SMART > Poradniki > Pieniądze dla domu > Ubezpieczenie karty kredytowej – jak działa i czy warto za nie płacić?

Ubezpieczenie karty kredytowej – jak działa i czy warto za nie płacić?

Ubezpieczenie karty kredytowej to popularne i przydatne rozwiązanie. Warto po nie sięgnąć, szczególnie kiedy zakres polisy, którą posiadasz jest węższy niż zakres zdarzeń objętych produktem oferowanym przez bank lub gdy limit na karcie jest naprawdę wysoki.

Ubezpieczenie karty kredytowej – jak działa i czy warto za nie płacić?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Ludzi można podzielić na dwie grupy – tych, którzy chętnie sięgają po ubezpieczenia oraz tych, którzy nie są przekonani do tej kategorii produktów. Jednym z rodzajów polis, które w Polsce bardzo mocno zyskują na popularności, są ubezpieczenia karty kredytowej. Wśród nich standardem są polisy na wypadek śmierci oraz stałej niezdolności do pracy. Coraz częściej pojawiają się jednak oferty ubezpieczeń na wypadek utraty pracy, kradzieży lub zgubienia karty, a nawet kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu przy wykorzystaniu karty lub produktów, które się za pośrednictwem tej karty kupiło. Na czym dokładnie polegają te ubezpieczenia i czy w ogóle warto je kupować? Odpowiedź na te pytania w poniższym tekście. Zapraszam do lektury!

Ubezpieczenie karty kredytowej – co to jest?

Korzystanie z karty kredytowej wiąże się z uruchomieniem limitu kredytowego. Limit ten jest odnawialnym, co oznacza, że kwota stanowiąca zwrot pożyczonych pieniędzy, może być ponownie wykorzystana przez właściciela karty. Kredytobiorca może korzystać z kredytu w sposób dowolny, a jeśli będzie zwracał pożyczone środki w trakcie trwania okresu bezodsetkowego, to pożyczanie będzie zupełnie darmowe. Karta kredytowa jest więc bardzo wygodną i elastyczną formą pożyczania pieniędzy.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje karta kredytowa oraz co robić, aby za nią nie płacić, polecam zapoznać się z moim artykułem: Spłata karty kredytowej – jak to zrobić rozsądnie oraz jak korzystać z grace period?

Oferta kart kredytowych znajduje się w każdym znanym mi banku. Większość z instytucji daje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia do karty. Zakres ochrony jest tutaj uzależniony od rodzaju wybranego produktu, a wysokość sumy ubezpieczenia – od wybranego wariantu polisy i wysokości opłacanej składki.

Pamiętaj jednak, że oferty ubezpieczeń do kart kredytowych są różne w poszczególnych instytucjach. Zdarzają się nawet banki, które nie dysponują zupełnie żadnymi ofertami ubezpieczeń dedykowanych posiadaczom kart kredytowych. W takim wypadku możesz kupić ubezpieczenie z zewnątrz, a więc polisę w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wybierz kartę kredytową dopasowaną do Twoich potrzeb!

Ubezpieczenie karty kredytowej – rodzaje

Najpopularniejszym rodzajem ubezpieczenia proponowanego przy zawieraniu umowy o kartę kredytową jest polisa od nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W najwęższym wariancie jest to polisa na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, które uniemożliwiają posiadaczami limitu na karcie kredytowej jego spłatę – mowa tutaj o całkowitej i trwałej niezdolności do pracy. W szerszych zakresach czynniki objęte ochroną zostają rozszerzone na utratę pracy i czasową niezdolność do pracy.

Niektóre banki proponują ubezpieczenie karty. Mowa tutaj o negatywnych skutkach zagubienia i kradzieży plastiku. Czasami ubezpieczone są również pieniądze wypłacone z bankomatu przy wykorzystaniu karty kredytowej lub zakupy, za które zapłaciło się tą kartą.

Istnieją również inne, mniej popularne warianty polis sprzedawanych przy okazji podpisywania umowy o kratę. Mogą to być na przykład ubezpieczenia w podróżach zagranicznych dotyczące zwrotu kosztów leczenia poza granicami naszego kraju lub też ubezpieczenia w typie assistance w podróżach po Europie – pomoc w przypadku unieruchomienia, organizacja lawety i samochodu zastępczego, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc w znalezieniu odpowiedniej drogi, czy wsparcie na wypadek niepogody i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jak działa ubezpieczenie karty kredytowej na życie?

Ubezpieczenie do karty kredytowej proponowane jest najczęściej w momencie zawierania umowy o kartę, ale klienci mają również możliwość jego dokupienia w dowolnym czasie trwania umowy kredytowej. Rezygnacja z ubezpieczenia nie powinna się wiązać z żadnymi problemami, chyba że w umowie o otwarcie rachunku była mowa o obniżeniu oprocentowania w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia. W takim wypadku rezygnacja z produktu dodatkowego może implikować podwyższenie marży.

Zawarcie ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie lub trwały uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający wykonywanie pracy zarobkowej, wiąże się z przejęciem przez ubezpieczyciela obowiązku spłaty pozostałego na karcie kredytowej zadłużenia, w którego skład będą wchodzić: pożyczony do momentu zaistnienia zdarzenia kapitał, odsetki umowne, opłaty i prowizje związane z posiadaniem karty.

Jak działa ubezpieczenie karty kredytowej na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy?

Polisa podpisana do umowy ubezpieczeniowej, której przedmiotem jest utrata pracy lub czasowa niezdolność do pracy będąca wynikiem zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia ma za zadanie chronić jej właściciela na wypadek utraty stałego źródła dochodu. Odszkodowanie wypłacane jest przez określony czas i w określonej miesięcznej wysokości.

Ile kosztuje ubezpieczenie karty kredytowej?

Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie do karty kredytowej. Wszystko zależy tutaj od wybranej oferty oraz sumy ubezpieczenia, a więc wysokości polisy, jaką chciałbyś otrzymać na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zazwyczaj jednak miesięczne składki opiewają na symboliczne kwoty rzędu kilku-kilkunastu złotych.

Ubezpieczenie karty kredytowej na wypadek kradzieży

Coraz bardziej popularną formą ubezpieczenia sprzedawanego nie tylko do kart kredytowych, ale również kart debetowych, jest ubezpieczenie na wypadek kradzieży karty. Jego zakres często jest rozszerzany o ubezpieczenie zakupów dokonanych przy użyciu karty oraz ubezpieczenie na wypadek kradzieży pieniędzy wypłaconych z bankomatu przy wykorzystaniu karty. Mowa tutaj zawsze o działaniach nieuprawnionych.

Pamiętaj jednak, że w tym przypadku ubezpieczyciele ustalają zazwyczaj limity dotyczące maksymalnej sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj są one niższe niż maksymalne limity, jakie przyznane są na karcie. Oznacza to, że gwarancja najczęściej nie pokrywa całości utraconej kwoty.

Ubezpieczenie karty kredytowej w praktyce

Poniżej prezentujemy, jak w kilku wybranych bankach może wyglądać ubezpieczenie karty kredytowej. We wszystkich tych instytucjach ubezpieczenie jest produktem dobrowolnym – klient może je wykupić i zrezygnować z niego w dowolnym momencie.

Ubezpieczenie karty kredytowej w mBank-u

MBank do karty kredytowej oferuje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń losowych. Zgodnie z kartą produktu:

“Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w zakresie następujących ryzyk:

1) śmierć Ubezpieczonego;

2) Utrata pracy, Poważne zachorowanie i Pobyt w szpitalu.

Świadczenie w zakresie ryzyka Utraty pracy przysługuje Ubezpieczonym, którzy na dzień poprzedzający Dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, na czas nieokreślony lub na czas określony, albo

2) posiadają Kontrakt menedżerski, albo

3) nieprzerwanie prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy.

Pozostałym Ubezpieczonym przysługuje świadczenie z tytułu Pobytu w szpitalu oraz Poważnego zachorowania”.

Ubezpieczenie karty kredytowej w Santander Consumer Banku

Santander Consumer Bank proponuje dwa rodzaje ubezpieczeń do kart kredytowych:

 1. ubezpieczenie na życie, zdrowie i od utraty pracy;

 2. ubezpieczenie podróżne.

Pierwszy produkt występuje w dwóch opcjach: Comfort oraz Comfort Plus. Comfort to ubezpieczenie na życie i zdrowie. Comfort Plus dotyczy utraty pracy lub hospitalizacji.

Car Assistance to całkowicie bezpłatne ubezpieczenie podróżne. W jego ramach można liczyć na wsparcie w podróżach krajowych i zagranicznych w przypadku: awarii, unieruchomienia, kradzieży samochodu, a nawet braku paliwa. Centrum Alarmowe pozostaje do dyspozycji Ubezpieczonego przez całą dobę 7 dni w tygodniu i udziela wsparcia w zakresie: organizacji samochodu zastępczego, zakwaterowania w hotelu i opieki nad dziećmi. Pod numer alarmowy można dzwonić również w sytuacji, kiedy potrzebujemy informacji o pogodzie, podróżach, czy postępowania na wypadek zaistnienia zdarzenia drogowego.

Ubezpieczenie karty kredytowej w Millennium

Bank Millennium oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń dedykowanych kartom kredytowym. Wśród nich znajdziemy:

 1. Ubezpieczenie “Bezpieczna Karta” – polisa na wypadek nieuprawnionego obciążenia rachunku posiadacza karty w wyniku transakcji dokonanych zgubioną lub skradzioną kartą;

 2. Ubezpieczenie “Ochrona Karty – polisa na wypadek nieuprawnionego użycia karty;

 3. Ubezpieczenie podróżne dla kart kredytowych – ubezpieczenie w podróży zagranicznej; zakres: koszty leczenia, NNW, utrata lub uszkodzenie bagażu, opóźnienie dostarczenia bagażu, OC, assistance.

Ubezpieczenie karty kredytowej w BNP Paribas

Bank BNP Paribas proponuje, aby klient wraz z umową kredytową o kartę podpisał umowę o ubezpieczenie spłaty zadłużenia lub/i Ubezpieczenie Bezpieczna Karta. Czym charakteryzują się te produkty?

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia może zostać wypłacone jednorazowo lub w formie spłaty miesięcznej w wysokości miesięcznej raty kredytu. Wypłata jednorazowa stosowana jest w sytuacji zgonu oraz trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy. Wypłaty miesięczne realizowane są, kiedy ubezpieczony straci pracę lub będzie znajdował się w sytuacji czasowej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie Bezpieczna Karta dedykowany jest klientom, którym zależy na ochronie przed stratami finansowymi będącymi wynikiem:

 • nieuprawnionego użycia karty;

 • kradzieży lub zniszczenia zakupów, które kupiono przy użyciu karty kredytowej;

 • kradzieży karty;

 • rabunkiem gotówki wypłaconej z bankomatu przy użyciu karty kredytowej;

 • utratą przedmiotów osobistych.

Posiadasz kartę kredytową i chciałbyś z niej zrezygnować? Sprawdź, jak to zrobić!

Czy ubezpieczenie karty kredytowej się opłaca?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy zakup ubezpieczenia do karty kredytowej jest opłacalnym. To indywidualna decyzja każdej osoby, która powinna być podjęta na podstawie rozważań na temat zakresu innych posiadanych już polis oraz poziomu akceptowalności ryzyka. Na pewno warto podpisać umowę o ubezpieczeniowe produkty dodatkowe, których posiadanie nie wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Mowa tutaj na przykład o niektórych wariantach ubezpieczeń podróżnych. Warto również ubezpieczyć się na wypadek śmierci i całkowitej niezdolności do pracy, kiedy uruchomiony limit na karcie jest naprawdę wysoki.

Chcesz wiedzieć, czym jest PIN do karty i jak go nadać? Sprawdź tutaj!

Ubezpieczenie karty kredytowej – na co należy zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Zanim zdecydujesz się podpisać umowę ubezpieczenia, zawsze dokładnie przeczytaj jej treść. Sprawdź też kartę produktu oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Zobacz listę wykluczeń oraz katalog zdarzeń objętych ochroną. Na końcu przemyśl, czy cena polisy jest adekwatna do proponowanej ochrony. Najłatwiej będzie to zrobić, porównując otrzymaną ofertę z propozycjami innych instytucji.

Przeczytaj również: Przelewy z karty kredytowej – jak go zrobić oraz co powinieneś wiedzieć, zanim go zlecisz?

Ubezpieczenie karty kredytowej – podsumowanie najważniejszych informacji

 1. Karta kredytowa to produkt zbliżony do kart płatniczych.

 2. Karty kredytowe to rachunki bankowe wyposażone w odnawialny limit kredytowy.

 3. W przypadku niemalże każdej karty kredytowej banki oferują możliwość zakupienia dodatkowego ubezpieczenia.

 4. Na wypłatę świadczenia można liczyć w przypadku utraty pracy, niezdolności do pracy, śmierci lub wykorzystania karty przez osoby nieuprawnione. Warto jednak pamiętać, że zakres ubezpieczenia może być różny w zależności od rodzaju polisy.

Karty kredytowe

Poradniki