0,6800 zł
-5,56% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Komunikaty spółki - PLASMA

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok
Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza oraz zawarcie aneksu do pożyczki zaciągniętej w roku 2019
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BOŚ S.A.
Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na Spółkę
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
Zawarcie nowego porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki Plasma SYSTEM S.A. w dniu 15.07.2019r
Powołanie organów Spółki na nowe kadencje
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2019 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w ramach porządku obrad
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.