyć  we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. Przekazać dokument możemy na kilka sposobów:

 • składając wniosek za pomocą ePUAP,

 • skanując wniosek i wysyłając go e-mailem do NFZ,

 • wysyłając dokument tradycyjną pocztą,

 • składając go osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.

Po przyjęciu naszego wniosku przez odpowiedni oddział NFZ kartę możemy odebrać:

 • osobiście w oddziale NFZ,

 • na poczcie, jeśli zostało zaznaczone, że karta EKUZ ma być w ten sposób dostarczona.

Dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o EKUZ online. Zyskujemy na tym z pewnością sporo czasu, a dodatkowo unikniemy kolejek w NFZ. Jeśli sami nie możemy odebrać karty EKUZ, możemy – używając odpowiedniego druku - upoważnić kogoś, aby odebrał nasz dokument. 

>>> Wzór upoważnienia

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania można zadać je online, wybierając odpowiednie województwo – pod tym linkiem.

Czego nie obejmuje EKUZ?

W teorii EKUZ ma ułatwić nam dostanie się do lekarzy, gdy przebywamy za granicą. Jednak w praktyce, jeżeli trafimy do kraju, w którym opieka medyczna jest płatna, my również będziemy musieli zapłacić. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje  transportu helikopterem lub karetką do kraju poszkodowanego. Nie zostaną również pokryte koszty związane z ratownictwem medycznym.

Na podstawie karty EKUZ przysługują nam wszystkie  świadczenia, które zostaną uznane przez lekarza za niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Posługując się kartą EKUZ, można  skorzystać ze wszystkich świadczeń, gdy lekarz orzeknie, że są niezbędne. Karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, czyli sytuacji, kiedy jest ono celem wyjazdu za granicę. W wielu przypadkach nasze ubezpieczenie pokryje tylko część kosztów za udzieloną pomoc medyczną.

Sprawdź ubezpieczenia turystyczneEKUZ w wybranych krajach – co obejmuje?

Przed wyjazdem za granicę należy sprawdzić, z jakich usług medycznych będziemy mogli skorzystać bez opłat.

Opłaty za usługi medyczne w wybranych krajach dla posiadaczy karty EKUZ

EKUZ w Anglii

 

Pomoc lekarza pierwszego kontaktu, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne. Uprawnionym do transportu medycznego pacjenta jest NHS. Za leczenie stomatologiczne zapłacimy opłatę ryczałtową w zależności od wybranego świadczenia:

 • 18,50 funta za badania, diagnostykę, porady i jeśli wymaga tego leczenie, za zdjęcie rentgenowskie, zaplanowanie dalszego leczenia oraz za leczenie w nagłych przypadkach,
 • 50,50 funta obejmujące wszystkie świadczenia z grupy 1, oraz dodatkowe leczenie, takie jak wypełnienia, leczenie kanałowe i usuwanie zębów (ekstrakcje),
 • 219 funtów obejmujące wszystkie świadczenia z grupy 1 i 2, oraz dodatkowe leczenie wymagające użycia koronek, protez i mostów.

 

Z opłat są zwolnione osoby poniżej 18 roku życia, studenci do 19 roku życia, kobiety ciężarne i te, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dorośli przy niektórych rodzajach leczenia, jak i osoby

o niskich dochodach.

 

EKUZ w Chorwacji

 

Za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie, koszt wizyty to 10 kun chorwackich (HRK). Zapłacimy również  20 proc. kosztów leczenia. Maksymalna kwota do zapłaty z tytułu współpłacenia nie może przekroczyć 60,13 proc. podstawy budżetowej (która wynosi 3326 HRK) lub 2000 HRK. Za dentystę pacjent musi pokryć we własnym zakresie koszty w wysokości 10 HRK, jeżeli uzyskane w ramach tej wizyty świadczenia są świadczeniami należącymi do koszyka świadczeń gwarantowanych. Za pozostałe świadczenia oraz materiały ponadstandardowe pacjent musi pokryć koszty we własnym zakresie.

EKUZ  w Grecji

 

Badania przeprowadzane przez świadczeniodawców w ramach sieci PEDY, szpitale i laboratoria publiczne ESY są bezpłatne. Za badania przeprowadzane w prywatnych jednostkach posiadających  kontrakt z EOPYY pacjent ponosi 15 proc. kosztów.

Za leczenie stacjonarne w prywatnym szpitalu posiadającym kontrakt z EOPYY pacjent musi pokryć we własnym zakresie opłatę w wysokości 30 proc. ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, jak również opłatę za opiekę lekarza, anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i  potencjalne koszty dodatkowe.

Leczenie stacjonarne w szpitalach publicznych jest bezpłatne.

Podstawowa opieka stomatologiczna jest udzielana bezpłatnie wyłącznie przez lekarzy przyjmujących w jednostkach PEDY i ESY.

 

EKUZ w Irlandii

 

Jeśli posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz bezpłatnie uzyskać niezbędne leczenie medyczne w Irlandii. EKUZ obejmuje wyłącznie publiczną opiekę zdrowotną. Posiadacz karty EKUZ nie zapłaci za leczenie szpitalne.

Aby skorzystać z pomocy, powinniśmy skontaktować się z lekarzem, który jest członkiem programu refundacji podstawowej opieki zdrowotnej (PCRS). Większość lekarzy w Irlandii jest częścią tego programu. Wizyta u takiego lekarza również będzie bezpłatna.

Jeśli potrzebujemy leku, lekarz wypisze nam receptę. Jednak za każdy przepisany lek pobierana jest opłata w wysokości 2 euro.

Gdy jest niezbędna pomoc specjalisty, musimy powiedzieć lekarzowi, że chcemy być traktowani jak pacjenci publiczni (nie prywatni). W takim wypadku leczenie przez konsultantów specjalistycznych jest bezpłatne z kartą EKUZ.

W Irlandii nie zostanie pobrana też opłata za skorzystanie z usług dentysty. Obejmuje to tylko niezbędne leczenie stomatologiczne.

EKUZ na Islandii

 

Wybierając się na Islandię, za wizytę u lekarza zapłacimy ok. 1000 - 21 000 koron islandzkich. Wizyta w ambulatorium to koszt 4000 koron islandzkich. Poniesiemy również  pełny koszt leczenia stomatologicznego. Nie unikniemy też zapłaty za transport medyczny do Polski. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia są zwolnione z ponoszenia kosztów współpłacenia za wizyty lekarskie. Emeryci i osoby otrzymujące rentę inwalidzką są uprawnione do częściowej refundacji ww. kosztów współpłacenia.

EKUZ w Niemczech

 

Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu. Jeśli w ciągu jednego roku łączna długość pobytów w szpitalu przekroczy 28 dni, pacjent zostaje zwolniony z dalszych opłat dziennych. Koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. pokój jednoosobowy, leczenie przez ordynatora, pacjent ponosi w całości we własnym zakresie.

 

Odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny (co najmniej 5 EUR, a maksymalnie 10 EUR), ale nie więcej niż pełna cena leku. Odpłatność za środki lecznicze wynosi 10% ceny oraz 10 EUR za wypisanie środka leczniczego. Koszty leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe bądź syrop na kaszel, pacjent pokrywa w całości.


EKUZ w Norwegii


Zryczałtowane opłaty obowiązują zanwizytę u lekarza pierwszego kontaktu w wysokości 141 NOK oraz wizytę lekarza w domu koszt to 190 NOK w ciągu dnia, 304 NOK za wizytę

w  nocy i weekend.

Zapłacimy również za poradę specjalisty – na podstawie skierowania  w wysokości 320 NOK, bez skierowania w wysokości 490 NOK. Wizyta u dentysty jest płatna w 100 proc.

Po okazaniu karty EKUZ leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.

EKUZ w Szwajcarii


Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, dentysty, leczenie stacjonarne 
w szpitalu naliczona jest opłata ryczałtową w wysokości 33 CHF (osoby poniżej 18 lat) lub 92 CHF (osoby powyżej 18lat). Wniesiona opłata daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni. Dodatkowo, koszty hospitalizacji wynoszą 15 CHF dziennie, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę.

Pacjent korzystający z transportu karetką jest zobowiązany do poniesienia 50 proc.  kosztów,(obowiązuje limit refundacji kosztów transportu karetką w wysokości 500 CHF rocznie).

Kobiety korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej związanych z macierzyństwem są zwolnione z opłat.

EKUZ we Włoszech


Za poradę lekarza pierwszego kontaktu musimy pokryć we własnym zakresie koszt w wysokości do 36,15 euro za wizytę. Korzystając ze świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jesteśmy zobowiązani do poniesienia częściowych kosztów leczenia. Za wizytę u dentysty poniesiemy pełne koszty leczenia. Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.

Źródło: ekuz.nfz.gov.pl

Sprawdź ubezpieczenia turystyczne

Numery alarmowe w EU w razie wypadku

W większości krajów EU obowiązuje numer alarmowy 112. Wyjątkiem są Włochy - 118 oraz Grecja -  166

Jak uzyskać zwrot za leczenie za granicą? - Krok po kroku

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej, jest możliwe jeśli będziemy postępować według pewnego schematu i spełnimy warunki.

Krok 1.

Sprawdź czy usługi medyczne z których skorzystałeś, znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych i podlegają zwrotowi kosztów.

Krok 2.

Sprawdź, czy leczenie za granicą nie wymagało uprzedniej zgody wydanej przez NFZ.

Krok 3.

Wypełnij wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Krok 4.

Przygotuj i przetłumacz wymagane do wniosku załączniki.

Krok 5.

Złóż wniosek wraz z załącznikami do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Adresy placówek NFZ

Poniżej znajdują się adresy placówek NFZ w miastach wojewódzkich – dane teleadresowe na stronie EKUZ.

Dolnośląskie:

ul.Dawida 2

50-527 Wrocław

e-mail: wf01@nfz.gov.pl

tel:(71) 797 91 31

Kujawsko - Pomorskie:

ul. Łomżyńska 33,

85-863 Bydgoszcz

e-mail: wf02@nfz.gov.pl

tel:(52) 325 29 00
(52) 325 28 94

Lubuskie:

ul. Podgórna 9B,

65-057 Zielona Góra

e-mail: wf04@nfz.gov.pl

tel:801 002 110
(68) 41 10 110

Łódzkie:

ul. Kopcińskiego 56,

90-032 Łódź

e-mail: wf05@nfz.gov.pl

tel:(42) 275 40 30
(42) 275 40 03

Lubelskie:

ul. Szkolna 16,

20-124 Lublin

e-mail: wf03@nfz.gov.pl

tel:801 002 110
(68) 41 10 110

Wielkopolskie:

ul. Piekary 14/15,
61-823 Poznań,
pok. 101-102, 215 
tel. 61 658 04 83, faks 61 850 60 66

e-mail: dyrektywa@nfz-poznan.pl

Warmińsko-Mazurskie:

ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
tel. 89 678 75 06, 89 678 75 07, faks 89 678 77 46

e-mail: wf14@nfz.gov.pl

Zachodniopomorskie:

ul. Arkońska 45,
71-470 Szczecin
faks: 91 425 11 88

e-mail: wf16@nfz.gov.pl

Świętokrzyskie:

ul. Jana Pawła II 9,
25-025 Kielce
tel. 41 364 62 15, 41 364 61 36; faks 41 364 61 27

e-mail: wf13@nfz.gov.pl 

Śląskie:

ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice
tel. 32 735 16 16, 32 735 16 73, 
faks 32 735 16 43, 32 735 15 71

e-mail:  wf12@nfz.gov.pl

Podlaskie:

ul. Pałacowa 3,
15-042 Białystok
tel. 85 745 95 21, 85 745 95 00, faks 85 745 95 39 
e-mail: wf10@nfz.gov.pl 

Pomorskie:

Obsługa interesantów:

ul. Podwale Staromiejskie 69, 
80-844 Gdańsk,
tel. 58 75 12 739,

faks 58 32 18 551
e-mail: wf11@nfz.gov.pl

Mazowieckie:

ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa,
tel. 22 279 79 99, faks 22 582 84 21
e-mail:wf07@nfz.gov.pl 

Opolskie:

ul. Głogowska 37,
45-315 Opole
tel. 77 54 95 215, 54 95 217, 54 95 221,

faks: 77 402 01 01, 77 549 52 25
e-mail: wf08@nfz.gov.pl

Małopolskie:

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
adres korespondencyjny: ul Józefa 21, 31-056 Kraków

tel. 12 194 88, 12 298 83 86, 12 298 83 90, 12 298 83 29, 12 298 83 25,

faks 12 298 83 51 
e-mail: wf06@nfz.gov.pl

Podkarpackie:

ul. Zamkowa 8,
35-032 Rzeszów
tel. 17 86 04 273, 17 86 04 132, faks 17 86 04 228 
e-mail: wf09@nfz.gov.pl

Za brak ubezpieczenia słono zapłacisz

Każde państwo posiada własny cennik usług medycznych. EKUZ rzadko pokrywa wszystkie koszty związane z leczeniem. Karta EKUZ nie pokryje kosztów związanych z wypadkami podczas uprawiania sportów ekstremalnych, sami zapłacimy też za transport do Polski w nagłych wypadkach. 

– Koszty to np. kwoty ok 36 Euro dopłaty za leczenie u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej we Włoszech lub ok 30 proc. całego rachunku za leczenie szpitalne w Grecji. Narodowy Fundusz Zdrowia posiada wiedzę tylko o kosztach leczenia, którymi jest obciążany jako instytucja właściwa, za które pacjent nie musiał zapłacić.– informuje rzeczniczka prasowa NFZ Marta Popek

We Francji koszt wizyty u lekarza to 23 euro, a u specjalisty 25 euro. W Chorwacji za wizytę u lekarza zapłacimy 10 kun chorwackich. Za wizytę u lekarza w Portugalii trzeba zapłacić 5 euro, wyjątek stanowią dzieci i kobiet w ciąży, z kolei koszt porady ambulatoryjnej w szpitalu wyniesie 20 euro. W Niemczech za każdy dzień pobytu w szpitalu chory zapłaci 10 euro. 

Transport medyczny np. z Grecji to wydatek około 31 tys. złotych, Chorwacji około 36 tysięcy,Hiszpanii około 35 tys., a z Wysp Kanaryjskich prawie 60 tys. Przykładowo w Chorwacji  pacjent zobowiązany jest do współuczestniczenia w kosztach leczenia. Wysokość dopłaty zależna jest  od rodzaju specjalisty, do którego się udajemy oraz od wieku pacjenta. W przypadku leczenia szpitalnego dopłata może wynieść maksymalnie – 2 tys. kun czyli 1,2 tys. zł za cały pobyt. Tylko niektóre, podstawowe leki na receptę są bezpłatne.

W jednym z poprzednich sezonów pomagaliśmy osobie, która skręciła nogę. Skręcenie było tak niefortunne, że noga wymagała operacji. Podczas leczenia okazało się, że karta EKUZ pokryje jedynie 80 proc.kosztów leczenia i hospitalizacji. Do zapłaty pozostało ponad 1,5 tysiąca złotych. Ubezpieczyciel pokrył różnice oraz transport do Polski w wysokości prawie 4 tysięcy złotych.Podobna sytuacja wydarzyła się w Grecji. Klient w wyniku wypadku doznał urazu ręki, nogi oraz pęknięcia śledziony.

Pomimo posiadania karty EKUZ koszt hospitalizacji, transportu oraz przedłużenia zakwaterowania wyniósł prawie 8 tysięcy złotych. Ponieważ klient posiadał polisę nie musiał z własnej kieszeni opłacić tych należności. Biorąc pod uwagę jak kosztowne bywają interwencje nawet w krajach europejskich warto zainwestować w polisę, której cena za tydzień dla jednej osoby to około 50 zł. – wynika z informacji udzielonej przez Allianz Polska

Sprawdź ubezpieczenia turystyczneTransport medyczny, szczególnie w razie konieczności użycia samolotu sanitarnego, jest bardzo drogi. Zależnie od kraju, w którym doszło do wypadku, koszt takiego transportu do Polski wynosi:

 • z jednego z europejskich krajów: od 30 do 100 tys. zł,
 • z Kanady: ok. 200 000 zł,
 • z USA czy Azji: 250-300 tys. zł.

Pan Jan Kowalski uległ wypadkowi podczas pobytu w Austrii, w wyniku którego korzysta ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w austriackim szpitalu na podstawie przepisów o koordynacji i wymaga długotrwałego leczenia. Pan Kowalski chce być leczony w Polsce ze względu na chęć utrzymywania kontaktów z rodziną. Składa wniosek do właściwego Oddziału Wojewódzkie NFZ o wydanie zgody na pokrycie kosztów transportu, do którego dołącza dokumentację medyczną sporządzoną przez austriacki szpital.

W dokumentacji medycznej określono aktualny stan zdrowia Pana Kowalskiego oraz aktualne rozpoznanie kliniczne jego schorzenia oraz stwierdzono, że stan zdrowia umożliwia transport i określono możliwe środki transportu (np. transport sanitarny kołowy przy asyście ratownika medycznego). Na podstawie tej dokumentacji świadczeniodawca austriacki określa zakres (np. leczenie szpitalne – określone zabiegi) i czas trwania dalszego leczenia (np. miesiąc) oraz przewidywany jego koszt (17 tys. PLN).

Oddział Wojewódzki w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalił, iż koszt analogicznego leczenia w Polsce wynosi 5 tys. PLN, a koszt transportu sanitarnego z towarzyszeniem ratownika medycznego ze szpitala w Austrii do świadczeniodawcy polskiego wynosi 4 tys. PLN. W związku ze spełnieniem warunku ekonomicznego wynikającego z art. 42i ust. 9 ustawy Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu, ponieważ przewidywany koszt dalszego leczenia zagranicznego (17 tys. PLN) przewyższył łączne przewidywane koszty leczenia w Polsce oraz transportu (9 tys. PLN).

źródło www.ekuz.nfz.gov.pl

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa może się przydać

Posiadając kartę EKUZ w portfelu podczas wakacji, będzie nam łatwiej udowodnić, że mamy prawo do skorzystania z pomocy medycznej w danym kraju nieodpłatnie. Jednak przed każdą podróżą warto sprawdzić, za co zapłacimy, kiedy ulegniemy wypadkowi lub będziemy potrzebować pomocy lekarzy z innych powodów. Mimo posiadania podstawowej ochrony ubezpieczeniowej, którą zapewnia EKUZ, powinno się sprawdzić ofertę firm ubezpieczeniowych, które mają szerszą ofertę. EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia podróżnego. Obejmuje tylko niezbędną opiekę zdrowotną.

– Raz EKUZ jest podstawą, np.: gdy koszty świadczeń przekraczają sumę ubezpieczenia kosztów leczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej, albo spełnione są przesłanki wyłączenia ubezpieczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Towarzystwa, a w innej sytuacji ubezpieczenie jest podstawą, np.: gdy przypadek dotyczy kosztów leczenia nie objętych publicznym systemem opieki zdrowotnej w państwie pobytu, albo państwo pobytu nie jest państwem członkowskim UE/EFTA. – dodaje Marta Popek.

Niewątpliwie przed wyjazdem do danego kraju warto więc sprawdzić, jak wygląda kwestia płatności w państwowej służby zdrowia.

Sprawdź ubezpieczenia turystyczne


Ubezpieczenia osobowe

Poradniki