1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Polaris IT Group SA (PIT)

Akcjonariat - POLARISIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 66 838 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 58 120 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 500 000
Liczba głosów na WZA: 58 120 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,24%
Kapitał akcyjny: 5 812 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 500 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bit Pyrite Ltd. 38 500 000 (66,24%) 38 500 000 (66,27%) 2020-09-29 -
Polaris IT Group SA 29 502 (0,05%) 29 502 (0,00%) 2013-11-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1999-12-20 470 000
470 000,00
1,00 1,00 470 000
470 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria B 2000-04-18 1 235 095
1 235 095,00
1,00 1,00 1 705 095
1 705 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria C 2000-04-18 594 905
594 905,00
1,00 1,00 2 300 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria D 2001-06-22 548 000
548 000,00
1,00 1,00 2 848 000
2 848 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria E 2003-03-30 1 150 000
1 150 000,00
1,00 1,00 3 998 000
3 998 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria F 2006-06-29 1 302 000
1 302 000,00
1,00 1,00 5 300 000
5 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria G 2007-12-17 400 000
600 000,00
1,00 1,50 5 700 000
5 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria H 2008-06-06 408 033
816 066,00
1,00 2,00 6 108 033
6 108 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-03

seria I - subskrypcja prywatna 2010-09-29 2 900 000
2 900 000,00
1,00 1,00 9 008 033
9 008 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-09
seria J - subskrypcja prywatna 2010-11-18 1 000 481
1,00 10 008 514
10 008 514,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-30
seria K - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2011-12-22 3 000 000
600 000,00
0,10 0,20 13 008 514
1 300 851,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-17
seria L - subskrypcja prywatna 2013-02-22 1 091 486
218 297,20
0,10 0,20 14 100 000
1 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-18
seria M - subskrypcja prywatna 2017-12-27 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 15 600 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

0218-05-02
zmiana firmy z Art New Media SA na Ark Royal SA 2017-12-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-02
scalenie akcji 5:1 2019-12-30
0,10 3 120 000
312 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-02
zmiana firmy z Ark Royal SA na Polaris IT Group SA 2019-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-02
zmiana oznaczenia akcji: seria N i O 2019-12-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-02
seria P - subskrypcja prywatna 2020-07-06 55 000 000
55 000 000,00
0,10 1,00 58 120 000
5 812 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szabó Ferenc ZWZ 500 065 16,03 (15,17) 500 065 16,18 (15,32) 2020-07-06
Szabó Ferenc ZWZ 500 065 (-1 862 508) 0,86 (-14,28) 500 065 (-1 862 508) 0,86 (-14,46) 2020-07-06
Skyline Investment SA 714 000 (-340 277) 4,58 (-2,18) 714 000 (-340 277) 4,63 (-2,21) 2019-12-16
Szabó Ferenc 2 362 573 (1 890 058) 15,14 2 362 573 (1 890 058) 15,32 (0,03) 2019-11-04
Szabó Ferenc 472 515 15,14 472 515 15,29 2019-11-04
Farkas Bálint 2 362 573 (1 890 058) 15,14 2 362 573 (1 890 058) 15,32 (0,03) 2019-11-04
Farkas Bálint 472 515 15,14 (14,33) 472 515 15,29 (14,48) 2019-11-04
Farkas Bálint 472 515 0,81 472 515 0,81 2019-11-04
Faragó, Katalin Vargáné 3 112 574 (2 490 059) 19,95 3 112 574 (2 490 059) 20,18 (0,04) 2019-11-04
Faragó, Katalin Vargáné 622 515 19,95 (18,88) 622 515 20,14 (19,07) 2019-11-04
Faragó, Katalin Vargáné 622 515 1,07 622 515 1,07 2019-11-04
Bardos Gergely 1 500 000 (1 200 000) 9,62 1 500 000 (1 200 000) 9,73 (0,02) 2019-11-04
Bardos Gergely 300 000 9,62 (9,62) 300 000 9,71 (9,71) 2019-11-04
Bardos Gergely 300 000 (-9 037 720) 0,00 (-59,86) 300 000 (-9 037 720) 0,00 (-60,55) 2019-11-04
Bardos Gergely 9 337 720 59,86 9 337 720 60,55 2019-08-01
Noor, Bilal Aurangzeb 0 (-9 337 720) 0,00 (-59,86) 0 (-9 337 720) 0,00 (-60,55) 2019-07-31
Skopowski Janusz 0 (-906 922) 0,00 (-6,43) 0 (-906 922) 0,00 (-6,51) 2019-07-17
Noor, Bilal Aurangzeb 9 337 720 (1 500 000) 59,86 (4,27) 9 337 720 (1 500 000) 60,55 (4,25) 2018-05-02
Noor, Bilal Aurangzeb ZWZ 7 837 720 55,59 (5,35) 7 837 720 56,30 (5,48) 2017-12-27
Noor, Bilal Aurangzeb ZWZ 7 837 720 (21 300) 50,24 (-5,20) 7 837 720 (21 300) 50,82 (-5,32) 2017-12-27
Skyline Investment SA 1 054 277 6,76 (-0,72) 1 054 277 6,84 (-0,73) 2017-11-27
Skyline Investment SA 1 054 277 7,48 1 054 277 7,57 2017-11-27
Skopowski Janusz 906 922 6,43 (0,62) 906 922 6,51 (0,63) 2017-11-14
Skopowski Janusz 906 922 5,81 906 922 5,88 2017-11-14
Noor, Bilal Aurangzeb 7 816 420 (-1 171 419) 55,44 (-8,30) 7 816 420 (-1 171 419) 56,14 (-8,42) 2016-11-28
Wysocki Andrzej 0 (-2 717 105) 0,00 (-19,27) 0 (-2 717 105) 0,00 (-19,52) 2016-10-28
Poszepczyński Krzysztof 0 (-844 435) 0,00 (-5,99) 0 (-844 435) 0,00 (-6,07) 2016-10-28
Noor, Bilal Aurangzeb 8 987 839 63,74 8 987 839 64,56 2016-10-28
Łydka Paweł 289 091 (-538 974) 2,05 (-3,82) 289 091 (-538 974) 2,08 (-3,86) 2016-10-28
Wysocki Andrzej WZA 2 717 105 (214 000) 19,27 (1,52) 2 717 105 (214 000) 19,52 (1,55) 2016-03-30
Poszepczyński Krzysztof WZA 844 435 (15 035) 5,99 (-0,38) 844 435 (15 035) 6,07 (-0,32) 2016-03-30
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 619 773 (-746 227) 4,39 (-5,29) 619 773 (-746 227) 4,45 (-5,36) 2015-04-30
Wysocki Andrzej 2 503 105 (739 346) 17,75 (5,25) 2 503 105 (739 346) 17,97 (5,31) 2015-02-24
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 366 000 (-636 000) 9,68 (-4,51) 1 366 000 (-636 000) 9,81 (-4,56) 2015-02-13
Wysocki Andrzej 1 763 759 (1 151 759) 12,50 (6,39) 1 763 759 (1 151 759) 12,66 (6,53) 2015-02-05
Łydka Paweł 828 065 5,87 828 065 5,94 2014-11-24
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 2 002 000 (-115 000) 14,19 (-0,82) 2 002 000 (-115 000) 14,37 (-0,83) 2014-07-10
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 2 117 000 (557 900) 15,01 (-0,56) 2 117 000 (557 900) 15,20 (-0,43) 2014-07-09
Polaris IT Group SA 147 511 1,04 (0,09) 177 511 0,00 2013-11-29
Polaris IT Group SA 147 511 (118 009) 0,95 177 511 (148 009) 0,00 2013-11-29
Polaris IT Group SA 29 502 (-108 009) 0,95 (-0,02) 29 502 (-108 009) 0,00 2013-11-29
Polaris IT Group SA 137 511 (24 891) 0,97 (0,18) 137 511 (24 891) 0,00 2013-11-27
Polaris IT Group SA 112 620 (51 820) 0,79 (0,36) 112 620 (51 820) 0,00 2013-11-22
Polaris IT Group SA 60 800 (24 800) 0,43 (0,16) 60 800 (24 800) 0,00 2013-11-20
Wysocki Andrzej 612 000 6,11 (1,41) 612 000 6,13 (1,42) 2013-04-09
Wysocki Andrzej 612 000 4,70 (0,36) 612 000 4,71 (0,36) 2013-04-09
Wysocki Andrzej 612 000 (-300 000) 4,34 (-4,77) 612 000 (-300 000) 4,35 (-4,76) 2013-04-09
Ciejka Hanna 27 960 0,27 (0,06) 27 960 0,28 (0,07) 2012-11-14
Ciejka Hanna 27 960 0,21 (0,02) 27 960 0,21 (0,02) 2012-11-14
Ciejka Hanna 27 960 0,19 27 960 0,19 2012-11-14
Polaris IT Group SA 36 000 0,27 (0,02) 36 000 0,00 2012-10-15
Polaris IT Group SA 36 000 0,25 (-0,10) 36 000 0,00 2012-10-15
Polaris IT Group SA 36 000 (1 200) 0,35 (0,01) 36 000 (1 200) 0,00 2012-10-15
Carlson Ventures International Ltd. 630 000 6,29 (1,45) 630 000 6,31 (1,46) 2012-08-14
Carlson Ventures International Ltd. 630 000 (20 000) 4,84 (-1,25) 630 000 (20 000) 4,85 (-1,26) 2012-08-14
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 559 100 15,57 (3,59) 1 559 100 15,63 (3,62) 2012-06-30
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 559 100 11,98 (0,93) 1 559 100 12,01 (0,93) 2012-06-30
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 559 100 (42 067) 11,05 (-4,10) 1 559 100 (42 067) 11,08 (-4,13) 2012-06-30
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 517 033 (513 525) 15,15 (5,13) 1 517 033 (513 525) 15,21 (5,15) 2012-04-25
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 003 508 (2 001) 10,02 (0,02) 1 003 508 (2 001) 10,06 (0,03) 2011-11-30
Polaris IT Group SA 34 800 (2 100) 0,34 (0,02) 34 800 (2 100) 0,00 2011-11-29
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 1 001 507 (10 289) 10,00 (0,10) 1 001 507 (10 289) 10,03 (0,12) 2011-11-25
Polaris IT Group SA 32 700 (10 000) 0,32 (0,10) 32 700 (10 000) 0,00 2011-10-13
Carlson Ventures International Ltd. 610 000 (199 848) 6,09 (2,00) 610 000 (199 848) 6,11 (2,00) 2011-10-12
Carlson Ventures International Ltd. 410 152 4,09 410 152 4,11 2011-10-11
Polaris IT Group SA 22 700 (15 000) 0,22 (0,15) 22 700 (15 000) 0,00 2011-09-26
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 991 218 (2 490) 9,90 (-1,07) 991 218 (2 490) 9,91 (-1,06) 2011-09-14
Polaris IT Group SA 7 700 (-6 000) 0,07 (-0,06) 7 700 (-6 000) 0,00 2011-08-08
Polaris IT Group SA 13 700 0,13 13 700 0,00 2011-08-08
Berkowicz Zbigniew 13 119 0,13 (0,03) 13 119 0,13 (0,03) 2011-07-19
Berkowicz Zbigniew 13 119 0,10 (0,01) 13 119 0,10 (0,01) 2011-07-19
Berkowicz Zbigniew 13 119 0,09 13 119 0,09 2011-07-19
Wysocki Andrzej 912 000 (-100 000) 9,11 (-1,00) 912 000 (-100 000) 9,11 (-1,00) 2011-07-14
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 988 728 10,97 (1,10) 988 728 10,97 (1,10) 2011-05-23
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 988 728 (2 000) 9,87 (-1,08) 988 728 (2 000) 9,87 (-1,08) 2011-05-23
Janik Katarzyna poprzez Passion Worth Communication sp. z o.o. s.k. 400 494 (-50 000) 4,44 (-0,56) 400 494 (-50 000) 4,44 (-0,56) 2011-05-05
Janik Katarzyna poprzez Passion Worth Communication sp. z o.o. s.k. 450 494 (-359 506) 5,00 (-3,99) 450 494 (-359 506) 5,00 (-3,99) 2011-05-04
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 986 728 (262 996) 10,95 (2,92) 986 728 (262 996) 10,95 (2,92) 2011-04-29
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 723 732 8,03 723 732 8,03 2011-04-29
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 723 732 (23 252) 8,03 (0,26) 723 732 (23 252) 8,03 (0,26) 2011-04-04
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 700 480 (26 800) 7,77 (0,30) 700 480 (26 800) 7,77 (0,30) 2011-03-25
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 673 680 (25 200) 7,47 (0,28) 673 680 (25 200) 7,47 (0,28) 2011-03-04
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 648 480 (28 700) 7,19 (0,31) 648 480 (28 700) 7,19 (0,31) 2011-02-25
Poszepczyński Krzysztof 829 400 6,37 (0,49) 829 400 6,39 (0,50) 2011-01-10
Poszepczyński Krzysztof 829 400 5,88 (-3,32) 829 400 5,89 (-3,31) 2011-01-10
Poszepczyński Krzysztof 829 400 9,20 (0,92) 829 400 9,20 (0,92) 2011-01-10
Poszepczyński Krzysztof 829 400 (103 400) 8,28 (0,23) 829 400 (103 400) 8,28 (0,23) 2011-01-10
Janik Katarzyna poprzez Passion Worth Communication sp. z o.o. s.k. 810 000 (560 000) 8,99 (6,22) 810 000 (560 000) 8,99 (6,22) 2010-12-14
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 619 780 (595 600) 6,88 (6,49) 619 780 (595 600) 6,88 (6,49) 2010-12-10
Poszepczyński Krzysztof 726 000 (350 000) 8,05 (3,88) 726 000 (350 000) 8,05 (3,88) 2010-12-09
Janik Katarzyna 250 000 2,77 250 000 2,77 2010-12-09
Poszepczyński Krzysztof 376 000 4,17 (4,17) 376 000 4,17 (4,17) 2010-12-08
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 24 180 0,39 (0,13) 24 180 0,39 (0,13) 2010-12-02
Jarosz Sławomir wraz z osobą powiązaną 24 180 0,26 24 180 0,26 2010-12-02
Woźniakowski Andrzej 0 (-779 954) 0,00 (-12,76) 0 (-779 954) 0,00 (-12,76) 2010-07-21
Poszepczyński Krzysztof 0 (-306 000) 0,00 (-5,00) 0 (-306 000) 0,00 (-5,00) 2010-07-21
Poszepczyński Krzysztof 306 000 5,00 306 000 5,00 2008-11-21
Wysocki Andrzej 1 012 000 10,11 (-6,45) 1 012 000 10,11 (-6,45) 2008-10-24
Wysocki Andrzej 1 012 000 16,56 (5,33) 1 012 000 16,56 (5,33) 2008-10-24
Wysocki Andrzej 1 012 000 11,23 1 012 000 11,23 2008-10-24
Woźniakowski Andrzej 779 954 12,76 779 954 12,76 2008-10-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-03 Split 5:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.