0,3780 zł
-2,58% -0,0100 zł
Sakana SA (SKN)

Komunikaty spółki - SAKANA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Objęcie udziałów w spółce K6 Sp. z o.o. w organizacji
Sprzedaż udziałów w spółce 3K Food Sp. z o.o. pozostałym udziałowcom
Korekta numerów raportów ESPI opublikowanych 30.11.2020r i 31.12.2020r
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2020
Jednostkowy raport roczny 2020
Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
Korekta_Harmonogram publikacji raportów w roku 2021
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020
Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
SAKANA -2,58% 0,38
2021-06-14 12:24:07

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2020.

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.