6,0500 zł
-0,82% -0,0500 zł
Prymus SA (PRS)

Akcjonariat - PRYMUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 475 127,05 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 500 021 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 885 486
Liczba głosów na WZA: 9 500 021 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,00%
Kapitał akcyjny: 1 900 004,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 885 486
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Moska Krzysztof 3 865 255 (40,68%) 3 865 255 (40,68%) 2023-07-24 KME, MRH, KPI, PWX, LTX, LBT
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 3 185 000 (33,52%) 3 185 000 (33,52%) 2021-04-21 PWX, MRH, LTX
Kobosko Ewa 835 231 (8,79%) 835 231 (8,79%) 2017-08-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -499 979
0,20 9 500 021
1 900 004,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-05-31 10 000 000
2 000 000,00
0,20 0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Łanoszka Adam 459 435 (-40 565) 4,83 (-0,43) 459 435 (-40 565) 4,83 (-0,43) 2023-07-24
Moska Krzysztof ZWZ 4 200 000 (100 000) 44,21 (1,06) 4 200 000 (100 000) 44,21 (1,06) 2023-06-28
Moska Krzysztof ZWZ 4 100 000 (25 000) 43,15 (0,26) 4 100 000 (25 000) 43,15 (0,26) 2022-06-27
Moska Krzysztof ZWZ 4 075 000 (3 040) 42,89 (0,03) 4 075 000 (3 040) 42,89 (0,03) 2021-06-24
Moska Krzysztof 4 071 960 (181 889) 42,86 (1,92) 4 071 960 (181 889) 42,86 (1,92) 2021-04-28
Moska Krzysztof 3 890 071 (116 454) 40,94 (1,22) 3 890 071 (116 454) 40,94 (1,22) 2021-04-01
Moska Krzysztof 3 773 617 (103 257) 39,72 (1,09) 3 773 617 (103 257) 39,72 (1,09) 2020-03-06
Moska Krzysztof 3 670 360 (220 360) 38,63 (2,32) 3 670 360 (220 360) 38,63 (2,32) 2018-05-21
Moska Krzysztof ZWZ 3 450 000 (62 135) 36,31 (0,65) 3 450 000 (62 136) 36,31 (0,65) 2018-05-17
Moska Krzysztof 3 387 865 (1) 35,66 3 387 864 35,66 2017-11-16
Moska Krzysztof 3 387 864 (164 856) 35,66 (1,74) 3 387 864 (164 856) 35,66 (1,74) 2017-11-16
Moska Krzysztof 3 223 008 (-16 719) 33,92 (-0,18) 3 223 008 (-16 719) 33,92 (-0,18) 2017-08-10
Łanoszka Adam 500 000 5,26 500 000 5,26 2017-08-10
Łanoszka Adam 500 000 (23 000) 5,26 (0,24) 500 000 (23 000) 5,26 (0,24) 2017-08-10
Moska Krzysztof ZWZ 3 239 727 (16 719) 34,10 (0,18) 3 239 727 (16 719) 34,10 (0,18) 2017-05-12
Moska Krzysztof 3 223 008 (441 981) 33,92 (4,65) 3 223 008 (441 981) 33,92 (4,65) 2016-12-23
Łanoszka Adam 477 000 (427 000) 5,02 (4,52) 477 000 (427 000) 5,02 (4,52) 2016-12-19
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 914 000 (489 646) 30,67 (5,16) 2 914 000 (489 646) 30,67 (5,16) 2016-12-15
Gamrat SA 386 255 (-397 847) 4,06 (-4,19) 386 255 (-397 847) 4,06 (-4,19) 2016-12-15
Gamrat SA 784 102 (-380 000) 8,25 (-4,00) 784 102 (-380 000) 8,25 (-4,00) 2016-11-10
Moska Krzysztof 2 781 027 (161 842) 29,27 (1,70) 2 781 027 (161 842) 29,27 (1,70) 2016-06-23
Gamrat SA 1 164 102 (-350 000) 12,25 (-3,68) 1 164 102 (-350 003) 12,25 (-3,68) 2016-06-23
Carlson Ventures International Ltd. 466 500 (-33 650) 4,91 (-0,35) 466 500 (-33 650) 4,91 (-0,35) 2016-06-22
Moska Krzysztof 2 619 185 (4 185) 27,57 (0,05) 2 619 185 (4 185) 27,57 (0,05) 2015-06-24
Moska Krzysztof 2 615 000 (-35 000) 27,52 (-0,37) 2 615 000 (-35 000) 27,52 (-0,37) 2015-03-24
Gamrat SA 1 514 102 (-84 400) 15,93 (-0,89) 1 514 105 (-84 397) 15,93 (-0,89) 2015-03-24
Moska Krzysztof 2 650 000 (-685) 27,89 (1,39) 2 650 000 (-685) 27,89 (1,39) 2015-01-12
Gamrat SA 1 598 502 (-600 370) 16,82 (-5,16) 1 598 502 (-600 370) 16,82 (-5,16) 2015-01-12
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 424 354 (290 000) 25,51 (4,17) 2 424 354 (290 000) 25,51 (4,17) 2014-12-30
Moska Krzysztof 2 650 685 (-49 315) 26,50 (-0,50) 2 650 685 (-49 315) 26,50 (-0,50) 2014-12-30
Gamrat SA 2 198 872 (-702 020) 21,98 (-7,02) 2 198 872 (-702 020) 21,98 (-7,02) 2014-12-30
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 134 354 (522 981) 21,34 (5,23) 2 134 354 (522 981) 21,34 (5,23) 2014-12-29
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 1 611 373 (598 326) 16,11 (5,98) 1 611 373 (598 326) 16,11 (5,98) 2014-08-04
Prymus SA 0 (-499 979) 0,00 (-4,99) 0 (-499 979) 0,00 2014-07-23
Łanoszka Adam 50 000 0,50 50 000 0,50 2014-07-14
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 1 013 047 (511 248) 10,13 (5,12) 1 013 047 (511 248) 10,13 (5,12) 2014-06-30
Moska Krzysztof 2 700 000 (-93 090) 27,00 (-0,93) 2 700 000 (-93 090) 27,00 (-0,93) 2014-04-09
Moska Adrian 2 000 (-40 000) 0,02 (-0,40) 2 000 (-40 000) 0,02 (-0,40) 2014-04-09
Gamrat SA 2 900 892 (-40 000) 29,00 (-0,40) 2 900 892 (-40 000) 29,00 (-0,40) 2014-04-09
Moska Krzysztof 2 793 090 (-656 910) 27,93 (-6,56) 2 793 090 (-656 910) 27,93 (-6,56) 2014-02-14
Kobosko Ewa 915 231 (-80 769) 9,15 (-0,80) 915 231 (-80 769) 9,15 (-0,80) 2014-02-14
Gamrat SA 2 940 892 29,40 2 940 892 29,40 2014-02-14
Sobik Leszek 501 799 5,01 501 799 5,01 2013-11-05
Prymus SA zakup akcji własnych 499 979 (4 272) 4,99 (0,04) 499 979 (4 272) 0,00 2013-08-26
Prymus SA zakup akcji własnych 495 707 (17 332) 4,95 (0,17) 495 707 (17 332) 0,00 2013-08-20
Prymus SA zakup akcji własnych 478 375 4,78 478 375 0,00 2013-08-19
Carlson Ventures International Ltd. 500 150 5,26 500 150 5,26 2013-05-14
Novavis Group SA 0 (-3 300 000) 0,00 (-33,00) 0 (-3 300 000) 0,00 (-33,00) 2013-03-13
Moska Adrian 42 000 0,42 42 000 0,42 2013-01-02
Novavis Group SA 3 300 000 33,00 3 300 000 33,00 2012-08-20
Moska Krzysztof 3 450 000 34,49 3 450 000 34,49 2012-08-20
Kobosko Ewa 996 000 9,95 996 000 9,95 2012-08-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2022-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2021-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.