3,3000 zł
1,54% 0,0500 zł
Suntech SA (SUN)

Akcjonariat - SUNTECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 52 602 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 15 940 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 224 486
Liczba głosów na WZA: 20 940 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,87%
Kapitał akcyjny: 1 594 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 224 486
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,13%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Saczuk Piotr 3 411 016 (21,39%) 4 661 016 (22,25%) 2020-11-13 -
Franczak Wojciech 2 388 470 (14,98%) 3 638 470 (17,37%) 2020-11-13 -
Tomaszewski Artur 2 175 000 (13,64%) 3 425 000 (16,35%) 2020-11-13 -
Saczuk Andrzej 1 250 000 (7,84%) 2 500 000 (11,93%) 2020-11-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-14
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2008-04-14
seria C - ofera menedżerska 2008-04-17 333 000
0,10 10 333 000
1 033 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23

seria D - subskrypcja prywatna 2008-05-15 578 220
0,10 10 911 220
1 091 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2008-08-27
seria E - subskrypcja prywatna 2009-10-05 4 000 000
2 200 000,00
0,10 0,55 14 911 220
1 491 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-15
seria F - subskrypcja prywatna 2010-04-20 288 780
0,10 15 200 000
1 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-29
seria G - subskrypcja prywatna 2010-06-29 740 000
473 600,00
0,10 0,64 15 940 000
1 594 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-12
2010-08-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Saczuk Piotr 3 383 016 (-20 614) 21,22 (-0,13) 4 633 016 (-20 614) 22,12 (-0,10) 2013-12-23
Franczak Wojciech 2 422 400 (-648 082) 15,19 (-4,07) 3 672 400 (-36 848) 17,53 (-0,18) 2013-10-29
Top Consulting SA 0 (-1 186 880) 0,00 (-7,44) 0 (-1 186 880) 0,00 (-5,66) 2013-01-04
Saczuk Piotr 3 403 630 (-5 986) 21,35 (-0,04) 4 653 630 (-5 986) 22,22 (-0,03) 2013-01-04
Saczuk Piotr 3 409 616 (584 040) 21,39 (3,67) 4 659 616 (584 040) 22,25 (2,79) 2013-01-04
Franczak Wojciech 3 070 482 (611 234) 19,26 (3,84) 3 709 248 17,71 2013-01-04
Franczak Wojciech 2 459 248 (-398 234) 15,42 (-2,50) 3 709 248 (213 000) 17,71 (1,02) 2013-01-04
Top Consulting SA 1 186 880 (1 034 880) 7,44 (6,43) 1 186 880 (1 034 880) 5,66 (4,90) 2012-06-30
Saczuk Piotr 2 825 576 (-43 624) 17,72 (-0,27) 4 075 576 (306 376) 19,46 (1,47) 2012-06-30
Saczuk Andrzej 2 726 103 (16 303) 17,10 (0,10) 3 976 103 (416 303) 18,98 (1,98) 2012-06-30
Franczak Wojciech 2 857 482 (759 745) 17,92 (4,76) 3 496 248 (148 511) 16,69 (0,71) 2012-06-30
Franczak Wojciech 2 097 737 (-47 135) 13,16 (-0,29) 3 347 737 (-47 135) 15,98 (-0,23) 2010-12-03
Franczak Wojciech 2 144 872 (-4) 13,45 (-0,93) 3 394 872 (-4) 16,21 (-0,84) 2010-10-27
Saczuk Piotr 2 869 200 (354 907) 17,99 (2,22) 3 769 200 (4 907) 17,99 (0,02) 2010-10-20
Saczuk Andrzej 2 709 800 (223 450) 17,00 (1,41) 3 559 800 (-176 550) 17,00 (-0,84) 2010-10-20
Tomaszewski Artur 2 857 482 (208 778) 17,92 (0,50) 4 107 482 (208 778) 19,61 (0,31) 2010-10-14
Rymaszewski Ireneusz 518 011 (-61 626) 2,99 (-0,82) 518 011 (-61 626) 2,00 (-0,86) 2010-08-03
Rymaszewski Ireneusz 579 637 3,81 (-0,07) 579 637 2,86 (-0,05) 2010-06-11
Rymaszewski Ireneusz 579 637 (-320 582) 3,88 (-2,15) 579 637 (-320 582) 2,91 (-1,61) 2010-06-11
Franczak Wojciech 2 144 876 14,38 (0,27) 3 394 876 17,05 (0,25) 2010-06-08
Franczak Wojciech 2 144 876 14,11 (0,66) 3 394 876 16,80 (0,59) 2010-06-08
Franczak Wojciech 2 144 876 (-35 806) 13,45 (-1,17) 3 394 876 (-35 806) 16,21 (-1,01) 2010-06-08
Rymaszewski Ireneusz 900 219 (-65 452) 6,03 (-0,44) 900 219 (-65 452) 4,52 (-0,32) 2010-05-28
Rymaszewski Ireneusz 965 671 (121 180) 6,47 (0,81) 965 671 (121 180) 4,84 (0,60) 2010-05-13
Rymaszewski Ireneusz 844 491 (-155 509) 5,66 (-1,04) 844 491 (-155 509) 4,24 (-0,78) 2010-05-13
Franczak Wojciech 2 180 682 (-66 600) 14,62 (-0,45) 3 430 682 (1 183 400) 17,22 (5,94) 2010-03-24
Top Consulting SA 152 000 (-1 347 000) 1,01 (-9,04) 152 000 (-1 347 000) 0,76 (-6,76) 2010-03-12
Top Consulting SA 1 499 000 10,05 (0,19) 1 499 000 7,52 (0,10) 2010-03-12
Top Consulting SA 1 499 000 9,86 (0,46) 1 499 000 7,42 (0,27) 2010-03-12
Top Consulting SA 1 499 000 (-401 000) 9,40 (-3,34) 1 499 000 (-500 000) 7,15 (-2,88) 2010-03-12
Franczak Wojciech 2 247 282 (6 600) 15,07 (0,05) 2 247 282 (-1 243 400) 11,28 (-6,25) 2010-03-05
Franczak Wojciech 2 240 682 (-11 861) 15,02 (-0,08) 3 490 682 (1 238 139) 17,53 (6,22) 2010-03-05
Franczak Wojciech 2 252 543 (-36 898) 15,10 (-5,88) 2 252 543 (-1 286 898) 11,31 (-10,93) 2010-02-18
Saczuk Andrzej 2 486 350 (-8 927) 15,59 (-1,14) 3 736 350 (-8 927) 17,84 (-0,96) 2010-02-09
Rymaszewski Ireneusz 1 000 000 6,70 1 000 000 5,02 2010-01-29
Saczuk Piotr 2 514 293 (26 600) 15,77 (-0,91) 3 764 293 (26 600) 17,97 (-0,80) 2009-12-31
Saczuk Piotr 2 487 693 (-26 600) 16,68 (-0,18) 3 737 693 (-26 600) 18,77 (-0,13) 2009-12-31
Saczuk Piotr 2 514 293 16,86 (0,32) 3 764 293 18,90 (0,27) 2009-12-31
Saczuk Piotr 2 514 293 (1 892) 16,54 (-6,48) 3 764 293 (1 892) 18,63 (-5,01) 2009-12-31
Saczuk Andrzej 2 495 277 (-15 413) 16,73 (-0,10) 3 745 277 (-15 413) 18,80 (-0,08) 2009-12-31
Saczuk Andrzej 2 510 690 16,83 (0,32) 3 760 690 18,88 (0,27) 2009-12-31
Saczuk Andrzej 2 510 690 16,51 (0,76) 3 760 690 18,61 (0,66) 2009-12-31
Saczuk Andrzej 2 510 690 15,75 (-7,26) 3 760 690 17,95 (-5,68) 2009-12-31
Franczak Wojciech 2 289 441 20,98 (5,63) 3 539 441 22,24 (4,47) 2009-12-23
Franczak Wojciech 2 289 441 (-46 600) 15,35 (-6,05) 3 539 441 (-46 600) 17,77 (-4,76) 2009-12-23
Top Consulting SA wraz z 5M Square sp. z o.o 1 900 000 12,74 1 999 000 10,03 2009-12-15
Franczak Wojciech 2 336 041 (-13 133) 21,40 (-0,12) 3 586 041 (-13 133) 22,53 (-0,09) 2009-10-29
Franczak Wojciech 2 349 174 (-6 715) 21,52 (-0,07) 3 599 174 (-6 715) 22,62 (-0,04) 2009-10-08
Franczak Wojciech 2 355 889 (-3 600) 21,59 (-0,03) 3 605 889 (-3 600) 22,66 (-0,02) 2009-09-28
Franczak Wojciech 2 359 489 (-2 500) 21,62 (-0,02) 3 609 489 (-2 500) 22,68 (-0,02) 2009-09-21
Franczak Wojciech 2 361 989 (-13 765) 21,64 (-0,13) 3 611 989 (-13 765) 22,70 (-0,08) 2009-09-17
Franczak Wojciech 2 375 754 (-9 880) 21,77 (-0,09) 3 625 754 (-9 880) 22,78 (-0,06) 2009-09-08
Franczak Wojciech 2 385 634 (-9 050) 21,86 (-0,08) 3 635 634 (-9 050) 22,84 (-0,06) 2009-08-31
Franczak Wojciech 2 394 684 (-34 232) 21,94 (-0,32) 3 644 684 (-34 232) 22,90 (-0,22) 2009-08-25
Franczak Wojciech 2 428 916 (-65 450) 22,26 (-0,60) 3 678 916 (-65 450) 23,12 (-0,41) 2009-08-18
Franczak Wojciech 2 494 366 (-37 420) 22,86 (-0,34) 3 744 366 (-37 420) 23,53 (-0,23) 2009-06-30
Saczuk Piotr 2 512 401 23,02 (6,18) 3 762 401 23,64 (4,75) 2009-01-29
Saczuk Piotr 2 512 401 (1 711) 16,84 (-6,17) 3 762 401 (1 711) 18,89 (-4,75) 2009-01-29
Franczak Wojciech 2 531 786 (21 097) 23,20 (0,19) 3 781 786 (21 097) 23,76 (0,13) 2009-01-29
Tomaszewski Artur 2 648 704 17,42 (0,81) 3 898 704 19,30 (0,69) 2008-08-27
Tomaszewski Artur 2 648 704 16,61 (-7,66) 3 898 704 18,61 (-5,89) 2008-08-27
Tomaszewski Artur 2 648 704 24,27 (6,51) 3 898 704 24,50 (4,92) 2008-08-27
Tomaszewski Artur 2 648 704 17,76 3 898 704 19,58 2008-08-27
Saczuk Piotr 2 510 690 23,01 3 760 690 23,64 2008-08-27
Saczuk Andrzej 2 510 690 23,01 (6,18) 3 760 690 23,63 (4,75) 2008-08-27
Saczuk Andrzej 2 510 690 16,83 3 760 690 18,88 2008-08-27
Franczak Wojciech 2 510 689 23,01 3 760 689 23,63 2008-08-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2022-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.