0,6000 zł
-13,04% -0,0900 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Komunikaty spółki - PLASMA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki Plasma SYSTEM S.A. w dniu 15.07.2019r
Powołanie organów Spółki na nowe kadencje
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2019 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w ramach porządku obrad
Rezygnacja Członka Zarządu
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BOŚ S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie Art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza oraz zawarcie aneksów do pożyczek zaciągniętych w roku 2018
Zawarcie aneksu do porozumienia zmieniającego porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia Spółki
Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.