8,3300 zł
-15,26% -1,5000 zł
PASSUS SA (PAS)

Komunikaty spółki - PASSUS

Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
Raport roczny za 2018
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Umowa pożyczki ze spółką zależną
Korekta raportu 7/2018 - Nabycie udziałów w spółce zależnej
Nabycie udziałów w spółce zależnej
Podpisanie umowy zbiegłym rewidentem
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Zawarcie znaczącej umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku
Podpisanie listu intencyjnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.