0,2280 zł
18,13% 0,0350 zł
West Real Estate SA (WRE)

Komunikaty spółki - WESTREAL

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”)
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
Jednostkowe sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.