0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Sobet SA (SOB)

Akcjonariat - SOBET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 329 625 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 32 962 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 076 862
Liczba głosów na WZA: 40 854 815 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,94%
Kapitał akcyjny: 6 592 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 969 177
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,06%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Novavis Group SA 10 337 974 (31,36%) 10 337 974 (25,30%) 2013-03-11 YWL, VLT
Kończyło Marcin 5 208 930 (15,80%) 10 417 860 (25,49%) 2011-02-08 -
Wesołowski Rafał wraz z Marzeną Wesołowską 2 846 573 (8,63%) 2 846 573 (6,96%) 2012-12-14 MER
Czajkowski Piotr 2 683 385 (8,14%) 5 366 770 (13,13%) 2011-02-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-29
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-24 1 675 000
1 675 000,00
1,00 1,00 1 675 000
1 675 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-20
2008-07-16
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-24 1 024 000
1 024 000,00
1,00 1,00 2 699 000
2 699 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-20
2008-07-16
seria C - subskrypcja prywatna 2009-03-24 95 000
1 900 000,00
1,00 20,00 2 794 000
2 794 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-20
2009-09-21
split 1:5 podział akcji serii A na akcje serii A1 i A2 2010-08-16
0,20 13 970 000
2 794 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-16
seria D - prawo poboru 4:1 2010-08-16 3 492 500
3 492 500,00
0,20 1,00 17 462 500
3 492 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-16
seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-30 3 500 000
0,20 20 962 500
4 192 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-08
seria F - subskrypcja prywatna 2012-05-16 12 000 000
0,20 32 962 500
6 592 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-17
seria G - subskrypcja prywatna 2012-12-17 40 000 000
8 000 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Novavis Group SA 10 925 000 (-1 740 000) 33,14 (-5,28) 10 925 000 (-1 740 000) 26,74 (-4,26) 2013-02-15
Novavis Group SA 12 665 000 (-1 610 000) 38,42 (-4,88) 12 665 000 (-1 610 000) 31,00 (-3,94) 2013-02-07
Novavis Group SA 14 275 000 (-460 000) 43,30 (-1,40) 14 275 000 (-460 000) 34,94 (-1,12) 2012-09-17
Novavis Group SA 14 735 000 (12 460 000) 44,70 (33,85) 14 735 000 (12 460 000) 36,06 (28,18) 2012-09-17
Wesołowski Rafał wraz z Marzeną Wesołowską 3 090 195 (87 176) 9,37 (-4,95) 3 090 195 (87 176) 7,56 (-2,84) 2012-09-13
Hussar Investments Ltd. 1 249 455 5,96 1 249 455 4,33 2012-08-03
Wesołowski Rafał wraz z Marzeną Wesołowską 3 003 019 14,32 (5,21) 3 003 019 10,40 (3,05) 2011-08-25
Wesołowski Rafał wraz z Marzeną Wesołowską 3 003 019 (3 000 519) 9,11 (9,10) 3 003 019 (3 000 519) 7,35 (7,34) 2011-08-25
Novavis Group SA 2 275 000 (-3 500 000) 10,85 (-16,69) 2 275 000 (-3 500 000) 7,88 (-12,13) 2011-08-24
Reino Capital SA wraz z Bio-Med Investors SA oraz Astoria Capital SA 1 433 300 (-710 839) 6,83 (-3,39) 1 433 300 (-710 839) 4,96 (-2,47) 2011-07-13
Reino Capital SA wraz z Bio-Med Investors SA oraz Astoria Capital SA 2 144 139 (-40 000) 10,22 (-2,28) 2 144 139 (-40 000) 7,43 (-1,18) 2011-02-18
Novavis Group SA 5 775 000 (3 500 000) 27,54 (16,69) 5 775 000 (3 500 000) 20,01 (12,13) 2011-02-08
Kończyło Marcin 5 208 930 (100 950) 24,84 (0,48) 10 417 860 (100 950) 36,10 (0,35) 2011-02-08
Czajkowski Piotr 2 683 385 12,80 5 366 770 (-52 005) 18,59 (-0,18) 2011-02-08
Kończyło Marcin 5 107 980 24,36 (-4,89) 10 316 910 35,75 (-4,94) 2011-01-28
Kończyło Marcin 5 107 980 (-100 950) 29,25 (-0,57) 10 316 910 (-100 950) 40,69 (-0,39) 2011-01-28
Reino Capital SA wraz z Bio-Med Investors SA oraz Astoria Capital SA 2 184 139 12,50 (2,09) 2 184 139 8,61 (1,05) 2011-01-12
Reino Capital SA wraz z Bio-Med Investors SA oraz Astoria Capital SA 2 184 139 10,41 2 184 139 7,56 2011-01-12
Kończyło Marcin 5 208 930 (4 146 954) 29,82 (-8,18) 10 417 860 (8 250 384) 41,08 (-7,42) 2010-12-16
Novavis Group SA 2 275 000 10,85 (-5,43) 2 275 000 7,88 (-2,52) 2010-12-13
Novavis Group SA 2 275 000 16,28 (3,26) 2 275 000 10,40 (1,43) 2010-12-13
Novavis Group SA 2 275 000 (-1 225 000) 13,02 (-12,03) 2 275 000 (-1 225 000) 8,97 (-7,03) 2010-12-13
Wesołowski Rafał 2 500 (-1 600 000) 0,01 (-11,46) 2 500 (-1 600 000) 0,01 (-7,31) 2010-11-02
Wesołowska Marzena 219 695 (-1 175 000) 1,57 (-8,41) 219 695 (-1 175 000) 1,00 (-5,37) 2010-11-02
Wesołowska Marzena 1 394 695 (1 074 195) 9,98 (-1,49) 1 394 695 (1 074 195) 6,37 (-0,80) 2010-11-01
Novavis Group SA 3 500 000 25,05 3 500 000 16,00 2010-10-27
Czajkowski Piotr 2 683 385 12,80 (-2,56) 5 418 775 18,77 (-2,60) 2010-09-30
Czajkowski Piotr 2 683 385 (2 136 307) 15,36 (-4,22) 5 418 775 (4 302 197) 21,37 (-3,61) 2010-09-30
Kończyło Marcin 1 061 976 38,00 2 167 476 (43 524) 48,50 (0,98) 2010-07-09
Kończyło Marcin 1 061 976 (-4 247 904) 38,00 2 123 952 (-8 495 808) 47,52 (-1,05) 2010-07-09
Kończyło Marcin 5 309 880 38,00 (7,60) 10 619 760 48,57 (6,69) 2010-07-09
Kończyło Marcin 5 309 880 (4 204 380) 30,40 (-9,16) 10 619 760 (8 408 760) 41,88 (-7,59) 2010-07-09
Czajkowski Piotr 547 078 19,58 1 116 578 (22 422) 24,98 (0,50) 2010-07-09
Czajkowski Piotr 547 078 (-2 188 312) 19,58 1 094 156 (-4 376 624) 24,48 (-0,54) 2010-07-09
Czajkowski Piotr 2 735 390 19,58 (3,92) 5 470 780 25,02 (3,45) 2010-07-09
Czajkowski Piotr 2 735 390 (2 165 890) 15,66 (-4,72) 5 470 780 (4 331 780) 21,57 (-3,91) 2010-07-09
Wesołowski Rafał 1 602 500 (1 282 000) 11,47 1 602 500 (1 282 000) 7,32 (0,15) 2009-08-28
Wesołowski Rafał 320 500 11,47 320 500 7,17 2009-08-28
Wesołowska Marzena 320 500 (-1 282 000) 11,47 320 500 (-1 282 000) 7,17 (-0,15) 2009-08-28
Wesołowska Marzena 1 602 500 11,47 1 602 500 7,32 2009-08-28
Kończyło Marcin 1 105 500 39,56 2 211 000 49,47 2009-08-28
Czajkowski Piotr 569 500 20,38 1 139 000 25,48 2009-08-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-10-18 Prawo poboru 4:1
2010-09-24 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.