SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie NNW. Czym jest? Co obejmuje NNW?

Ubezpieczenie NNW. Czym jest? Co obejmuje NNW?

W szerokiej gamie ubezpieczeń szczególne miejsce zajmuje NNW. Często występuje również w charakterze dodatku do podstawowej polisy. Warto dowiedzieć się, jak działa i czy warto z niego skorzystać.

Ubezpieczenie NNW. Czym jest? Co obejmuje NNW?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowcy pojazdów mechanicznych muszą posiadać aktywną polisę OC. Choć przepisy nie nakładają na nich dodatkowych obowiązków w tym zakresie, często jednak korzystają również z innych rozwiązań, które gwarantują wyższy poziom ochrony i sprawdzają się także w innych drogowych sytuacjach. Warto mieć świadomość, że samo OC zabezpiecza nas tylko przed odpowiedzialnością wobec innych osób. Aby zabezpieczyć swoje interesy, trzeba będzie zainteresować się innymi polisami. Ubezpieczenie NNW może okazać się pod tym względem szczególnie atrakcyjne. Zwykle nie wiąże się z wysokimi kosztami, a jednocześnie pozwala na uzyskanie wsparcia w wielu realnych scenariuszach. Bardzo często jest również oferowane w korzystnej formie wraz z innymi ubezpieczeniami, dzięki czemu okaże się stosunkowo tanie.

Ubezpieczenie NNW: czym jest?

Zakres ochrony w obrazowy sposób określa sam skrót NNW, oznaczający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć wielu osobom kojarzy się bezpośrednio z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, można wykupić je również w formie samodzielnego produktu. Znakomicie sprawdza się jako podstawowa ochrona w wielu życiowych sytuacjach, do których należy m.in.:

 • Udział w wypadkach komunikacyjnych
 • Obrażenia odniesione w pracy
 • Obrażenia wynikające z innego wypadku
 • Obrażenia związane z uprawianiem sportu
 • Złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu
 • Doznanie oparzeń
 • Pogryzienie przez psa.

NNW: szeroki zakres ochrony

W praktyce zakres ochrony jest więc bardzo szeroki i dotyczy wielu życiowych sytuacji. Nieszczęśliwy wypadek jest natomiast kwalifikowany jako nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przez czynnik zewnętrzny. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy to głównie kolizji drogowych. Co ważne: ubezpieczenie NNW w przeciwieństwie do innych ubezpieczeń tego typu dotyczy osób, a nie pojazdu (jak ma to miejsce np. w przypadku Autocasco). Wiele pod tym względem zależy od wybranego pakietu. Najczęściej NNW pozwala na pokrycie kosztów związanych z:

 • Opieką medyczną
 • Hospitalizacją
 • Zakupem leków i sprzętu medycznego
 • Rehabilitacją i rekonwalescencją
 • Czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy
 • Transportem zwłok

Ponadto NNW umożliwia również uzyskanie finansowego wsparcia w tym trudnym okresie lub na wypłacenie rodzinie wskazanych środków w przypadku śmierci ubezpieczonego. Poza tym w przypadku NNW ubezpieczenie obejmuje nie tylko kierowcę, ale również jego pasażerów (o ile umowa nie stanowi inaczej). Przy tym dotyczy nie tylko zdarzeń, które mają miejsce podczas podróży, ale także m.in. wsiadania do samochodu, załadunku lub wyładunku towaru czy naprawy pojazdu na poboczu.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszty polisy NNW będą uzależnione od indywidualnych przesłanek. Kluczowa okaże się przede wszystkim suma ubezpieczenia. Co ważne: to właśnie od niej uzależniona będzie wysokość funduszy, które uzyskamy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj ubezpieczyciele decydują się na przyjęcie stawki wynoszącej wypłatę 1% sumy ubezpieczenia za każde 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Może się więc okazać, że bardzo tanie NNW, ustalające np. kwotę 10 000 zł, pozwoli na uzyskanie jedynie 100 zł za każdy procent doznanego uszczerbku. Na rynku nie brakuje jednak ofert opiewających nawet na kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście znajdzie to jednak przełożenie na wysokość składki, która będzie proporcjonalnie wyższa. Wiele zależy również od pozostałych opcji. Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje NNW jedynie na terytorium Polski i państw europejskich, inne wprowadzają natomiast w tym zakresie dodatkowe możliwości lub istotne ograniczenia. Możliwe jest również połączenie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego z prywatnym: wówczas ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie dotyczyć zdecydowanie większej liczby scenariuszy. Przed podjęciem decyzji warto więc dokładnie zapoznać się z ofertą i dostosować ją do indywidualnej sytuacji.

Kiedy środki nie zostaną wypłacone?

Tak samo jak w przypadku innych ubezpieczeń komunikacyjnych również w przypadku NNW ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Stanie się tak m.in. jeżeli podczas wypadku znajdowaliśmy się w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie posiadaliśmy uprawnień zezwalających na prowadzenie wybranego typu pojazdu, popełnialiśmy przestępstwo lub zdarzenie zostało spowodowane celowo. Fundusze z NNW nie zostaną również wypłacone, jeżeli ubezpieczyciel uzna, że osoba podlegająca ubezpieczeniu próbowała popełnić samobójstwo lub wyłudzić ubezpieczenie.

Wypadki to realne zagrożenie

Jednym z najlepszych motywatorów do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia NNW powinna być liczba wypadków na polskich drogach. Niestety w ślad za rozwojem infrastruktury i rosnącymi nakładami na działania prewencyjne nie idzie znacząca poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. Według oficjalnych statystyk w 2019 roku miało miejsce 30 288 wypadków drogowych. Wprawdzie jest to wynik nieznacznie lepszy od tego z 2018 roku, kiedy wydarzyło się 32 760 zdarzeń tego typu, jednak równocześnie zginęło aż 2 909 osób, a więc o 2,8% więcej. Rany w ich wyniku odniosło 35 477 osób (w tym ciężko 10 633). Warto mieć jednak świadomość, że prawo w wyraźny sposób rozróżnia wypadek i kolizję drogową. Tych drugich zgłoszono aż 455 454. Jak widać, zagrożenie jest bardzo realne, a dobra polisa NNW może okazać się znakomitym wsparciem w trudnym i bolesnym momencie nie tylko dla kierowcy i pasażerów, ale również ich rodzin.

Ubezpieczenia osobowe

Poradniki