Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Oszczędzanie środków na emeryturę to podstawa odpowiedzialnego życia finansowego. Jedną z propozycji są PPK. Chociaż zostajemy do nich zapisani automatycznie, w każdym momencie możemy złożyć deklarację rezygnacji z PPK.

Troska o własne bezpieczeństwo finansowe w trakcie emerytury powinna towarzyszyć nam już na samym początku zawodowej drogi. Jest szczególnie ważna w czasach, w których ze względu na pogarszającą się sytuację demograficzną i stopniowe obniżanie się wydolności systemu emerytalnego istnieje duże ryzyko spadku wypłacanych w przyszłości świadczeń. Niestety wiele wskazuje na to, że osoby, które właśnie rozpoczynają karierę zawodową, będą miały duży problem z zapewnieniem sobie komfortowego życia po jej zakończeniu, jeżeli postawią wyłącznie na przelewy z ZUS. Według prognoz analityków Zakładu stopa zastąpienia, czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji, wyniesie poniżej 30%. Z tego powodu warto jak najwcześniej zacząć skutecznie odkładać środki na jesień życia. Jedną z propozycji są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Chociaż zapis do nich przebiega automatycznie, każdy z nas ma możliwość złożenia deklaracji rezygnacji z PPK.

Rezygnacja z PPK: wzór. Czy warto złożyć deklarację rezygnacji z PPK? (fot. Roman Samborskyi / Shutterstock)

Czym są PPK?

Spośród wielu obecnych na rynku narzędzi pozwalających na efektywne pomnażanie środków z myślą o przyszłej emeryturze szczególnie ciekawie prezentują się pracownicze plany kapitałowe. W przeciwieństwie do innych produktów, takich jak IKE czy IKZE, w ramach PPK oszczędza nie tylko sam pracownik, ale wspiera go w tym również jego pracodawca oraz Państwo. Struktura finansowania prezentuje się w następujący sposób:

  • Pracownik: obowiązkowo odprowadza 2% wynagrodzenia brutto. Może również dodatkowo przeznaczać na ten cel maksymalnie kolejne 2%. W przypadku osiągania przychodów nie wyższych od 1,2-krotności pensji minimalnej możliwe staje się zredukowanie tej kwoty do 0,5% wynagrodzenia.
  • Pracodawca: obligatoryjna składka wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Równocześnie może dobrowolnie powiększyć ją o dodatkowe 2,5%.
  • Państwo: każdy nowo zapisany do systemu pracownik otrzyma bonus w wysokości 250 zł. Następnie co rok może liczyć na dodatkowe 240 zł wsparcia.

Specyficzna forma zapisu do planów kapitałowych

Dobrowolne programy emerytalne kojarzą nam się z koniecznością zakładania konta i sprawowania nad nim kontroli. Z PPK jest jednak inaczej. Do programu automatycznie zostaje zapisany każdy pracownik pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Jednocześnie jednak pracownicze plany kapitałowe wprowadzane są stopniowo: jako pierwsze dołączyły do nich przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, 1 stycznia 2020 roku dołączyli do nich pracownicy firm większych od 50 osób, 1 lipca 2020 roku to samo stanie się z pracownikami firm zatrudniających co najmniej 20 osób, natomiast 1 stycznia 2021 roku programem objęci zostaną wszyscy pracownicy, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Deklaracja rezygnacji z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe nadal są jednak w pełni dobrowolne i zgodnie z tekstem ustawy każdy z nas ma prawo do złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy. Ten powinien w ciągu 7 dni przekazać je instytucji finansowej odpowiedzialnej za prowadzenie PPK w danym przedsiębiorstwie. Co ważne: wpłaty przestaną być realizowane od danego miesiąca, a te, które zostały pobrane, będą zwrócone.

Warto mieć przy okazji świadomość, że w każdym momencie możemy ponownie zapisać się do pracowniczych planów kapitałowych. Członkostwo jest również odnawiane automatycznie co 4 lata. Jeżeli chcemy więc całkowicie zrezygnować z pracowniczych planów kapitałowych, deklarację rezygnacji z PPK musimy złożyć po zapisaniu i następnie za każdym razem, kiedy pracodawca zgłosi nas do programu.

Rezygnacja z PPK: wzór

Również forma deklaracji o rezygnacji z PPK znalazła umocowanie prawne. Dokładne wymogi definiuje rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2019 roku. Zgodnie z dokumentem w deklaracji rezygnacji z PPK powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika PPK
  • numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość
  • nazwa podmiotu zatrudniającego
  • oświadczenie o posiadaniu wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji rezygnacji z PPK.

Rezygnacja z PPK: druk do pobrania

Jak widać, złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK jest bardzo proste i wymaga jedynie podania podstawowych informacji na temat uczestnika PPK oraz zatrudniającego go przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie musimy kłopotać się własnoręcznym przygotowywaniem dokumentu dotyczącego rezygnacji z PPK. Druk został przygotowany przez Ministerstwo i jest dostępny w serwisie moje PPK. Wystarczy go wydrukować, uzupełnić i złożyć u pracodawcy, aby nie musieć odprowadzać składek na ten cel. Nie zawsze będzie to jednak opłacalne, dlatego warto przeanalizować kilka scenariuszy.

Czy rezygnacja z PPK jest opłacalna?

Pracownicze Plany Kapitałowe to z pewnością atrakcyjna forma oszczędzania, pozwalająca na uzyskanie dodatkowych dopłat zarówno od pracodawcy, jak i Skarbu Państwa. Przed podjęciem decyzji o złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK należy sprawdzić, jakie korzyści może nam dać i z jakimi kosztami będzie się wiązać. W tym celu można posłużyć się przygotowanym kalkulatorem PPK.

W naszej kalkulacji przyjmujemy, że osoba przystępująca do PPK ma 27 lat i zarabia średnią krajową, czyli 5227 zł brutto. Zakładamy również, że pensja będzie rosła o 2,80% w skali roku, a roczna stopa zwrotu wyniesie 3,50% w trakcie kontynuowania działalności zawodowej oraz 2,70% po jej ustaniu i uszczuplaniu zebranych w PPK funduszy w związku z otrzymywaniem kolejnych rat świadczenia. Sam model wypłaty jest przy tym standardowy: po ukończeniu 60 roku życia decydujemy się na jednorazową wypłatę 25% kapitały, a resztę rozkładamy na 120 rat. Jednocześnie zarówno pracownik, jak i pracodawca odprowadzają jedynie składki minimalne.

Okazuje się, że modelowy pracownik będzie mógł liczyć na solidne wsparcie podczas emerytury. Jednorazowo otrzyma zastrzyk gotówki w wysokości 54 218 zł, a przez 10 lat będzie otrzymywał ponadto 1548 zł miesięcznie. Łącznie zgromadzi 216 871 zł, pomimo że sam z własnej kieszeni wyłoży jedynie 66 647 zł. Jednocześnie im dłużej będzie pracował, na tym większe korzyści może liczyć.

IKE/IKZE jako alternatywa dla PPK

Warto mieć jednak świadomość, że uczestnictwo w PPK nie jest bezpłatne. 2% pensji to w tym przypadku miesięczna stawka wynosząca 104,54 zł, będzie natomiast rosła proporcjonalnie do samego wynagrodzenia. Jednocześnie dużym minusem PPK jest również to, że nie mamy żadnego wpływu na to, kto i w jaki sposób będzie zajmował się naszymi pieniędzmi. Zawsze będzie to uzależnione od decyzji pracodawcy, który powinien ją jedynie skonsultować ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Inaczej wygląda to w przypadku IKE/IKZE: wybierając taką opcję to my decydujemy, w jaki sposób chcemy oszczędzać. Do naszej dyspozycji pozostają zarówno rachunki oszczędnościowe, jak i maklerskie, umożliwiające samodzielne inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Oprócz tego możemy wybrać także np. inwestycje w obligacje skarbu państwa czy powierzyć środki funduszom inwestycyjnym.

Wykorzystując pełny limit wpłat IKE (w 2020 roku wynosi on 15 681 zł), zakładając stopę zwrotu na poziomie 4%, po 33 latach oszczędzania moglibyśmy liczyć na kwotę 1 079 760,86 zł, pozwalającą na wypłacanie sobie przez 20 lat świadczenia w wysokości 4 499 zł miesięcznie. Dodatkowo nie zapłacimy z tego tytułu ani grosza podatku. Przy takich samych założeniach w IKZE, wykorzystując pełnię limitu (obecnie to 5367,71 zł) i wypłacając środki w wieku 65 lat, moglibyśmy liczyć na 560 774, 19 zł, do tego cały czas zyskujemy także z tytułu odliczeń od podatku dochodowego. Oczywiście wiele w tym zakresie zależy od naszej wiedzy i akceptowanego poziomu ryzyka: zyski mogą być jeszcze wyższe, jednocześnie jednak musimy liczyć się ze zdecydowanie niższym poziomem bezpieczeństwa. Istnieje więc sporo alternatyw dla PPK, wobec czego deklaracja rezygnacji z PPK może okazać się dobrym posunięciem. Jednocześnie jednak warto pomyśleć o połączeniu ich potencjału z innymi produktami, ułatwiającymi efektywne pomnażanie kapitału na przyszłą emeryturę.


2020-06-02

Wycena samochodu i naprawy. Eurotax i Audatex

Właściwa ocena wartości samochodu oraz kosztów jego naprawy to czynniki ważne zarówno dla ubezpieczyciela, jak i kierowcy. Warto dowiedzieć się, czym są systemy Eurotax oraz Audatex.

2020-06-02

Wypowiedzenie OC: jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC?

Dla większości z nas dobre OC oznacza jedno: niską cenę. Często będzie się to wiązać z koniecznością wypowiedzenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, jak to zrobić.

2020-05-29

Ubezpieczenie GAP: czym jest i kiedy warto je wykupić?

Standardowe ubezpieczenia nie są w stanie uchronić nas przed konsekwencjami wszystkich sytuacji. Jedną z nich jest kradzież pojazdu lub wystąpienie szkody całkowitej. Wówczas zbawienne okazuje się ubezpieczenie GAP.

Zielona karta. Do czego potrzebna jest zielona karta OC?

Samochód sprawia, że podróżowanie staje się niezwykle proste. Z drugiej strony czasami wiąże się to także z dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest uzyskanie zielonej karty.

Kara za brak OC. Ile wynoszą kary UFG?

Wykupienie polisy OC to nie tylko spory wydatek, ale również ważny obowiązek. Jego zlekceważenie może okazać się bardzo kosztowne. Warto dowiedzieć się, ile wynosi kara za brak OC.

IKZE: na czym polega indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Odpowiedzialne życie finansowe zakłada regularne odkładanie środków na własną emeryturę. Dane ZUS pokazują jasno, że bez korzystania z takich narzędzi jak IKZE, możemy mieć duże problemy z utrzymaniem się po zakończeniu kariery zawodowej.

Współwłaściciel samochodu: jak go dopisać i z czym się to wiąże?

Koszty ubezpieczenia OC często są niemiłym zaskoczeniem, zwłaszcza dla młodych kierowców. Jednym ze sposobów na obniżenie składki jest dopisanie kierowcy z większym stażem jako współwłaściciela pojazdu.

Ikona informacji
poradniki