2,8400 zł
3,65% 0,1000 zł
Organic Farma Zdrowia SA (ORG)

Akcjonariat - ORGANIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 631 041,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 503 888 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 579 193
Liczba głosów na WZA: 6 268 643 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,20%
Kapitał akcyjny: 5 503 888,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 204 918
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,80%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Chłoń Sławomir porozumienie 2 004 193 (36,41%) 2 351 818 (37,51%) 2023-06-30 -
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 2 000 000 (36,33%) 2 278 100 (36,34%) 2023-06-30 -
Świercz Joanna 575 000 (10,44%) 575 000 (9,17%) 2023-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria K - subskrypcja prywatna 235 530
3 989 878,20
1,00 16,94 5 119 530
5 119 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-30
seria I 300 000
1,00 4 482 326
4 482 326,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-05 764 775
764 775,00
1,00 1,00 764 775
764 775,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-21
seria B 2007-11-05 764 775
1,00 1 529 550
1 529 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-21
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-30 73 530
1 500 012,00
1,00 20,40 1 603 080
1 603 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-28
2008-01-08
seria D - subskrypcja prywatna 2007-11-30 338 681
9 212 123,20
1,00 27,20 1 941 761
1 941 761,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-28
2008-02-27
seria E - subskrypcja prywatna 2009-07-30 257 003
2 634 280,75
1,00 10,25 2 198 764
2 198 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-19
seria F - CoÖperatief Avallon MBO U.A. 2010-05-05 1 273 973
9 300 002,90
1,00 7,30 3 472 737
3 472 737,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-29
seria G - CoÖperatief Avallon MBO U.A. 2011-01-31 410 959
3 000 000,70
1,00 7,30 3 883 696
3 883 696,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-19
seria H - CoÖperatief Avallon MBO U.A. 2012-05-25 298 630
2 179 999,00
1,00 7,30 4 182 326
4 182 326,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-23
seria J - subskrypcja prywatna 2019-11-28 401 674
6 804 357,56
1,00 16,94 4 884 000
4 884 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-11
seria L - kapitał docelowy 2021-06-21 384 358
6 511 024,52
1,00 16,94 5 503 888
5 503 888,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 0 (-4 168 759) 0,00 (-81,42) 0 (-4 168 759) 0,00 (-70,84) 2023-06-27
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 4 168 759 81,42 (5,68) 4 168 759 70,84 (4,34) 2021-07-23
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 4 168 759 (384 358) 75,74 (-1,74) 4 168 759 (387 358) 66,50 (-0,44) 2021-07-23
Chłoń Sławomir porozumienie 399 974 (-51 974) 7,81 (-0,40) 747 599 (-51 974) 12,70 (-0,05) 2021-07-23
Chłoń Sławomir porozumienie 451 948 (54 500) 8,21 (0,45) 799 573 (402 125) 12,75 (6,00) 2021-07-23
Chłoń Sławomir porozumienie 397 448 (-262 730) 7,76 (-5,75) 397 448 (-610 355) 6,75 (-11,09) 2021-07-08
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 361 478 7,06 (0,50) 639 578 10,86 (0,66) 2021-02-12
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 361 478 6,56 (-0,84) 639 578 10,20 (-1,12) 2021-02-12
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 361 478 (-277 059) 7,40 (-6,84) 639 578 (1 041) 11,32 (-0,84) 2021-02-12
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 3 784 401 77,48 (3,56) 3 781 401 66,94 (2,68) 2021-02-12
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 3 784 401 (637 204) 73,92 (3,71) 3 781 401 (634 204) 64,26 (4,29) 2021-02-12
Chłoń Sławomir porozumienie 660 178 13,51 (0,62) 1 007 803 17,84 (0,72) 2021-02-12
Chłoń Sławomir porozumienie 660 178 (-347 265) 12,89 (-7,73) 1 007 803 (360) 17,12 (-0,71) 2021-02-12
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi; porozumienie, ZWZ 1 007 443 (1 866) 20,62 (0,04) 1 007 443 (1 866) 17,83 (0,03) 2020-06-25
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie, ZWZ 638 537 14,24 (1,17) 638 537 12,16 (0,86) 2019-06-25
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie, ZWZ 638 537 (278 100) 13,07 (5,03) 638 537 11,30 (-0,86) 2019-06-25
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi; porozumienie, ZWZ 1 005 577 20,58 (-1,85) 1 005 577 17,80 (-1,36) 2019-06-25
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi; porozumienie, ZWZ 1 005 577 (328 749) 22,43 (7,34) 1 005 577 (-18 876) 19,16 (-0,36) 2019-06-25
Skonieczny Jerzy 0 (-300 000) 0,00 (-6,69) 0 (-300 000) 0,00 (-5,71) 2019-06-13
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 3 147 197 70,21 (5,78) 3 147 197 59,97 (4,26) 2019-06-13
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 3 147 197 (304 542) 64,43 (1,02) 3 147 197 (304 542) 55,71 (1,54) 2019-06-13
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 360 437 8,04 638 537 (-17 351) 12,16 (-0,34) 2016-07-06
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 360 437 (-120 112) 8,04 (-2,68) 655 888 (-102 795) 12,50 (-1,95) 2016-07-06
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 2 842 655 63,41 2 842 655 (-77 357) 54,17 (-1,48) 2016-07-06
EcorNaturaSi S.p.A. porozumienie 2 842 655 63,41 2 920 012 55,65 2016-07-06
Coöperatief Avallon MBO UA 172 479 (-2 008 562) 3,84 (-44,81) 172 479 (-2 008 562) 3,28 (-38,28) 2016-07-06
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi; porozumienie 676 828 15,09 1 024 453 (8 090) 19,52 (0,16) 2016-07-06
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi; porozumienie 676 828 (-214 894) 15,09 (-4,80) 1 016 363 (-233 685) 19,36 (-4,46) 2016-07-06
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 480 549 10,72 758 683 (34) 14,45 2016-05-09
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 2 181 041 (83 360) 48,65 (1,86) 2 181 041 (83 360) 41,56 (1,59) 2016-05-09
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 891 722 19,89 1 250 048 (606) 23,82 (0,01) 2016-05-09
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 480 549 10,72 758 649 (31 000) 14,45 (0,59) 2015-12-04
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 2 097 681 (44 945) 46,79 (1,00) 2 097 681 (44 945) 39,97 (0,85) 2015-12-04
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 891 722 19,89 1 249 442 (10 093) 23,81 (0,20) 2015-12-04
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 480 549 (24 030) 10,72 (-0,19) 727 649 (-6 970) 13,86 (-0,98) 2015-04-14
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 2 052 736 (44 174) 45,79 (-2,23) 2 052 736 (44 174) 39,12 (-1,48) 2015-04-14
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 891 722 (7 767) 19,89 (-1,24) 1 239 349 (7 769) 23,61 (-1,28) 2015-04-14
Skonieczny Jerzy 300 000 (-46 833) 6,69 (-1,04) 300 000 (-46 833) 5,71 (-0,89) 2014-10-30
Skonieczny Jerzy 346 833 7,73 346 833 6,60 2014-10-30
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 456 519 10,91 (0,73) 734 619 14,84 (0,84) 2014-07-29
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 456 519 (-74 681) 10,18 (-5,11) 734 619 (-74 681) 14,00 (-5,09) 2014-07-29
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 883 955 21,13 (1,41) 1 231 580 24,89 (1,42) 2014-07-29
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 883 955 (-51 059) 19,72 (-2,63) 1 231 580 (-51 059) 23,47 (-2,45) 2014-07-29
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 2 008 562 48,02 (3,21) 2 008 562 40,60 (2,33) 2012-10-24
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 2 008 562 (298 630) 44,81 (0,79) 2 008 562 (298 630) 38,27 (1,49) 2012-10-24
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 935 014 (-904) 22,35 (-0,02) 1 282 639 (-904) 25,92 (-0,02) 2012-10-24
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 935 918 (1 617) 22,37 (-1,68) 1 283 543 (1 617) 25,94 (-1,63) 2012-10-24
Dolczewska, Teresa Jadwiga 1 747 347 (1 575 180) 41,77 (33,94) 244 259 (2 567) 4,93 (-3,22) 2012-10-10
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 934 301 24,05 (1,72) 1 281 926 27,57 (1,66) 2011-12-31
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 934 301 (1 195) 22,33 (-1,69) 1 281 926 (1 195) 25,91 (-1,64) 2011-12-31
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 1 709 932 44,02 (3,14) 1 709 932 36,78 (2,22) 2011-05-06
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 1 709 932 (410 959) 40,88 (7,44) 1 709 932 (410 959) 34,56 (6,62) 2011-05-06
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 933 106 (863) 24,02 (-2,82) 1 280 731 (863) 27,55 (-2,65) 2011-05-06
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 531 200 15,29 (1,62) 809 300 19,09 (1,68) 2010-08-03
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 531 200 13,67 (0,97) 809 300 17,41 (1,06) 2010-08-03
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 531 200 (-25 000) 12,70 (-3,31) 809 300 (-25 000) 16,35 (-3,33) 2010-08-03
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 1 298 973 33,44 (-3,96) 1 298 973 27,94 (-2,71) 2010-08-03
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 1 298 973 (25 000) 37,40 (0,72) 1 298 973 (25 000) 30,65 (0,59) 2010-08-03
Tomaszewski, Henryk Ryszard 139 050 4,00 (-3,16) 208 575 4,92 (-2,78) 2010-07-12
Tomaszewski, Przemysław Eliasz porozumienie 556 200 16,01 (-9,28) 834 300 19,68 (-8,47) 2010-05-05
Coöperatief Avallon MBO UA porozumienie 1 273 973 36,68 1 273 973 30,06 2010-05-05
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 932 243 26,84 (2,84) 1 279 868 30,20 (2,67) 2010-05-05
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi, porozumienie 932 243 24,00 (-2,84) 1 279 868 27,53 (-2,67) 2010-05-05
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi 932 243 26,84 (-15,55) 1 279 868 30,20 (-12,98) 2010-04-06
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi 932 243 (2 247) 42,39 (0,10) 1 279 868 (2 247) 43,18 (0,07) 2010-04-06
Dolczewska, Teresa Jadwiga 172 167 7,83 (2,88) 241 692 8,15 (2,45) 2009-12-31
Dolczewska, Teresa Jadwiga 172 167 4,95 (0,52) 241 692 5,70 (0,51) 2009-12-31
Dolczewska, Teresa Jadwiga 172 167 4,43 (0,32) 241 692 5,19 (0,31) 2009-12-31
Dolczewska, Teresa Jadwiga 172 167 (31 220) 4,11 (-2,30) 241 692 (31 220) 4,88 (-2,22) 2009-12-31
Chłoń Sławomir wraz z osobami powiązanymi 929 996 (227 261) 42,29 (6,10) 1 277 621 (227 261) 43,11 (4,31) 2009-12-01
Chłoń Sławomir 702 735 36,19 (4,23) 1 050 360 38,80 (3,36) 2009-11-02
Chłoń Sławomir 702 735 (666) 31,96 (-4,19) 1 050 360 (666) 35,44 (-3,34) 2009-11-02
Chłoń Sławomir 702 069 (2 314) 36,15 (0,12) 1 049 694 (2 314) 38,78 (0,09) 2009-09-21
Chłoń Sławomir 699 755 (-545) 36,03 (-0,03) 1 047 380 (-545) 38,69 (-0,02) 2009-06-30
Chłoń Sławomir 700 300 (1 557) 36,06 (0,08) 1 047 925 (1 557) 38,71 (0,05) 2009-06-01
Chłoń Sławomir 698 743 (1 166) 35,98 (0,06) 1 046 368 (1 166) 38,66 (0,05) 2009-02-02
Dolczewska, Teresa Jadwiga 140 947 6,41 (-0,84) 210 472 7,10 (-0,67) 2008-11-24
Dolczewska, Teresa Jadwiga 140 947 (1 897) 7,25 (0,09) 210 472 (1 897) 7,77 (0,07) 2008-11-24
Chłoń Sławomir 697 577 (545) 35,92 (0,03) 1 045 202 (545) 38,61 (0,02) 2008-11-24
Chłoń Sławomir 697 032 (990) 35,89 (0,05) 1 044 657 (990) 38,59 (0,03) 2008-11-17
Chłoń Sławomir 696 042 (792) 35,84 (0,04) 1 043 667 (792) 38,56 (0,03) 2008-08-05
Tomaszewski, Henryk Ryszard 139 050 7,16 (0,84) 208 575 7,70 (0,67) 2008-06-30
Tomaszewski, Henryk Ryszard 139 050 6,32 (2,32) 208 575 7,03 (2,11) 2008-06-30
Tomaszewski, Henryk Ryszard 139 050 4,00 208 575 4,92 2008-06-30
Dolczewska, Teresa Jadwiga 139 050 7,16 208 575 7,70 2008-06-30
Tomaszewski, Przemysław Eliasz 556 200 25,29 (9,28) 834 300 28,15 (8,47) 2008-02-29
Tomaszewski, Przemysław Eliasz 556 200 16,01 (-12,63) 834 300 19,68 (-11,14) 2008-02-29
Tomaszewski, Przemysław Eliasz 556 200 28,64 834 300 30,82 2008-02-29
Chłoń Sławomir 695 250 35,80 1 042 875 38,53 2008-02-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.