0,1600 zł
-20,00% -0,0400 zł
Plasma SYSTEM SA (PSM)

Komunikaty spółki - PLASMA

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Nałożenie przez Zarząd GPW kary upomnienia na Spółkę
Uchwały podjęte w dniu 21.03.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21.03.2023r.
Wypowiedzenie Umowy Restrukturyzacyjnej przez ING Bank Śląski S.A.
Wydanie przez Sąd postanowienia o uchyleniu układu
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
Powołanie Prezesa Zarządu nowej VII kadencji Spółki
Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej IX kadencji Spółki
Uchwały podjęte i niepodjęte w dniu 20.02.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.