SMART > Poradniki > Firma > Jak wykonać przelew do ZUS?

Jak wykonać przelew do ZUS?

Składki ZUS stanowią główne obciążenie nowych przedsiębiorców w Polsce. Prawidłowe i terminowe opłacanie tych składek jest głównie kwestią przestrzegania prawa. Zobaczmy, jak krok po kroku dokonać przelewu do ZUS, aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych konsekwencji.

Jak wykonać przelew do ZUS?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

To właśnie do ZUS trafiają nasze składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Dokonywanie regularnych i prawidłowych opłat do ZUS jest niechlubnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, jak również osób wykonujących wolne zawody. Terminowe przekazywanie składek ma spore znacznie, że unikaniu odsetek i innych nieprzyjemności. 

Rodzaje składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera kilka głównych rodzajów składek, które tworzą fundament systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce:

 1. Składki emerytalne to wpłaty, które mają w teorii na celu zapewnienie środków na przyszłe emerytury. Ich wysokość jest proporcjonalna do dochodów i stanowi zabezpieczenie na starość. Składka emerytalna jest obligatoryjna dla większości osób aktywnych zawodowo. 

 2. Składki rentowe umożliwiają otrzymanie świadczeń rentowych w przypadku trwałej niezdolności do pracy. 

 3. Składki wypadkowe przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

 4. Składki chorobowe umożliwiają korzystanie ze świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy, np. zasiłków chorobowych. 

 5. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są przeznaczone na finansowanie różnych programów rynku pracy, w tym szkoleń, staży oraz ochrony pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  - technicznie jest to składka ściśle związana z systemem ubezpieczeń społecznych. Jest też obowiązkowa i finansuje świadczenia zdrowotne.

Kiedy dokonywać przelewów do ZUS

Od roku 2022 nastąpiły istotne zmiany w zakresie terminów opłacania składek w systemie ubezpieczeń społecznych. Aktualnie obowiązujące terminy polecenia przelewu to 5., 15. i 20. dzień każdego miesiąca. Te nowe terminy mają zastosowanie do składek za styczeń 2022 oraz wszystkie następne miesiące.

 • 15. dzień miesiąca został wyznaczony jako termin dla płatników składek, którzy posiadają osobowość prawną, w tym dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółdzielni.

 • 20. dzień miesiąca jest teraz terminem dla podmiotów niebędących osobami prawnymi, w tym dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych. Wcześniej, osoby te, opłacające składkę tylko za siebie, miały obowiązek rozliczenia się z ZUS najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca.

 • Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin nie uległ zmianie i nadal wynosi 5. dzień miesiąca.

Metody dokonywania przelewu ZUS

Przelewy można realizować na kilka różnych sposobów. Wybór metody zależy od preferencji płatnika oraz dostępności narzędzi:

 1. Tradycyjne Przelewy

  • W oddziale banku: Można dokonać przelewu bezpośrednio w oddziale banku podobnie, jak każdy przelew na numer rachunku składkowego. 

 2. Przelewy Elektroniczne 

  • Bankowość internetowa: Banki oferują możliwość dokonywania przelewów przez swoje platformy internetowe. Jest to szybka i wygodna metoda, która pozwala na dokonanie płatności bez wychodzenia z domu.

  • Aplikacje bankowe: Można także zrobić to przez aplikacje mobilne, które umożliwiają realizację przelewów, w tym do ZUS, bezpośrednio z telefonu komórkowego. 

 3. Przelew bezpośredni 

  • W niektórych miejscach, jak np. poczta, istnieje możliwość dokonania przelewu bezpośrednio w punkcie obsługi klienta. 

Konsekwencje opóźnienia z tytułu składek ZUS

Ważne by zachować terminowość w opłacaniu składek. W przypadku wystąpienia zaległości, mogą wystąpić następujące konsekwencje:

 1. Naliczanie odsetek za zwłokę: Jako płatnik składek, w przypadku braku terminowej płatności, będziesz musiał zapłacić odsetki za każdy dzień opóźnienia.

 2. Możliwe karne opłaty: ZUS ma prawo nałożyć dodatkową opłatę karną na płatnika składek, która może sięgnąć nawet do 100% kwoty nieopłaconych składek.

 3. Rozpoczęcie Postępowania Egzekucyjnego przez ZUS: Jeżeli zaległości będą się utrzymywać, ZUS może zainicjować postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla płatnika.

Aby obliczyć kwotę odsetek za zwłokę, należy:

 • Pomnożyć kwotę zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni opóźnienia w jej opłaceniu oraz przez obowiązującą rocznie stawkę procentową odsetek za zwłokę.

 • Następnie, wynik mnożenia podzielić przez 365 dni w roku i pomnożyć przez 100.

Wyliczona kwota odsetek zaokrąglana jest do pełnych złotych. Warto zaznaczyć, że odsetki za zwłokę nie są naliczane, gdy ich łączna kwota nie przekracza 2 złotych. 

Przelew do ZUS - najczęściej popełniane błędy 

Dokonując przelewów na ubezpieczenia społeczne, ważne jest, aby robić to starannie, ponieważ błędy mogą prowadzić do szeregu komplikacji. Oto niektóre z najczęstszych błędów i ich potencjalne konsekwencje:

 1. Błędny numer Konta

  • Konsekwencje: Pieniądze mogą trafić na niewłaściwe konto, co skutkuje brakiem zaksięgowania płatności w ZUS.

  • Rozwiązanie: W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i ZUS, aby wyjaśnić sytuację i podjąć kroki naprawcze.

 2. Opóźnione płatności

  • Konsekwencje: Spóźnione płatności mogą skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę oraz problemami z ewentualnymi świadczeniami.

  • Rozwiązanie: Regularne monitorowanie terminów płatności i ich przestrzeganie jest najlepszym sposobem uniknięcia opóźnień.

 3. Niewłaściwa kwota

  • Konsekwencje: Jeśli przelew jest za niski, może to skutkować niedopłatą składek, a w przypadku nadpłaty konieczność odzyskania nadpłaconej kwoty.

  • Rozwiązanie: Należy dokładnie sprawdzać kwoty przed wykonaniem przelewu, a w przypadku błędu skontaktować się z ZUS.

Zapobieganie błędom

 • Zawsze dwa razy sprawdzaj dane, szczególnie numer konta i tytuł przelewu, chyba że powtarzasz poprzednie przelewy. 

 • Banki oferują formularze przelewów do ZUS z predefiniowanymi danymi, co minimalizuje ryzyko pomyłek.

Reklama

Podsumowując, dokonywanie przelewów do ZUS może wydawać się skomplikowane, lecz dzięki świadomości odpowiednich procedur i terminów, staje się znacznie prostsze. Pamiętanie o podstawowych zasadach, takich jak dokładne sprawdzanie numeru konta, które od niedawna każdy przedsiębiorca posiada indywidualne, prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu, a także wybór odpowiedniej metody płatności, może zapobiec wielu błędom i ich konsekwencjom. Regularne opłacanie składek ustrzeże nas przed negatywnymi konsekwencjami.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Przetwarzanie przelewów

Poradniki