1,1600 zł
0,87% 0,0100 zł
Verbicom SA (VRB)

Akcjonariat - VERBICOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 308 609,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 8 024 663 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 749 349
Liczba głosów na WZA: 11 364 663 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,65%
Kapitał akcyjny: 802 466,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 969 349
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 135 000 (14,14%) 1 135 000 (10,08%) 2018-06-29 -
Financo SA ZWZ 1 114 486 (13,89%) 1 114 486 (9,89%) 2017-06-28 -
Szymczak Bogdan 994 863 (12,40%) 1 709 863 (15,18%) 2018-10-26 -
Primke Robert WZA 835 000 (10,40%) 1 670 000 (14,82%) 2015-07-20 -
Karpiak Dariusz WZA 835 000 (10,40%) 1 670 000 (14,82%) 2015-07-20 -
Koch-Zając Magdalena WZA 835 000 (10,40%) 1 670 000 (14,82%) 2015-07-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-01-15 5 010 000
501 000,00
0,10 0,10 5 010 000
501 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-31
seria B 2008-02-26 200 000
80 000,00
0,10 0,40 5 210 000
521 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-08
2008-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-26 1 280 000
1 920 000,00
0,10 1,50 6 490 000
649 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-08
2008-06-25
seria D - Inwest Connect SA 2008-02-26 300 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna przejęcie Simtel Sp. z o.o. 2008-06-23 2 199 996
0,00
0,10 0,00 8 689 996
868 999,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-29 -665 333
0,00
0,10 0,00 8 024 663
802 466,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Verbicom SA 0 0,00 0 0,00 2020-08-24
Verbicom SA 0 (-100 332) 0,00 (-1,25) 0 (-100 332) 0,00 (-0,89) 2020-08-24
Financo SA NWZ 1 113 076 (258 990) 13,87 (3,23) 1 113 076 (258 990) 9,88 (2,30) 2017-05-25
Financo SA 854 086 10,64 854 086 7,58 2016-10-27
Verbicom SA zakup akcji własnych 100 332 1,25 (0,25) 100 332 0,89 (0,89) 2013-11-27
Verbicom SA 100 332 (-633 000) 1,00 (-8,13) 100 332 (-633 000) 0,00 (-6,49) 2013-11-27
Verbicom SA zakup akcji własnych 733 332 (633 000) 9,13 (7,88) 733 332 (633 000) 6,49 (5,63) 2013-11-27
Verbicom SA zakup akcji własnych 100 332 (-1 637 667) 1,25 (-20,40) 100 332 (-1 637 667) 0,86 (-15,48) 2013-11-27
Opoka TFI SA 933 000 11,62 933 000 7,60 (-0,68) 2013-11-27
Opoka TFI SA 933 000 11,62 933 000 8,28 2013-11-27
Karpiak Dariusz 1 201 666 14,97 2 036 666 18,02 (0,52) 2013-11-26
Karpiak Dariusz 1 201 666 14,97 2 036 666 17,50 (-0,58) 2013-11-26
Karpiak Dariusz 1 201 666 (366 666) 14,97 (5,37) 2 036 666 (366 666) 18,08 (5,90) 2013-11-26
Verbicom SA zakup akcji własnych 1 737 999 (-665 333) 21,65 (-6,00) 1 737 999 (-665 333) 16,34 (-1,20) 2013-11-25
Ogółem 8 024 663 0 13 034 663 (665 333) 0 2013-11-25
Ogółem 8 024 663 (-665 333) 0 12 369 330 (-1 330 666) 0 2013-11-25
Verbicom SA zakup akcji własnych 2 403 332 27,65 2 403 332 17,54 2013-01-11
Piekarski Adam 0 (-1 201 666) 0,00 (-13,82) 0 (-2 036 666) 0,00 (-18,02) 2013-01-11
Jaworski Paweł 0 (-1 201 666) 0,00 (-13,82) 0 (-2 036 666) 0,00 (-18,02) 2013-01-11
Piekarski Adam 1 201 666 (366 666) 13,82 (4,22) 2 036 666 (366 666) 18,02 (5,84) 2013-01-10
Jaworski Paweł 1 201 666 (366 666) 13,82 (4,22) 2 036 666 (366 666) 18,02 (5,84) 2013-01-10
Primke Robert 1 249 666 14,38 (-1,19) 2 084 666 15,21 (-3,24) 2012-04-27
Primke Robert 1 249 666 15,57 2 084 666 18,45 (0,54) 2012-04-27
Primke Robert 1 249 666 15,57 2 084 666 17,91 (-0,59) 2012-04-27
Primke Robert 1 249 666 15,57 2 084 666 18,50 2012-04-27
Aksamit-Primke Hanna 0 (-1 249 666) 0,00 (-14,38) 0 (-2 084 666) 0,00 (-15,21) 2012-04-27
Koch-Zając Magdalena 1 249 666 15,57 (1,19) 2 084 666 18,50 (3,29) 2011-02-09
Koch-Zając Magdalena 1 249 666 14,38 (-1,19) 2 084 666 15,21 (-3,24) 2011-02-09
Koch-Zając Magdalena 1 249 666 15,57 2 084 666 18,45 (0,54) 2011-02-09
Koch-Zając Magdalena 1 249 666 (414 666) 15,57 (5,97) 2 084 666 (414 666) 17,91 (5,73) 2011-02-09
Aksamit-Primke Hanna 1 249 666 (414 666) 14,38 (4,78) 2 084 666 (414 666) 15,21 (3,03) 2010-02-09
Szymczak Bogdan 715 000 8,22 (-0,68) 1 430 000 10,43 (-2,22) 2009-04-20
Szymczak Bogdan 715 000 8,90 1 430 000 12,65 (0,37) 2009-04-20
Szymczak Bogdan 715 000 8,90 1 430 000 12,28 (-0,41) 2009-04-20
Szymczak Bogdan 715 000 8,90 (-4,82) 1 430 000 12,69 (-1,30) 2009-04-20
Piekarski Adam 835 000 9,60 (-6,42) 1 670 000 12,18 (-4,16) 2009-04-20
Ogółem 8 689 996 (2 199 996) 0 13 699 996 (2 199 996) 0 2009-04-20
Koch-Zając Magdalena 835 000 9,60 (-6,42) 1 670 000 12,18 (-4,16) 2009-04-20
Karpiak Dariusz 835 000 9,60 (-0,80) 1 670 000 12,18 (-2,60) 2009-04-20
Karpiak Dariusz 835 000 10,40 (-5,63) 1 670 000 14,78 (-1,56) 2009-04-20
Jaworski Paweł 835 000 9,60 (-6,42) 1 670 000 12,18 (-4,16) 2009-04-20
Aksamit-Primke Hanna 835 000 9,60 (-6,42) 1 670 000 12,18 (-4,16) 2009-04-20
Ogółem 6 490 000 (1 280 000) 0 11 500 000 (1 280 000) 0 2008-05-09
Szymczak Bogdan 715 000 13,72 (2,71) 1 430 000 13,99 (1,56) 2008-04-14
Szymczak Bogdan 715 000 11,01 1 430 000 12,43 2008-04-14
Piekarski Adam 835 000 16,02 (3,16) 1 670 000 16,34 (1,82) 2008-04-14
Piekarski Adam 835 000 12,86 1 670 000 14,52 2008-04-14
Ogółem 5 210 000 0 10 220 000 0 2008-04-14
Koch-Zając Magdalena 835 000 16,02 (3,16) 1 670 000 16,34 (1,82) 2008-04-14
Koch-Zając Magdalena 835 000 12,86 1 670 000 14,52 2008-04-14
Karpiak Dariusz 835 000 16,03 (3,17) 1 670 000 16,34 (1,82) 2008-04-14
Karpiak Dariusz 835 000 12,86 1 670 000 14,52 2008-04-14
Jaworski Paweł 835 000 16,02 (3,16) 1 670 000 16,34 (1,82) 2008-04-14
Jaworski Paweł 835 000 12,86 1 670 000 14,52 2008-04-14
Aksamit-Primke Hanna 835 000 16,02 (3,16) 1 670 000 16,34 (1,82) 2008-04-14
Aksamit-Primke Hanna 835 000 12,86 1 670 000 14,52 2008-04-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-10-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2013-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2013-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.