8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
SMT Software SA (SMA)

Akcjonariat - SMTSOFT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 40 657 056 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 082 132 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 062 070
Liczba głosów na WZA: 5 082 132 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,61%
Kapitał akcyjny: 508 213,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 062 070
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 062 070 (99,60%) 5 062 070 (99,60%) 2013-06-28 COD

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-04-08 2 000
500 000,00
250,00 250,00 2 000
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-01
split 1:2500 2009-12-02
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-03
seria B podział akcji serii A na akcje A i B 2009-12-02 3 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-17
2010-02-03
seria C - subskrypcja prywatna 2009-12-02 369 577
1 012 640,98
0,10 2,74 5 369 577
536 957,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-27
przekształcenie SA w sp. z o.o. SKA 2013-04-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2013-08-14 -287 445
0,10 5 082 132
508 213,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 062 070 (2 015) 94,27 (0,04) 5 062 070 (2 015) 94,27 (0,04) 2013-06-28
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 060 055 (4 340) 94,23 (0,08) 5 060 055 (4 340) 94,23 (0,08) 2013-05-15
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 055 715 (-13 612) 94,15 (-0,25) 5 055 715 (-13 612) 94,15 (-0,25) 2013-05-07
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 069 327 (15 482) 94,40 (0,28) 5 069 327 (15 482) 94,40 (0,28) 2013-03-21
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 053 845 94,12 5 053 845 94,12 2013-03-21
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 053 845 (45 208) 94,12 (0,85) 5 053 845 (45 208) 94,12 (0,85) 2013-03-18
Satis Group SA w restrukturyzacji 5 008 637 (26 371) 93,27 (0,49) 5 008 637 (26 371) 93,27 (0,49) 2013-03-14
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 982 266 (-1 854) 92,78 (-0,04) 4 982 266 (-1 854) 92,78 (-0,04) 2013-03-08
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 984 120 (1 854) 92,82 (0,04) 4 984 120 (1 854) 92,82 (0,04) 2013-03-08
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 982 266 (46 069) 92,78 (0,86) 4 982 266 (46 069) 92,78 (0,86) 2013-03-06
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 936 197 (38 861) 91,92 (0,72) 4 936 197 (38 861) 91,92 (0,72) 2013-03-04
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 897 336 91,20 4 897 336 91,20 2013-03-04
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 897 336 (65 308) 91,20 (1,22) 4 897 336 (65 308) 91,20 (1,22) 2013-02-26
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 832 028 89,98 4 832 028 89,98 2013-02-22
Satis Group SA w restrukturyzacji 4 832 028 (2 031 885) 89,98 (37,84) 4 832 028 (1 011 385) 89,98 (18,83) 2013-02-21
Pura Szymon 23 924 0,44 (-0,03) 23 924 0,44 (-0,03) 2013-02-20
Pura Szymon 23 924 0,47 (0,47) 23 924 0,47 (0,47) 2013-02-20
Pura Szymon 23 924 (-406 377) 0,00 (-8,01) 23 924 (-406 377) 0,00 (-8,01) 2013-02-20
Ogierman Michał 23 623 0,00 (-0,43) 23 623 0,00 (-0,43) 2013-02-20
Ogierman Michał 23 623 0,43 (-0,03) 23 623 0,43 (-0,03) 2013-02-20
Ogierman Michał 23 623 (-406 377) 0,46 (-7,54) 23 623 (-601 377) 0,46 (-8,02) 2013-02-20
Nowak Sławomir 3 115 0,05 (-0,01) 3 115 0,05 (-0,01) 2013-02-20
Nowak Sławomir 3 115 0,06 (0,06) 3 115 0,06 (0,06) 2013-02-20
Nowak Sławomir 3 115 (-426 885) 0,00 (-8,00) 3 115 (-621 885) 0,00 (-8,48) 2013-02-20
Łękawa Sebastian 23 870 0,00 (-0,44) 23 870 0,00 (-0,44) 2013-02-20
Łękawa Sebastian 23 870 0,44 (-0,02) 23 870 0,44 (-0,02) 2013-02-20
Łękawa Sebastian 23 870 (-406 377) 0,46 (-7,55) 23 870 (-601 377) 0,46 (-8,02) 2013-02-20
Frątczak Tomasz 23 623 0,43 (-0,03) 23 623 0,43 (-0,03) 2013-02-20
Frątczak Tomasz 23 623 0,46 (0,46) 23 623 0,46 (0,46) 2013-02-20
Frątczak Tomasz 23 623 (-406 377) 0,00 (-8,00) 23 623 (-406 377) 0,00 (-8,00) 2013-02-20
Nowak Sławomir 430 000 8,00 625 000 (195 000) 8,48 (0,48) 2012-12-18
Nowak Sławomir 430 000 (-10) 8,00 430 000 (-195 010) 8,00 (-3,63) 2012-12-18
Nowak Sławomir 430 010 8,00 625 010 11,63 (3,15) 2012-12-18
Łękawa Sebastian 430 247 8,01 625 247 (195 000) 8,48 (0,47) 2012-10-12
Łękawa Sebastian 430 247 (100) 8,01 430 247 (-194 900) 8,01 (-3,63) 2012-10-12
Łękawa Sebastian 430 147 8,01 625 147 11,64 (3,16) 2012-10-12
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 800 143 (-4 500) 52,14 (-0,09) 3 820 643 (-9 000) 71,15 (19,19) 2012-06-30
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 804 643 52,23 3 829 643 (1 025 000) 51,96 (-0,27) 2012-06-30
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 804 643 (3 913) 52,23 (0,08) 2 804 643 (-1 021 087) 52,23 (0,32) 2012-06-30
Sokołowski Mariusz 239 0,00 239 0,00 2012-03-31
Pura Szymon 430 301 8,01 430 301 (-195 000) 8,01 (-3,63) 2012-03-31
Pura Szymon 430 301 8,01 625 301 11,64 (3,16) 2012-03-31
Pura Szymon 430 301 (141) 8,01 625 301 (141) 8,48 2012-03-31
Łękawa Sebastian 430 147 (65) 8,01 (0,01) 625 147 (65) 8,48 2012-03-31
Sokołowski Mariusz 239 0,00 239 0,00 2011-12-31
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 800 730 (-250 000) 52,15 (-4,66) 3 825 730 (-250 000) 51,91 (-3,39) 2011-12-30
Satis Group SA w restrukturyzacji 3 050 730 (300 000) 56,81 (5,59) 4 075 730 (300 000) 55,30 (4,07) 2011-11-22
Sokołowski Mariusz 0 (-25) 0,00 0 (-25) 0,00 2011-09-30
Łękawa Sebastian 430 082 (82) 8,00 625 082 (82) 8,48 2011-08-10
Pura Szymon 430 160 (-60 000) 8,01 (-1,11) 625 160 (-60 000) 8,48 (-0,81) 2011-08-01
Ogierman Michał 430 000 8,00 625 000 (195 000) 8,48 (0,48) 2011-08-01
Ogierman Michał 430 000 8,00 430 000 (-195 000) 8,00 (-3,63) 2011-08-01
Ogierman Michał 430 000 (-60 000) 8,00 (-1,12) 625 000 (-60 000) 11,63 (2,34) 2011-08-01
Nowak Sławomir 430 010 (-60 000) 8,00 (-1,12) 625 010 (-60 000) 8,48 (-0,81) 2011-08-01
Łękawa Sebastian 430 000 (-60 000) 8,00 (-1,12) 625 000 (-60 000) 8,48 (-0,81) 2011-08-01
Frątczak Tomasz 430 000 8,00 430 000 (-195 000) 8,00 (-3,63) 2011-08-01
Frątczak Tomasz 430 000 8,00 625 000 11,63 (3,15) 2011-08-01
Frątczak Tomasz 430 000 (-60 000) 8,00 (-1,12) 625 000 (-60 000) 8,48 (-0,81) 2011-08-01
Pura Szymon 490 160 (100) 9,12 685 160 (100) 9,29 2011-05-24
Nowak Sławomir 490 010 (10) 9,12 685 010 (10) 9,29 2011-05-24
Pura Szymon 490 060 (60) 9,12 685 060 (60) 9,29 2011-01-27
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 750 730 51,22 3 775 730 (275 000) 51,23 (3,73) 2010-09-30
Pura Szymon 490 000 9,12 (-0,68) 685 000 (-55 000) 9,29 (-1,28) 2010-09-30
Ogierman Michał 490 000 9,12 (-0,68) 685 000 (-55 000) 9,29 (-1,28) 2010-09-30
Nowak Sławomir 490 000 9,12 (-0,68) 685 000 (-55 000) 9,29 (-1,28) 2010-09-30
Łękawa Sebastian 490 000 9,12 (-0,68) 685 000 (-55 000) 9,29 (-1,28) 2010-09-30
Frątczak Tomasz 490 000 9,12 (-0,68) 685 000 (-55 000) 9,29 (-1,28) 2010-09-30
Sokołowski Mariusz 25 0,00 25 0,00 2010-08-08
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 750 730 (200 730) 51,22 (0,22) 3 500 730 (200 730) 47,50 (0,36) 2010-04-21
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 550 000 51,00 (3,51) 3 300 000 47,14 (2,37) 2010-04-01
Satis Group SA w restrukturyzacji 2 550 000 47,49 3 300 000 44,77 2010-04-01
Pura Szymon 490 000 9,80 (0,68) 740 000 10,57 (0,53) 2010-04-01
Pura Szymon 490 000 9,12 740 000 10,04 2010-04-01
Ogierman Michał 490 000 9,80 (0,68) 740 000 10,57 (0,53) 2010-04-01
Ogierman Michał 490 000 9,12 740 000 10,04 2010-04-01
Nowak Sławomir 490 000 9,80 (0,68) 740 000 10,57 (0,53) 2010-04-01
Nowak Sławomir 490 000 9,12 740 000 10,04 2010-04-01
Łękawa Sebastian 490 000 9,80 (0,68) 740 000 10,57 (0,53) 2010-04-01
Łękawa Sebastian 490 000 9,12 740 000 10,04 2010-04-01
Frątczak Tomasz 490 000 9,80 (0,68) 740 000 10,57 (0,53) 2010-04-01
Frątczak Tomasz 490 000 9,12 740 000 10,04 2010-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.