0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Stark Development SA (STR)

Akcjonariat - STARKDEV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 300 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 102 130 093
Liczba głosów na WZA: 1 300 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,78%
Kapitał akcyjny: 13 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 102 130 093
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DAMF Invest SA poprzez Fon SA 991 000 000 (76,23%) 991 000 000 (76,23%) 2013-01-30 URL, ATE, FNE
Olabel Ltd. 111 130 093 (8,54%) 111 130 093 (8,54%) 2013-06-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2007-07-23 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00

seria B 2007-08-01 1 300 000
1 300 000,00
1,00 1,00 1 800 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25

seria C - subskrypcja prywatna 2007-08-31 450 000
10 350 000,00
1,00 23,00 2 250 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-05
2007-10-05
split 1:50 2007-11-29
0,02 112 500 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-13
split 1:2 2009-09-28
0,01 225 000 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-27
2009-10-14
seria D - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 25.11.2011 2010-06-28 50 000 000
1 000 000,00
0,01 0,02 275 000 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
seria E - prawo poboru 11:41 2012-03-01 1 025 000 000
10 250 000,00
0,01 0,01 1 300 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-15
połączenie z Fon SA bez podwyższania kapitału 2013-11-29

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
SilQuern Holdings Ltd. 0 (-111 130 093) 0,00 (-8,54) 0 (-111 130 093) 0,00 (-8,54) 2013-06-27
Patrowicz Damian poprzez Atlantis Energy SA i Fon Ecology SA 650 597 629 (645 417 629) 50,04 (49,65) 650 597 629 (645 417 629) 50,04 (49,65) 2013-01-28
Patrowicz Damian poprzez Atlantis Energy SA 5 180 000 0,39 (0,39) 5 180 000 0,39 (0,39) 2013-01-28
Patrowicz Damian 0 (-937 188 538) 0,00 (-71,99) 0 (-937 188 538) 0,00 (-71,99) 2013-01-28
Patrowicz Damian poprzez Atlantis Energy SA i Fon Ecology SA 937 188 538 71,99 (-0,10) 937 188 538 71,99 (-0,10) 2013-01-24
Patrowicz Damian poprzez Atlantis Energy SA i Fon SA 937 188 538 (-53 181 818) 72,09 (-4,09) 937 188 538 (-53 181 818) 72,09 (-4,09) 2013-01-22
Patrowicz Damian poprzez Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA i Urlopy.pl SA 990 370 356 (5 180 000) 76,18 (1,18) 990 370 356 (5 180 000) 76,18 (1,18) 2012-10-02
SilQuern Holdings Ltd. 111 130 093 8,54 111 130 093 8,54 2012-06-15
Patrowicz Damian poprzez Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Fon SA i Urlopy.pl SA 985 190 356 (852 690 356) 75,00 (27,01) 985 190 356 (852 690 356) 75,00 (27,01) 2012-06-15
Gąsiorowski Igor 8 296 566 (-5 462 434) 3,01 (-1,99) 8 296 566 (-5 462 434) 3,01 (-1,99) 2012-05-17
Gąsiorowski Igor 13 759 000 (-7 841 000) 5,00 (-4,60) 13 759 000 (-7 841 000) 5,00 (-4,60) 2012-05-16
Patrowicz Damian poprzez DAMF Invest SA, wraz z Mariuszem Patrowiczem 132 500 000 47,99 (37,80) 132 500 000 47,99 (37,80) 2012-01-16
Patrowicz Damian poprzez DAMF Invest SA, wraz z Mariuszem Patrowiczem 132 500 000 (-857 870 356) 10,19 (-65,81) 132 500 000 (-857 870 356) 10,19 (-65,81) 2012-01-16
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA, Fon SA i Urlopy.pk SA 0 (-82 500 000) 0,00 (-29,99) 0 (-82 500 000) 0,00 (-29,99) 2012-01-16
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA, Fon SA i Urlopy.pk SA 82 500 000 29,99 (-6,67) 82 500 000 29,99 (-6,67) 2011-11-07
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA, Fon SA i Urlopy.pk SA 82 500 000 (15 000 000) 36,66 (6,67) 82 500 000 (15 000 000) 36,66 (6,67) 2011-11-07
Cholewa Piotr poprzez SilQuern Holdings Ltd. 23 508 282 10,44 (1,90) 23 508 282 10,44 (1,90) 2011-11-07
Cholewa Piotr poprzez SilQuern Holdings Ltd. 23 508 282 8,54 (6,74) 23 508 282 (1) 8,54 (6,74) 2011-11-07
Cholewa Piotr poprzez SilQuern Holdings Ltd. 23 508 282 (-15 000 000) 1,80 (-15,31) 23 508 281 (-15 000 001) 1,80 (-15,31) 2011-11-07
Fon SE 28 125 000 11,99 (-0,51) 28 125 000 11,99 (-0,51) 2011-09-02
DAMF Invest SA poprzez Atlantis SA, Fon SA i Urlopy.pk SA 67 500 000 29,99 67 500 000 29,99 2011-09-02
Atlantis SE 28 125 000 11,99 (-0,51) 28 125 000 11,99 (-0,51) 2011-09-02
Fon SE 28 125 000 12,50 (12,50) 28 125 000 12,50 (12,50) 2011-07-29
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 2011-07-29
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 2011-07-29
Atlantis SE 28 125 000 12,50 (12,50) 28 125 000 12,50 (12,50) 2011-07-29
Patrowicz Mariusz 173 568 0,00 (-0,07) 173 568 0,00 (-0,07) 2011-06-30
Cholewa Piotr poprzez SilQuern Holdings Ltd. 38 508 282 17,11 (17,11) 38 508 282 17,11 (17,11) 2011-06-08
Gąsiorowski Igor 21 600 000 9,60 (1,75) 21 600 000 9,60 (1,75) 2011-05-16
Gąsiorowski Igor 21 600 000 (-2 000 000) 7,85 (-2,63) 21 600 000 (-2 000 000) 7,85 (-2,63) 2011-05-16
Gąsiorowski Igor 23 600 000 (-5 400 000) 10,48 (-2,40) 23 600 000 (-5 400 000) 10,48 (-2,40) 2011-05-11
Fon SE 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 2011-04-21
Fogut Holdings Ltd. wraz z Atlantis SA 28 125 000 12,50 28 125 000 12,50 2011-04-21
Fartpol Holdings Ltd. wraz z Fon SA 28 125 000 12,50 (12,50) 28 125 000 12,50 (12,50) 2011-04-21
Atlantis SE 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 0 (-28 125 000) 0,00 (-12,50) 2011-04-21
Fon SE 28 125 000 12,50 (0,51) 28 125 000 12,50 (0,51) 2011-03-25
Fartpol Holdings Ltd. wraz z FON SA 0 (-71 300 000) 0,00 (-31,68) 0 (-71 300 000) 0,00 (-31,68) 2011-03-25
Fartpol Holdings Ltd. wraz z FON SA 71 300 000 31,68 71 300 000 31,68 2011-01-17
Gąsiorowski Igor 29 000 000 (12 500 000) 12,88 (-1,78) 29 000 000 (12 500 000) 12,88 (-1,78) 2010-09-30
Fon SE 28 125 000 11,99 28 125 000 11,99 2010-09-15
Atlantis SE 28 125 000 12,50 28 125 000 12,50 2010-09-14
Patrowicz Mariusz 173 568 (-67 500 000) 0,07 (-30,00) 173 568 (-67 500 000) 0,07 (-30,00) 2010-09-13
Patrowicz Mariusz poprzez Urlopy.pl 67 673 568 (22 500 000) 30,07 (10,00) 67 673 568 (22 500 000) 30,07 (10,00) 2010-09-02
Cholewa Piotr 0 (-50 008 282) 0,00 (-22,22) 0 (-50 008 282) 0,00 (-22,22) 2010-09-02
Cholewa Piotr poprzez SilQuern Holdings Ltd. 50 008 282 (9 726 024) 22,22 (4,32) 50 008 282 (9 726 024) 22,22 (4,32) 2010-09-02
Cholewa Piotr 40 282 258 (-9 580 645) 17,90 (-26,42) 40 282 258 (-9 580 645) 17,90 (-26,42) 2010-09-02
Patrowicz Mariusz 45 173 568 (152 400) 20,07 (0,07) 45 173 568 (152 400) 20,07 (0,07) 2010-06-21
Patrowicz Mariusz 45 021 168 (-4 419 860) 20,00 (-1,97) 45 021 168 (-4 419 860) 20,00 (-1,97) 2010-06-20
Patrowicz Mariusz 49 441 028 (-6 808 972) 21,97 (-3,03) 49 441 028 (-6 808 972) 21,97 (-3,03) 2010-03-31
Cegła Paweł 10 741 936 (5 370 968) 4,00 (-0,77) 10 741 936 (5 370 968) 4,00 (-0,77) 2009-08-31
Patrowicz Mariusz 56 250 000 (11 250 000) 25,00 (5,00) 56 250 000 (11 250 000) 25,00 (5,00) 2009-08-24
Patrowicz Mariusz 45 000 000 (16 875 000) 20,00 (-5,00) 45 000 000 (16 875 000) 20,00 (-5,00) 2009-08-24
Patrowicz Mariusz 28 125 000 (5 625 000) 25,00 (5,00) 28 125 000 (5 625 000) 25,00 (5,00) 2009-08-24
Patrowicz Mariusz 22 500 000 20,00 22 500 000 20,00 2009-08-18
Cholewa Piotr wraz z żoną 49 862 903 (13 608 871) 44,32 (12,10) 49 862 903 (13 608 871) 44,32 (12,10) 2009-08-17
Cholewa Piotr wraz z żoną 36 254 032 (-36 254 032) 32,22 36 254 032 (-36 254 032) 32,22 2009-08-17
Cholewa Piotr wraz z żoną 72 508 064 (71 833 064) 32,22 (-5,28) 72 508 064 (71 833 064) 32,22 (-5,28) 2009-08-17
Cegła Paweł 5 370 968 (-5 370 968) 4,77 5 370 968 (-5 370 968) 4,77 2009-08-17
Cegła Paweł 10 741 936 (10 561 936) 4,77 (-5,23) 10 741 936 (10 561 936) 4,77 (-5,23) 2009-08-17
Gąsiorowski Igor 16 500 000 (-16 500 000) 14,66 16 500 000 (-16 500 000) 14,66 2009-06-08
Gąsiorowski Igor 33 000 000 (20 370 858) 14,66 (3,44) 33 000 000 (20 370 858) 14,66 (3,44) 2009-06-08
Gąsiorowski Igor 12 629 142 (6 760 356) 11,22 (6,01) 12 629 142 (6 760 356) 11,22 (6,01) 2008-11-07
Wierzbicki Bogusław 5 561 375 (-150 264) 4,00 (-1,07) 5 561 375 (-150 264) 4,00 (-1,07) 2008-10-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 5 618 084 (-100 000) 4,00 (-1,08) 5 618 084 (-100 000) 4,00 (-1,08) 2008-07-01
Absolute East West Master Fund Ltd. 5 718 084 (100 000) 5,08 (0,09) 5 718 084 (100 000) 5,08 (0,09) 2008-06-20
Absolute East West Master Fund Ltd. 5 618 084 (5 398 084) 4,99 (-4,00) 5 618 084 (5 398 084) 4,99 (-4,00) 2008-06-20
Wierzbicki Bogusław 5 711 639 (-4 386 361) 5,07 (-3,90) 5 711 639 (-4 386 361) 5,07 (-3,90) 2008-06-19
Gąsiorowski Igor 5 868 786 (251 693) 5,21 (0,22) 5 868 786 (251 693) 5,21 (0,22) 2008-03-04
Gąsiorowski Igor 5 617 093 4,99 5 617 093 4,99 2008-03-03
Absolute East West Master Fund Ltd. 220 000 8,99 (-0,78) 220 000 8,99 (-0,78) 2007-11-29
Absolute East West Master Fund Ltd. 220 000 9,77 220 000 9,77 2007-09-27
Wierzbicki Bogusław 10 098 000 (9 896 040) 8,97 (-2,25) 10 098 000 (9 896 040) 8,97 (-2,25) 2007-08-01
Wierzbicki Bogusław 201 960 11,22 (2,25) 201 960 11,22 (2,25) 2007-08-01
Wierzbicki Bogusław 201 960 8,97 201 960 8,97 2007-08-01
Wallner Alfred 101 520 5,63 (1,12) 101 520 5,63 (1,12) 2007-08-01
Wallner Alfred 101 520 4,51 101 520 4,51 2007-08-01
Słupski, Grzegorz Maria 101 520 4,51 (-1,12) 101 520 4,51 (-1,12) 2007-08-01
Słupski, Grzegorz Maria 101 520 5,63 101 520 5,63 2007-08-01
Cholewa Piotr 675 000 (-540 000) 37,50 (-30,00) 675 000 (-540 000) 37,50 (-30,00) 2007-08-01
Cholewa Piotr wraz z żoną 1 215 000 67,50 (13,50) 1 215 000 67,50 (13,50) 2007-08-01
Cholewa Piotr wraz z żoną 1 215 000 (-59 535 000) 54,00 1 215 000 (-59 535 000) 54,00 2007-08-01
Cholewa Piotr wraz z żoną 60 750 000 54,00 60 750 000 54,00 2007-08-01
Cegła Paweł 180 000 10,00 (2,00) 180 000 10,00 (2,00) 2007-08-01
Cegła Paweł 180 000 (-8 820 000) 8,00 180 000 (-8 820 000) 8,00 2007-08-01
Cegła Paweł 9 000 000 8,00 9 000 000 8,00 2007-08-01
Patrowicz Damian poprzez Atlantis Energy SA, Fon SA i Urlopy.pl SA 990 370 356 76,00 990 370 356 76,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-04-02 Prawo poboru 11:41
2009-11-04 Split 1:2
2008-01-11 Split 1:50
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.