SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Opóźniony lot? Masz prawo do nawet 600 euro rekompensaty

Opóźniony lot? Masz prawo do nawet 600 euro rekompensaty

Statystyki wskazują, że ponad 10% lotów przybywa do miejsca docelowego z opóźnieniem. Każde spóźnienie to zaś problem dla pasażerów. Stąd UE przewidziała odszkodowania za opóźniony lot. Opiewają one na setki euro. Warto więc wiedzieć, jak uzyskać rekompensaty tego typu. Wszakże ta wiedza może pozwolić uzyskać równowartość nawet paru tysięcy złotych.

Opóźniony lot? Masz prawo do nawet 600 euro rekompensaty
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Na czym polega odszkodowanie za opóźniony lot w UE?

Przepisy unijne zabezpieczają interesy pasażerów linii lotniczych na wypadek zajścia szeregu zdarzeń. Dotyczy to zwłaszcza odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład samolotu, czy właśnie opóźnionego dotarcia samolotu na miejsce.

W takich sytuacjach pasażer może liczyć na nawet 600 euro rekompensaty na osobę. Wszystko na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004.

Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot jest należne?

To, czy odszkodowanie za opóźniony lot będzie należne, zależy od paru czynników. Przede wszystkim minimalny czas opóźnienia uprawniający do ubiegania się o odszkodowanie to 3 godziny

Znaczenie ma również lokalizacja lotniska początkowego i końcowego oraz to, z jakiego kraju pochodzi konkretna linia lotnicza. Uzyskać odszkodowanie można dla lotów wewnątrzwspólnotowych oraz tych rozpoczynających się na ternie UE.

Ponadto rekompensata za opóźniony lot jest należna, gdy lot zaczynał się poza UE i kończył w UE. W tym przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku. Mianowicie lot powinien być obsługiwany przez unijnego przewoźnika.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie lotnicze na podstawie przepisów UE?

Lotnisko startowe

Lotnisko końcowe

Pochodzenie przewoźnika

Czy przepisy UE obowiązują

UE

UE

UE

Tak

UE

UE

Spoza UE

Tak

UE

Spoza UE

UE

Tak

UE 

Spoza UE

Spoza UE

Tak

Spoza UE

UE

UE

Tak

Spoza UE

UE

Spoza UE

Nie

Polscy podróżni bardzo często mogą powołać się na przepisy unijne względem odszkodowań lotniczych. Trzeba tu jednak zauważyć, że odszkodowanie za spóźniony lot jest wypłacane wyłącznie, gdy przewoźnik lotniczy odpowiada za powstanie opóźnienia. Tak będzie, jeśli przykładowo opóźnienie jest wynikiem błędów pracownika danych linii lotniczych.

Uwagę należy zwrócić na sytuacje nadzwyczajne, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania. To takie, na które linie lotnicze nie ma żadnego wpływu. Przykładem są tu złe warunki atmosferyczne, zagrożenie bezpieczeństwa, niektóre strajki, czy zamknięcie przestrzeni powietrznej. 

Stwierdzenie, czy opóźnienie danego lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, bywa przedmiotem kontrowersji. Linie lotnicze bardzo często za powód opóźnienia podają złe warunki atmosferyczne. Kwestią sporną bywa też ustalenie, czy przewoźnik jest odpowiedzialny za dany strajk, czy też jest to sytuacja od niego niezależna.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Wysokość rekompensaty finansowej zależy głównie od długości lotu.

Wysokość odszkodowania za opóźnione połączenia lotnicze

Długość trasy

Wysokość odszkodowania

Do 1500 km w przypadku lotów w UE

250 euro

Powyżej 1500 km dla lotów wewnątrzwspólnotowych

400 euro

1500 - 3500 km dla lotów zaczynających się lub kończących się poza UE

400 euro

Ponad 3500 km dla lotów zaczynających się lub kończących poza UE

600 euro

Czasem linia lotnicza sama proponuje pasażerom odszkodowanie za opóźnienie. Często próbuje wtedy w ramach rekompensaty przekazać np. vouchery do zrealizowania na kolejne loty. Lepiej jednak zachować ostrożność z przyjmowaniem tego typu rekompensat. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zapisy w dokumentach do podpisania. Przyjęcie vouchera może bowiem być równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania odszkodowania finansowego.

Co jeszcze przysługuje pasażerom poza możliwością otrzymania odszkodowania?

W przypadku opóźnienia lotu przewoźnicy mają kilka obowiązków wobec pasażerów. Przede wszystkim pasażerom przysługuje prawo do informacji. Przewoźnik lotniczy ma obowiązek informowania pasażerów o możliwości uzyskania rekompensaty za opóźnienie lotu.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

Ponadto pasażerowie w przypadku przedłużającego się oczekiwania na samolot mogą skorzystać z tzw. prawa do opieki. W ramach prawa do opieki linie lotnicze zobowiązane są do:

  • Zapewnienia dostępu do jedzenia i napojów w ilościach adekwatnych do zaistniałej sytuacji.

  • Umożliwienia pasażerowi wykonania dwóch połączeń telefonicznych;

  • Zapewnienia noclegu, gdy pojawia się taka konieczność. Ponadto przewoźnik gwarantuje transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu.

Jeśli przewoźnik nie zapewni powyższego prawa do opieki, to pasażer może w ramach reklamacji zażądać zwrotu kosztów adekwatnych do sytuacji związanych np. z zakupem wyżywienia. W tym celu koniecznie trzeba zachować rachunki i paragony. Jeżeli opóźnienie przekroczy 5 godzin, to pasażer ma prawo zażądać zapewnienia połączenia zastępczego lub też domagać się zwrotu za bilet.

Odszkodowanie za opóźniony lot na przykładzie

Każde roszczenie o rekompensatę za opóźniony lot jest rozpatrywane indywidualnie. Przykładowo jeśli z powodu błędu pracownika Ryanair lot z Warszawy do Madrytu przybędzie na miejsce z opóźnieniem przekraczającym 3 godziny, to odszkodowanie będzie należne. 

Należy tu podkreślić, że znaczenie ma opóźnienie na lotnisku docelowym, a nie te w chwili rozpoczęcia lotu. Czasem znaczenie mają minuty, a nawet sekundy. Przyjmuje się, że moment dotarcia to chwila, w której otwarte zostały drzwi samolotu na lotnisku docelowym.

Jak postępować, gdy miejsce ma opóźniony lot?

Chcąc uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, warto działać już na lotnisku. Zaleca się, by udokumentować zaistnienie opóźnienia. Przykładowo można wykonać zdjęcie tablicy lotów, na której widnieje informacja o długości opóźnienia konkretnego lotu. Koniecznie trzeba też zachować wszelką dokumentację związaną z zakupem biletu lotniczego. Dotyczy to zwłaszcza potwierdzenia rezerwacji i karty pokładowej. 

W Polsce roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot przedawnia się po roku.

Warto przy tym zapytać pracownika konkretnej linii lotniczej, jaki jest powód opóźnienia. Pracownika można poprosić o przekazanie wniosku o wypłatę odszkodowania. Taki formularz powinien być również dostępny na stronie internetowej przewoźnika linii lotniczych. Następnie należy możliwie najszybciej wypełnić rzeczony formularz i przekazać go wraz z załącznikami linii lotniczej. Zasadniczo reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni przez przewoźnika.

Reklamacja spóźnionego lotu powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni. Reklamacja spóźnionego lotu powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni. (Shutterstock/Evgeny Bakharev)

Jeśli przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania lub nie reaguje na reklamację w ciągu 30 dni, to często jedynym wyjściem okazuje się zgłoszenie do odpowiednich instytucji. Po pomoc można się zwrócić do Rzecznika Prawa Pasażera lub do Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Sprawdź również: Płatności kartą za granicą

Na rynku można znaleźć firmy specjalizujące się w egzekwowaniu rekompensat za opóźniony lot. Zatrudniają one specjalistów od prawa lotniczego. Zazwyczaj opłata z usługi tego typu to procent od wyegzekwowanego odszkodowania. 

Jak postąpić w przypadku opóźnionego lotu z przesiadką?

W przypadku opóźnienia lotu z przesiadką możliwe są dwa scenariusze. Jeśli podróż z przesiadką odbywa się na dwóch osobnych rezerwacjach, to każdy etap lotu jest rozpatrywany osobno.

Z kolei bilety zakupione na pojedynczej rezerwacji są traktowane jako jedna całość. Znaczenie będzie więc miała długość opóźnienia w miejscu docelowym. Jeśli spóźnienie przekroczy 3 godziny i inne warunki zostaną spełnione, to roszczenie o odszkodowanie będzie zasadne.

Odszkodowania lotnicze na bazie przepisów UE a polisy ubezpieczeniowe

Odszkodowanie za opóźniony lot może zostać wypłacone nie tylko na podstawie rozporządzenia unijnego. Ryzyko tego rodzaju często jest też uwzględniane w ubezpieczeniach turystycznych zawieranych w towarzystwach ubezpieczeniowych. Trzeba tu mieć na uwadze następujące kwestie:

  • Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę od szeregu innych ryzyk niż tylko od opóźnienia samolotu.

  • Zakres ochrony i wysokość odszkodowań w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych są różne. 

  • Zasady obowiązywania polis ubezpieczeniowych są określone w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Na polskim rynku można znaleźć szereg ubezpieczeń dla podróżnych.

Wykupienie polisy turystycznej przed rozpoczęciem podróży jest rozsądnym pomysłem. Taka polisa może być niezwykle pomocna choćby wtedy, gdy podczas podróży konieczne będzie uzyskanie pilnej opieki medycznej.

Sprawdź również: Które ubezpieczenie turystyczne wybrać?

Jakie odszkodowanie za odwołanie lotu?

Mniej więcej 2,5% lotów zostaje anulowanych. Rozporządzenie unijne przewiduje sposobność otrzymania odszkodowania także i w takich przypadkach. Ogólne zasady możliwości uzyskania odszkodowania za odwołany lot są takie same, co w przypadku opóźnionego lotu. Znaczenie ma więc długość trasy, pochodzenie linii lotniczych i powód odwołania lotu. 

Kiedy dojdzie do odwołania lotu, to każdy pasażer ma prawo uzyskać do 600 euro odszkodowania oraz skorzystać z prawa do opieki. Ponadto linie lotnicze powinny zwrócić pieniądze za bilet lub zapewnić lot zastępczy.

Sprawdź również: Znaczenie karty EKUZ podczas podróży

Urlopowe finanse

Poradniki