0,4350 zł
-0,46% -0,0020 zł
Polman SA (PLM)

Akcjonariat - POLMAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 355 108,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 33 000 250 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 330 225
Liczba głosów na WZA: 48 000 250 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,67%
Kapitał akcyjny: 3 300 025,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 080 225
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,33%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krawczyk Piotr 16 250 000 (49,24%) 16 250 000 (34,03%) 2021-01-21 -
Nowak Mariusz 6 080 225 (18,42%) 9 830 225 (20,59%) 2018-08-06 -
Polman SA 260 131 (0,77%) 260 131 (0,00%) 2022-09-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-02-13 1 500 000
3 000 000,00
2,00 2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-22
seria B 2007-04-10 500 000
1,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-09
2007-05-22
seria C - Inwest Consulting SA 2007-04-10 200 000
1,00 2 200 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-09
2007-05-22
seria D 2007-05-22 320 000
320 000,00
1,00 1,00 2 540 000
2 540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-09
2007-08-29
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-12 933 025
2 985 680,00
1,00 3,20 3 473 025
3 473 025,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-09
2008-01-16
2008-02-08
split 1:10 2010-06-02
0,10 34 730 250
3 473 025,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-03
2010-10-18
2010-11-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2014-05-13 -1 730 000
0,10 33 000 250
3 300 025,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polman SA 246 331 (21 641) 0,74 (0,06) 246 331 (21 641) 0,00 2022-09-19
Polman SA 224 690 (8 571) 0,68 (0,03) 224 690 (8 571) 0,00 2021-12-30
Polman SA 216 119 (8 540) 0,65 (0,02) 216 119 (8 540) 0,00 2021-12-29
Polman SA 207 579 (8 278) 0,63 (0,03) 207 579 (8 278) 0,00 2021-12-28
Polman SA 199 301 (7 721) 0,60 (0,03) 199 301 (7 721) 0,00 2021-12-27
Polman SA 191 580 (7 100) 0,57 (0,01) 191 580 (7 100) 0,00 2021-12-23
Polman SA 184 480 (6 710) 0,56 (0,02) 184 480 (6 710) 0,00 2021-12-22
Polman SA 177 770 (6 580) 0,54 (0,02) 177 770 (6 580) 0,00 2021-12-21
Polman SA 171 190 (5 930) 0,52 (0,02) 171 190 (5 930) 0,00 2021-12-20
Polman SA 165 260 (6 050) 0,50 (0,02) 165 260 (6 050) 0,00 2021-12-17
Polman SA 159 210 (6 470) 0,48 (0,02) 159 210 (6 470) 0,00 2021-12-16
Polman SA 152 740 (7 780) 0,46 (0,02) 152 740 (7 780) 0,00 2021-12-15
Polman SA 144 960 (7 950) 0,44 (0,02) 144 960 (7 950) 0,00 2021-12-14
Polman SA 137 010 (8 690) 0,42 (0,03) 137 010 (8 690) 0,00 2021-12-13
Polman SA 128 320 (8 500) 0,39 (0,03) 128 320 (8 500) 0,00 2021-12-10
Polman SA 119 820 (7 985) 0,36 (0,02) 119 820 (7 985) 0,00 2021-12-09
Polman SA 111 835 (8 041) 0,34 (0,03) 111 835 (8 041) 0,00 2021-12-08
Polman SA 103 794 (8 089) 0,31 (0,03) 103 794 (8 089) 0,00 2021-12-07
Polman SA 95 705 (7 872) 0,28 (0,01) 95 705 (7 872) 0,00 2021-12-06
Polman SA 87 833 (7 830) 0,27 (0,03) 87 833 (7 830) 0,00 2021-12-03
Polman SA 80 003 (7 825) 0,24 (0,02) 80 003 (7 825) 0,00 2021-12-02
Polman SA 72 178 (7 778) 0,22 (0,02) 72 178 (7 778) 0,00 2021-12-01
Polman SA 64 400 (7 782) 0,20 (0,03) 64 400 (7 782) 0,00 2021-11-30
Polman SA 56 618 (7 994) 0,17 (0,02) 56 618 (7 994) 0,00 2021-11-29
Polman SA 48 624 (7 503) 0,15 (0,03) 48 624 (7 503) 0,00 2021-11-26
Polman SA 41 121 (6 955) 0,12 (0,02) 41 121 (6 955) 0,00 2021-11-25
Polman SA 34 166 (6 971) 0,10 (0,02) 34 166 (6 971) 0,00 2021-11-24
Polman SA 27 195 (6 586) 0,08 (0,02) 27 195 (6 586) 0,00 2021-11-23
Polman SA 20 609 (6 549) 0,06 (0,02) 20 609 (6 549) 0,00 2021-11-22
Polman SA 14 060 (5 190) 0,04 (0,01) 14 060 (5 190) 0,00 2021-11-19
Polman SA 8 870 (5 280) 0,03 (0,02) 8 870 (5 280) 0,00 2021-11-18
Polman SA 3 590 0,01 (0,01) 3 590 0,00 2021-11-17
Krawczyk Piotr 16 250 000 49,24 16 250 000 34,01 2021-01-21
Krawczyk Piotr 16 250 000 49,24 16 250 000 34,01 (-0,01) 2021-01-21
Krawczyk Piotr 16 250 000 49,24 16 250 000 34,02 (0,02) 2021-01-21
Krawczyk Piotr 16 250 000 (-1 558 147) 49,24 (-4,72) 16 250 000 (-12 808 147) 34,00 (-26,54) 2021-01-21
Krawczyk Piotr 17 808 147 (2 505 000) 53,96 (7,59) 29 058 147 (2 505 000) 60,54 (5,22) 2020-02-04
ABS Investment ASI SA 0 (-2 450 000) 0,00 (-7,42) 0 (-2 450 000) 0,00 (-5,10) 2020-02-04
Nowak Mariusz 6 080 225 18,42 9 830 225 20,57 2018-08-06
Nowak Mariusz 6 080 225 18,42 9 830 225 20,57 2018-08-06
Nowak Mariusz 6 080 225 18,42 9 830 225 20,57 (-0,01) 2018-08-06
Nowak Mariusz 6 080 225 (61 003) 18,42 (0,18) 9 830 225 (9 228 303) 20,58 (19,33) 2018-08-06
Krawczyk Piotr 15 303 147 (353 147) 46,37 (1,07) 26 553 147 (353 147) 55,32 (0,74) 2018-08-06
Krawczyk Piotr 14 950 000 (-2 450 000) 45,30 (-7,42) 26 200 000 (8 800 000) 54,58 (18,34) 2018-02-07
ABS Investment ASI SA 2 450 000 7,42 2 450 000 5,10 2018-02-07
Nowak Mariusz 6 019 222 18,24 601 922 (-9 167 300) 1,25 (-19,10) 2016-01-11
Nowak Mariusz 6 019 222 (219 222) 18,24 (1,54) 9 769 222 (219 222) 20,35 (0,46) 2016-01-11
Krawczyk Piotr 17 400 000 52,72 (-0,01) 17 400 000 (-11 250 000) 36,24 (-23,45) 2014-12-02
Krawczyk Piotr 17 400 000 (200 000) 52,73 (3,21) 28 650 000 (200 000) 59,69 (0,42) 2014-12-02
Polman SA 0 (-1 730 000) 0,00 (-4,98) 0 (-1 730 000) 0,00 2014-06-26
Krawczyk Piotr 17 200 000 49,52 (-2,60) 28 450 000 59,27 2014-04-11
Krawczyk Piotr 17 200 000 (200 000) 52,12 (3,18) 28 450 000 (200 000) 59,27 (0,90) 2014-04-11
Nowak Mariusz 5 800 000 16,70 (-0,87) 9 550 000 19,89 2012-12-12
Nowak Mariusz 5 800 000 (-199 222) 17,57 (-0,60) 9 550 000 (3 550 778) 19,89 (7,40) 2012-12-12
Nowak Mariusz 5 999 222 18,17 (-0,01) 5 999 222 (-3 750 000) 12,49 (-7,82) 2012-12-11
Nowak Mariusz 5 999 222 (33 203) 18,18 (0,11) 9 749 222 (3 783 203) 20,31 (7,89) 2012-12-11
Polman SA 1 730 000 (11 649) 4,98 (0,04) 1 730 000 (11 649) 0,00 2012-12-03
Nowak Mariusz 5 966 019 (216 441) 18,07 (1,52) 5 966 019 (-3 533 559) 12,42 (-7,16) 2012-12-01
Polman SA 1 718 351 (11 345) 4,94 (0,03) 1 718 351 (11 345) 0,00 2012-11-23
Polman SA 1 707 006 (15 278) 4,91 (0,04) 1 707 006 (15 278) 0,00 2012-11-19
Polman SA 1 691 728 (19 443) 4,87 (0,06) 1 691 728 (19 443) 0,00 2012-11-12
Polman SA 1 672 285 (20 614) 4,81 (0,06) 1 672 285 (20 614) 0,00 2012-11-05
Polman SA 1 651 671 (33 241) 4,75 (0,09) 1 651 671 (33 241) 0,00 2012-10-27
Polman SA 1 618 430 (35 860) 4,66 (0,11) 1 618 430 (35 860) 0,00 2012-10-19
INC SA 2 445 755 (-41 036) 7,04 (-0,12) 2 445 755 (-41 036) 5,07 (-0,09) 2012-10-19
INC SA 2 486 791 (2 146 791) 7,16 (-2,62) 2 486 791 (2 146 791) 5,16 (-1,67) 2012-10-18
Polman SA 1 582 570 (30 408) 4,55 (0,09) 1 582 570 (30 408) 0,00 2012-10-05
Polman SA 1 552 162 (42 326) 4,46 (0,12) 1 552 162 (42 326) 0,00 2012-10-05
Polman SA 1 509 836 (15 223) 4,34 (0,04) 1 509 836 (15 223) 0,00 2012-09-28
Polman SA 1 494 613 (66 022) 4,30 (0,19) 1 494 613 (66 022) 0,00 2012-09-21
Polman SA 1 428 591 (94 309) 4,11 (0,27) 1 428 591 (94 309) 0,00 2012-09-17
Krawczyk Piotr 17 000 000 (50 000) 48,94 (0,14) 28 250 000 (50 000) 58,37 (0,25) 2012-09-05
Polman SA 1 334 282 (5 608) 3,84 (0,02) 1 334 282 (5 608) 0,00 2012-07-25
Polman SA 1 328 674 (12 575) 3,82 (0,04) 1 328 674 (12 575) 0,00 2012-07-20
Polman SA 1 316 099 (24 594) 3,78 (0,07) 1 316 099 (24 594) 0,00 2012-07-06
Polman SA 1 291 505 (33 460) 3,71 (0,09) 1 291 505 (33 460) 0,00 2012-06-29
Polman SA 1 258 045 (15 749) 3,62 (0,05) 1 258 045 (15 749) 0,00 2012-06-15
Polman SA 1 242 296 (8 907) 3,57 (0,02) 1 242 296 (8 907) 0,00 2012-06-08
Polman SA 1 233 389 (16 983) 3,55 (0,05) 1 233 389 (16 983) 0,00 2012-06-01
Polman SA 1 216 406 (22 133) 3,50 (0,07) 1 216 406 (22 133) 0,00 2012-05-25
Polman SA 1 194 273 (12 684) 3,43 (0,03) 1 194 273 (12 684) 0,00 2012-05-18
Polman SA 1 181 589 (35 980) 3,40 (0,11) 1 181 589 (35 980) 0,00 2012-05-11
Polman SA 1 145 609 (29 841) 3,29 (0,08) 1 145 609 (29 841) 0,00 2012-05-04
Polman SA 1 115 768 (47 561) 3,21 (0,14) 1 115 768 (47 561) 0,00 2012-04-26
Polman SA 1 068 207 (73 620) 3,07 (0,21) 1 068 207 (73 620) 0,00 2012-04-20
Polman SA 994 587 (37 594) 2,86 (0,11) 994 587 (37 594) 0,00 2012-04-12
Polman SA 956 993 (38 278) 2,75 (0,11) 956 993 (38 278) 0,00 2012-04-05
Nowak Mariusz 5 749 578 (31 719) 16,55 (0,09) 9 499 578 (31 719) 19,58 (0,55) 2012-03-31
Krawczyk Piotr 16 950 000 (150 000) 48,80 (0,43) 28 200 000 (150 000) 58,12 (1,72) 2012-03-31
Polman SA 918 715 (26 757) 2,64 (0,08) 918 715 (26 757) 0,00 2012-03-30
Polman SA 891 958 (24 114) 2,56 (0,07) 891 958 (24 114) 0,00 2012-03-23
Polman SA 867 844 (28 157) 2,49 (0,08) 867 844 (28 157) 0,00 2012-03-16
Polman SA 839 687 (28 410) 2,41 (0,08) 839 687 (28 410) 0,00 2012-03-09
Polman SA 811 277 (37 279) 2,33 (0,11) 811 277 (37 279) 0,00 2012-03-02
Polman SA 773 998 2,22 773 998 0,00 2012-02-21
Krawczyk Piotr 16 800 000 (150 000) 48,37 (0,43) 28 050 000 (150 000) 56,40 (0,30) 2011-10-28
Krawczyk Piotr 16 650 000 (15 000 000) 47,94 (0,44) 27 900 000 (25 125 000) 56,10 (0,30) 2011-09-28
Nowak Mariusz 5 717 859 (5 155 962) 16,46 (0,29) 9 467 859 (8 530 962) 19,03 (0,20) 2010-12-31
Nowak Mariusz 561 897 (-5 057 073) 16,17 936 897 (-8 432 073) 18,83 2010-03-31
Nowak Mariusz 5 618 970 (5 068 970) 16,17 (0,34) 9 368 970 (8 443 970) 18,83 (0,23) 2010-03-31
Nowak Mariusz 550 000 15,83 925 000 (-160) 18,60 2008-06-30
Krawczyk Piotr 1 650 000 (-14 850 000) 47,50 2 775 000 (-24 975 000) 55,80 2008-06-30
Krawczyk Piotr 16 500 000 (14 850 000) 47,50 27 750 000 (24 974 924) 55,80 2008-06-30
Nowak Mariusz 550 000 15,83 925 160 18,60 2008-01-10
Krawczyk Piotr 1 650 000 47,50 2 775 076 55,80 2008-01-10
INC SA 340 000 (-3 060 000) 9,78 340 000 (-3 060 000) 6,83 2008-01-10
INC SA 3 400 000 9,78 3 400 000 6,83 2008-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-11-10 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.