1,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
TAX-NET SA (TXN)

Akcjonariat - TAXNET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 494 444,85 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 345 265 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 837 500
Liczba głosów na WZA: 4 032 765 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,35%
Kapitał akcyjny: 1 172 632,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 525 000
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 (26,12%) 1 175 000 (29,14%) 2015-09-01 -
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 (26,12%) 1 175 000 (29,14%) 2015-09-01 -
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 (26,12%) 1 175 000 (29,14%) 2015-09-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 400 000
0,00
0,50 0,00 3 757 765
1 678 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-09-29 2 700 000
1 350 000,00
0,50 0,50 2 700 000
1 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-09-29 300 000
150 000,00
0,50 0,50 3 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-23 50 000
0,00
0,50 0,00 3 050 000
1 525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-09
seria D - subskrypcja prywatna 2011-02-23 232 765
0,00
0,50 0,00 3 282 765
1 641 382,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-09
seria E - połączenie z księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa TAX-NET sp. z o.o. 2011-11-14 125 000
62 500,00
0,50 0,50 3 407 765
1 703 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-12
seria F - połączenie z Biuro Usług Księgowo-Podatkowych BUCHALTER Joanna Nowak sp. z o.o. 2012-02-24 450 000
0,00
0,50 0,00 3 857 765
1 928 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-05
obniżenie kapitału obniżenie nie doszło do skutku 2013-06-27 -450 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Euroin BRP sp. z o.o. i Almanach Consulting sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-04-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i C 2014-04-25 -500 000
0,00
0,50 0,00 3 357 765
1 678 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria G - Wojciech Kryński, Jacek Szwarc 2014-04-25 400 000
240 000,00
0,50 0,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -400 000
0,00
0,50 0,00 3 357 765
1 678 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-02-22 -450 000
0,00
0,50 0,00 2 907 765
1 453 882,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-28
połączenie z TAX-NET Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-02-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i F 2018-05-30 -562 500
0,00
0,50 0,00 2 345 265
1 172 632,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 2 345 265 (-562 500) 0 4 145 265 (-562 500) 0 2018-07-12
Nowak Joanna w porozumieniu 0 (-556 785) 0,00 (-14,81) 0 (-556 785) 0,00 (-9,84) 2018-05-23
Tax-Net SA 0 (-450 000) 0,00 (-13,40) 0 (-450 000) 0,00 (-8,02) 2017-04-28
Ogółem 2 907 765 (-450 000) 0 4 707 765 (-900 000) 0 2017-04-28
Tax-Net SA 450 000 13,40 (13,40) 450 000 8,02 (8,02) 2017-02-22
Gutowski Dariusz 53 000 1,00 (-0,58) 53 000 1,00 (-0,03) 2017-02-22
Gutowski Dariusz 53 000 (-450 000) 1,58 (-11,45) 53 000 (-900 000) 1,03 (-14,57) 2017-02-22
Ogółem 3 357 765 (-500 000) 0 5 607 765 (-950 000) 0 2016-12-22
Wicher Mikołaj 0 (-500 000) 0,00 (-12,96) 0 (-950 000) 0,00 (-15,68) 2015-09-09
Nowak Joanna w porozumieniu 556 785 14,81 (-1,77) 556 785 9,84 (-0,09) 2015-09-01
Nowak Joanna w porozumieniu 556 785 16,58 556 785 9,93 (-0,87) 2015-09-01
Nowak Joanna w porozumieniu 556 785 16,58 (-2,57) 556 785 10,80 (-1,03) 2015-09-01
Nowak Joanna w porozumieniu 556 785 (112 500) 19,15 (7,33) 556 785 (112 500) 11,83 (3,98) 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 18,24 1 175 000 22,78 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 18,24 (-2,82) 1 175 000 22,78 (-2,18) 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 21,06 (18,45) 1 175 000 24,96 (-3,39) 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 2,61 (-23,51) 1 175 000 28,35 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 26,12 (9,83) 1 175 000 28,35 (7,59) 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 16,29 (-1,95) 1 175 000 20,76 (-0,19) 2015-09-01
Nelip Grażyna w porozumieniu 612 500 (112 500) 18,24 (4,94) 1 175 000 (225 000) 20,95 (4,16) 2015-09-01
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 18,24 (-2,82) 1 175 000 22,78 (-2,18) 2015-09-01
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 21,06 (-5,06) 1 175 000 24,96 (-3,39) 2015-09-01
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 26,12 (9,83) 1 175 000 28,35 (7,59) 2015-09-01
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 16,29 (-1,95) 1 175 000 20,76 (-0,19) 2015-09-01
Malesza Mariusz w porozumieniu 612 500 (112 500) 18,24 (4,94) 1 175 000 (225 000) 20,95 (4,16) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 26,12 (9,83) 1 175 000 28,35 (7,59) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 16,29 (-1,95) 1 175 000 20,76 (-0,19) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 18,24 1 175 000 20,95 (-1,83) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 18,24 (-2,82) 1 175 000 22,78 (-2,18) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 21,06 (-5,06) 1 175 000 24,96 (-3,39) 2015-09-01
Głośna Halina w porozumieniu 612 500 (162 500) 26,12 (14,15) 1 175 000 (275 000) 28,35 (12,45) 2015-09-01
Nowak Joanna w porozumieniu 444 285 11,82 (0,31) 444 285 7,85 (0,52) 2015-07-27
Nelip Grażyna w porozumieniu 500 000 13,30 (-1,93) 950 000 16,79 (0,92) 2015-07-27
Malesza Mariusz w porozumieniu 500 000 13,30 (-1,93) 950 000 16,79 (0,92) 2015-07-27
Głośna Halina w porozumieniu 450 000 (-50 000) 11,97 (-1,33) 900 000 (-50 000) 15,90 (-0,89) 2015-07-27
Głośna Halina w porozumieniu 500 000 13,30 950 000 16,79 2015-07-27
Nowak Joanna 444 285 11,51 (-0,31) 444 285 7,33 (-0,52) 2014-07-07
Nowak Joanna 444 285 11,82 444 285 7,85 2014-07-07
Tax-Net SA zakup akcji własnych 0 0,00 0 0,00 2014-06-27
Tax-Net SA zakup akcji własnych 0 (-500 000) 0,00 (-12,96) 0 (-500 000) 0,00 (-8,18) 2014-06-27
Wicher Rafał 0 (-500 000) 0,00 (-15,23) 0 (-950 000) 0,00 (-15,87) 2014-04-18
Wicher Mikołaj 500 000 12,96 (-0,34) 950 000 15,68 (-1,11) 2014-04-18
Wicher Mikołaj 500 000 13,30 950 000 16,79 2014-04-18
Tax-Net SA zakup akcji własnych 500 000 (50 000) 12,96 (1,30) 500 000 (50 000) 8,18 (1,32) 2014-02-07
Gutowski Dariusz 503 000 13,03 (-0,35) 953 000 15,60 (-1,24) 2012-08-10
Gutowski Dariusz 503 000 13,38 (-1,60) 953 000 16,84 (-0,15) 2012-08-10
Gutowski Dariusz 503 000 (3 000) 14,98 (-0,25) 953 000 (3 000) 16,99 (1,12) 2012-08-10
Tax-Net SA zakup akcji własnych 450 000 11,66 450 000 6,86 2012-06-29
Kotasiński Adam 50 000 (-450 000) 1,29 (-13,94) 50 000 (-900 000) 0,76 (-15,11) 2012-06-29
Ogółem 3 857 765 (100 000) 0 6 557 765 (900 000) 0 2012-04-05
Ogółem 3 757 765 (350 000) 0 5 657 765 (-450 000) 0 2012-04-05
Ogółem 3 407 765 (125 000) 0 6 107 765 (125 000) 0 2011-12-12
Wicher Rafał 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Wicher Rafał 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Wicher Rafał 500 000 12,96 950 000 14,48 2011-06-16
Wicher Grzegorz 500 000 15,23 (15,23) 950 000 15,87 (15,87) 2011-06-16
Wicher Grzegorz 0 0,00 0 0,00 2011-06-16
Nelip Grażyna 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Nelip Grażyna 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Nelip Grażyna 500 000 12,96 (-0,34) 950 000 14,48 (-2,31) 2011-06-16
Nelip Grażyna 500 000 13,30 950 000 16,79 2011-06-16
Malesza Mariusz 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Malesza Mariusz 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Malesza Mariusz 500 000 12,96 (-0,34) 950 000 14,48 (-2,31) 2011-06-16
Malesza Mariusz 500 000 13,30 950 000 16,79 2011-06-16
Kotasiński Adam 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Kotasiński Adam 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Kotasiński Adam 500 000 12,96 950 000 14,48 2011-06-16
Kamińska Maria 50 000 1,52 50 000 0,83 (0,83) 2011-06-16
Kamińska Maria 50 000 1,52 0 0,00 2011-06-16
Gutowski Dariusz 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Gutowski Dariusz 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Gutowski Dariusz 500 000 12,96 950 000 14,48 2011-06-16
Głośna Halina 500 000 13,30 (-1,93) 950 000 16,79 (0,92) 2011-06-16
Głośna Halina 500 000 15,23 (0,56) 950 000 15,87 (0,32) 2011-06-16
Głośna Halina 500 000 14,67 (1,71) 950 000 15,55 (1,07) 2011-06-16
Głośna Halina 500 000 12,96 950 000 14,48 2011-06-16
Ogółem 3 282 765 0 5 982 765 0 2011-05-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.