47,8000 zł
-0,83% -0,4000 zł
PASSUS SA (PAS)

Komunikaty spółki - PASSUS

Zawarcie umowy znaczącej
Informacja o zamiarze podjęcia decyzji o przeniesieniu notowań akcji Emitenta oraz o zamiarze dokonania emisji nowych akcji.
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
Spełnienie się warunku i wejście w życie umowy warunkowej
Zawarcie umowy warunkowej
Zmiana funkcji Członka Zarządu
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
Zawarcie umowy znaczącej
Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.