0,3340 zł
0,00% 0,0000 zł
Stem Cells Spin SA (SCS)

Akcjonariat - STEMCELLS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 806 391 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 41 336 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 378 340
Liczba głosów na WZA: 43 036 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,59%
Kapitał akcyjny: 4 133 650,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 623 340
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Billow Ltd. poprzez Medcervin sp. z o.o. 28 400 000 (68,70%) 28 400 000 (65,99%) 2021-02-15 -
Holanowski Rafał bezpośrednio, poprzez Supra Brokers SA 4 594 535 (11,11%) 4 594 535 (10,67%) 2021-02-28 -
Muszyński Bartłomiej bezpośrednio, wraz z Infrakom sp. z o.o. 2 383 805 (5,76%) 2 628 805 (6,10%) 2023-09-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-15 1 700 000
170 000,00
0,10 0,10 1 700 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-09
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-15 4 460 000
446 000,00
0,10 0,10 6 160 000
616 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-09
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-09 476 500
2 859 000,00
0,10 6,00 6 636 500
663 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-21
seria D - subskrypcja prywatna 2013-03-04 4 800 000
0,10 11 436 500
1 143 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-12 9 263 500
926 350,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2013-11-12 1 500 000
0,10 12 936 500
1 293 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-13
seria G - subskrypcja prywatna 2014-12-31 8 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2018-05-18 28 400 000
0,10 41 336 500
4 133 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Muszyński Janisław wraz z Infrakom sp. z o.o. 0 (-2 728 805) 0,00 (-6,60) 0 (-3 168 805) 0,00 (-7,36) 2023-09-07
Muszyński Janisław wraz z Infrakom sp. z o.o. 2 728 805 (621 305) 6,60 (1,51) 3 168 805 (621 305) 7,36 (1,45) 2021-02-15
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 4 594 535 (88) 11,11 4 594 535 (88) 10,67 2021-02-15
Muszyński Janisław z podmiotami powiązanymi 2 107 500 5,09 (-13,33) 2 547 500 5,91 (-13,48) 2018-07-23
Billow Ltd. bezpośrednio i wraz z Medcervin sp. z o.o. 29 020 021 70,20 29 020 021 67,43 2018-07-23
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 4 594 447 11,11 (-24,40) 4 594 447 10,67 (-20,72) 2015-12-11
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 4 594 447 (368 695) 35,51 (2,85) 4 594 447 (368 695) 31,39 (2,52) 2015-12-11
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 4 225 752 32,66 4 225 752 28,87 2015-10-02
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA (w porozumieniu z Moniką i Haliną Dykiel) 4 225 752 (550 000) 32,66 (4,25) 4 225 752 (550 000) 28,87 (3,76) 2015-02-10
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 3 675 752 (1 046 331) 28,41 (5,42) 3 675 752 (1 046 331) 25,11 (5,10) 2015-01-15
Apollo Capital ASI SA 300 000 (-1 201 000) 2,31 (-9,29) 300 000 (-1 201 000) 2,04 (-8,21) 2015-01-15
Apollo Capital ASI SA 1 501 000 (-1 318) 11,60 (-0,01) 1 501 000 (-1 318) 10,25 (-0,01) 2014-12-23
Infrakom sp. z o.o. wraz z BCD-M sp. z o.o. 940 000 7,26 (4,99) 1 380 000 9,42 (6,22) 2014-01-13
Infrakom sp. z o.o. wraz z BCD-M sp. z o.o. 940 000 2,27 1 380 000 3,20 2014-01-13
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 2 629 421 22,99 (2,67) 2 629 421 20,01 (2,05) 2014-01-13
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 2 629 421 (1 000 000) 20,32 (6,08) 2 629 421 (1 000 000) 17,96 (5,56) 2014-01-13
Dziewiszek Wojciech 412 500 3,18 (-3,51) 657 500 4,49 (-3,87) 2014-01-13
Bochnia Marek 412 500 3,18 (-0,42) 657 500 4,49 (-0,51) 2014-01-13
Apollo Capital ASI SA 1 502 318 (192 453) 11,61 (0,16) 1 502 318 (192 453) 10,26 (0,29) 2014-01-13
Supra Brokers sp. z o.o. 0 (-1 541 912) 0,00 (-13,48) 0 (-1 541 912) 0,00 (-11,73) 2013-12-18
Holanowski Rafał przez Supra Inwest SA 1 629 421 14,24 1 629 421 12,40 2013-12-18
Dykiel Tadeusz 0 (-725 875) 0,00 (-6,34) 0 (-725 875) 0,00 (-5,52) 2013-12-09
Dykiel Tadeusz 725 875 (-679) 6,34 (-0,01) 725 875 (-679) 5,52 (-0,01) 2013-12-08
Apollo Capital ASI SA 1 309 865 (-40 135) 11,45 (-0,35) 1 309 865 (-40 135) 9,97 (-0,30) 2013-11-20
Supra Brokers sp. z o.o. 1 541 912 13,48 1 541 912 11,73 2013-10-10
Apollo Capital ASI SA 1 350 000 (-1 468 150) 11,80 (-12,84) 1 350 000 (-1 468 150) 10,27 (-11,18) 2013-10-10
Apollo Capital ASI SA 2 818 150 (-2 150) 24,64 (-0,02) 2 818 150 (-2 150) 21,45 (-0,01) 2013-10-09
Dykiel Tadeusz 726 554 (340 209) 6,35 (0,53) 726 554 (340 209) 5,53 (0,90) 2013-09-30
Muszyński Janisław z podmiotami powiązanymi 2 107 500 18,42 (2,13) 2 547 500 19,39 (1,99) 2013-09-27
Muszyński Janisław z podmiotami powiązanymi 2 107 500 16,29 (11,20) 2 547 500 17,40 (11,49) 2013-09-27
Muszyński Janisław z podmiotami powiązanymi 2 107 500 (695 000) 5,09 (-16,19) 2 547 500 (890 000) 5,91 (-13,97) 2013-09-27
Cegielski Marek wraz z Dr Marek Cegielski sp. z o.o. 1 567 500 3,79 (-9,91) 2 242 500 5,21 (-11,86) 2013-09-27
Cegielski Marek wraz z podmiotem zależnym 1 567 500 13,70 (1,59) 2 242 500 17,07 (1,75) 2013-09-27
Cegielski Marek wraz z podmiotem zależnym 1 567 500 (450 000) 12,11 (-6,03) 2 242 500 (450 000) 15,32 (-7,48) 2013-09-27
Apollo Capital ASI SA 2 820 300 (1 317 982) 24,66 (11,53) 2 820 300 (1 317 982) 21,46 (10,03) 2013-09-27
Apollo Capital ASI SA 1 502 318 13,13 (13,13) 1 502 318 11,43 (11,43) 2013-09-17
Dykiel Tadeusz 386 345 (-100 000) 5,82 (-1,50) 386 345 (-100 000) 4,63 (-1,20) 2012-10-24
Dykiel Tadeusz 486 345 (26 345) 7,32 (0,39) 486 345 (26 345) 5,83 (0,32) 2012-10-23
Muszyński Janisław 1 412 500 21,28 (8,93) 1 657 500 19,88 (7,27) 2012-06-30
Muszyński Janisław 1 412 500 12,35 1 657 500 12,61 2012-06-30
Bio-Med Investors SA 1 603 750 12,39 (8,52) 1 603 750 10,95 (7,23) 2012-06-30
Bio-Med Investors SA 1 603 750 3,87 (-20,29) 1 603 750 3,72 (-15,51) 2012-06-30
Bio-Med Investors SA 1 603 750 24,16 (10,14) 1 603 750 19,23 (7,03) 2012-06-30
Bio-Med Investors SA 1 603 750 14,02 1 603 750 12,20 2012-06-30
Apollo Capital ASI SA 0 (-1 603 750) 0,00 (-24,16) 0 (-1 603 750) 0,00 (-19,23) 2012-06-30
Apollo Capital ASI SA 1 603 750 (-706 250) 24,16 (-13,34) 1 603 750 (-706 250) 19,23 (-10,15) 2011-11-02
Dykiel Tadeusz 460 000 6,93 460 000 5,51 2011-10-27
Dziewiszek Wojciech 412 500 6,69 (0,48) 657 500 8,36 (0,48) 2011-08-03
Dziewiszek Wojciech 412 500 6,21 (2,61) 657 500 7,88 (2,88) 2011-08-03
Dziewiszek Wojciech 412 500 3,60 (0,42) 657 500 5,00 (0,51) 2011-08-03
Dziewiszek Wojciech 412 500 3,18 657 500 4,49 2011-08-03
Cegielski Marek 1 117 500 18,14 (1,31) 1 792 500 22,80 (1,30) 2011-08-03
Cegielski Marek 1 117 500 16,83 (7,06) 1 792 500 21,50 (7,86) 2011-08-03
Cegielski Marek 1 117 500 9,77 1 792 500 13,64 2011-08-03
Bochnia Marek 412 500 3,60 (0,42) 657 500 5,00 (0,51) 2011-08-03
Bochnia Marek 412 500 3,18 (-3,51) 657 500 4,49 (-3,87) 2011-08-03
Bochnia Marek 412 500 6,69 (0,48) 657 500 8,36 (0,48) 2011-08-03
Bochnia Marek 412 500 6,21 657 500 7,88 2011-08-03
BCD-M sp. z o.o. 345 000 5,60 (0,41) 540 000 6,87 (0,40) 2011-08-03
BCD-M sp. z o.o. 345 000 5,19 (2,18) 540 000 6,47 (2,36) 2011-08-03
BCD-M sp. z o.o. 345 000 3,01 540 000 4,11 2011-08-03
Apollo Capital ASI SA łącznie z BIO-MED I SA 2 310 000 37,50 (2,70) 2 310 000 29,38 (1,68) 2011-08-03
Apollo Capital ASI SA łącznie z BIO-MED I SA 2 310 000 34,80 2 310 000 27,70 2011-08-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.