16,0000 zł
19,40% 2,6000 zł
PASSUS SA (PAS)

Komunikaty spółki - PASSUS

Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2020
Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Zawarcie istotnej umowy z bankiem
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Passus Spółka Akcyjna
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 04 czerwca 2020 r. Passus Spółka Akcyjna
Rekomendacja Rady Nadzorczej sprawie wypłaty dywidendy
Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Passus Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 04.06.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 04.06.2020 r.
Rejestracja przez Sąd zmiany treści Statutu Spółki
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
Raport roczny za rok 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
PASSUS 19,40% 16,00
2020-07-08 15:51:51

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.