0,3875 zł
1,04% 0,0040 zł
Sundragon SA (SDG)

Akcjonariat - SUNDRAGON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 120 512 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 311 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 587 860
Liczba głosów na WZA: 311 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,65%
Kapitał akcyjny: 31 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 587 860
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA bezpośrednio, pośrednio przez spółki zależne 272 587 860 (87,64%) 272 587 860 (87,64%) 2022-03-28 MLD, OZE, SIN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-31 2 832 000
2 832 000,00
1,00 1,00 2 832 000
2 832 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-14
2010-10-11
seria B - subskrypcja prywatna PTI SA 2010-10-14 868 000
868 000,00
1,00 1,00 3 700 000
3 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-14
2010-11-26
zmiana firmy z Iławskie Zakłady Remontu Silników SA na RSY SA 2010-10-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2015-10-06 7 400 000
1,00 11 100 000
11 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-30
seria D - subskrypcja prywatna 2020-11-18 50 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z RSY SA na Sundragon SA 2020-11-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-08
split 1:10 2021-06-24
0,10 111 000 000
11 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-12
seria D - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2021-06-24 111 000 000
11 100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2021-12-28 200 000 000
20 000 000,00
0,10 0,10 311 000 000
31 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-21
seria E - subskrypcja prywatna 2023-07-26 10 000 000
8 000 000,00
0,10 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA bezpośrednio, pośrednio przez spółki zależne 298 447 860 (292 123 151) 95,96 (38,99) 298 447 860 (292 123 151) 95,96 (38,99) 2022-03-21
OZE Capital SA 598 433 (-2 562 858) 5,39 (-23,09) 598 433 (-2 562 858) 5,39 (-23,09) 2021-09-29
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 6 324 709 (-500 000) 56,97 (-4,51) 6 324 709 (-500 000) 56,97 (-4,51) 2021-09-16
OZE Capital SA wraz z Solar Innovation SA 3 161 291 (705 715) 28,48 (6,36) 3 161 291 (705 715) 28,48 (6,36) 2021-08-23
OZE Capital SA 2 455 576 (-1 205 715) 22,12 (-10,86) 2 455 576 (-1 205 715) 22,12 (-10,86) 2021-08-23
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 6 824 709 (-779 791) 61,48 (-7,02) 6 824 709 (-779 791) 61,48 (-7,02) 2017-09-29
OZE Capital SA 3 661 291 (579 791) 32,98 (-50,30) 3 661 291 (579 791) 32,98 (-50,30) 2017-09-29
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 7 604 500 (7 400 000) 68,50 (62,98) 7 604 500 (7 400 000) 68,50 (62,98) 2015-12-30
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 204 500 5,52 (3,68) 204 500 5,52 (3,68) 2015-11-30
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 204 500 (-3 081 500) 1,84 (-86,97) 204 500 (-3 081 500) 1,84 (-86,97) 2015-11-30
OZE Capital SA 3 081 500 83,28 (55,52) 3 081 500 83,28 (55,52) 2015-11-30
OZE Capital SA 3 081 500 27,76 3 081 500 27,76 2015-11-30
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 3 286 000 88,81 3 286 000 88,81 2015-11-24
Omegia SA 0 (-3 286 000) 0,00 (-88,81) 0 (-3 286 000) 0,00 (-88,81) 2015-11-24
Omegia SA 3 286 000 88,81 3 286 000 88,81 2015-09-28
Benten sp. z o.o. Invest SKA 0 (-3 286 000) 0,00 (-88,81) 0 (-3 286 000) 0,00 (-88,81) 2015-09-28
Montag sp. z o.o. 0 (-1 995 600) 0,00 (-53,93) 0 (-1 995 600) 0,00 (-53,93) 2015-04-24
Benten sp. z o.o. Invest SKA 3 286 000 88,81 3 286 000 88,81 2015-04-22
Topmedical SA 0 (-1 800 600) 0,00 (-48,66) 0 (-1 800 600) 0,00 (-48,66) 2015-04-13
Montag sp. z o.o. 1 995 600 53,93 1 995 600 53,93 2015-04-13
ZM Henryk Kania SA w upadłości 0 (-1 800 600) 0,00 (-48,66) 0 (-1 800 600) 0,00 (-48,66) 2011-11-16
Topmedical SA 1 800 600 (-195 000) 48,66 (-5,27) 1 800 600 (-195 000) 48,66 (-5,27) 2011-11-16
Topmedical SA 1 995 600 53,93 1 995 600 53,93 2011-11-16
ZM Henryk Kania SA w upadłości 1 800 600 (-736 400) 48,66 (-19,90) 1 800 600 (-736 400) 48,66 (-19,90) 2011-01-05
ZM Henryk Kania SA w upadłości 2 537 000 (-10 000) 68,56 (-0,27) 2 537 000 (-10 000) 68,56 (-0,27) 2010-12-23
ZM Henryk Kania SA w upadłości 2 547 000 68,83 2 547 000 68,83 2010-12-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-11-03 Split 1:10
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.