0,5240 zł
0,58% 0,0030 zł
OLYMP S.A. (OLY)

Komunikaty spółki - OLYMP

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2023 r.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Zawarcie listu intencyjnego
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Zawarcie istotnej umowy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku
Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora ASO
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.