0,0700 zł
16,67% 0,0100 zł
Minox SA (MNX)

Akcjonariat - MINOX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 832 152,91 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 26 173 613 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 085 435
Liczba głosów na WZA: 26 173 613 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,07%
Kapitał akcyjny: 31 408 335,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 085 435
Cena nominalna akcji: 1,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Yalcin Trading Ltd. w porozumieniu z Tomaszem Olszewskim i Piotrem Olszewskim 5 752 377 (21,98%) 5 752 377 (21,98%) 2018-05-25 -
Terepka Robert 1 333 058 (5,00%) 1 333 058 (5,00%) 2019-02-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-07-19 11 500 000
1 150 000,00
0,10 0,10 11 500 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-03 526 451
916 024,74
0,10 1,74 12 026 451
1 202 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-03 22 500 000
11 250 000,00
0,10 0,50 34 526 451
3 452 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-22
seria D - subskrypcja prywatna 2013-03-27 184 627 660
18 462 766,00
0,10 0,10 219 154 111
21 915 411,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-18
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-09 94 929 245
9 492 924,50
0,10 0,10 314 083 356
31 408 335,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-26
scalenie akcji 12:1 2017-04-24
1,20 26 173 613
31 408 335,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-18
obniżenie kapitału 2018-05-28
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Terepka Robert 1 333 058 5,09 (0,09) 2 471 976 (1 138 918) 9,44 (0,44) 2019-02-08
Terepka Robert 1 333 058 5,00 1 333 058 9,00 (4,00) 2019-02-08
Terepka Robert 1 333 058 5,00 1 333 058 5,00 2019-02-08
Centurion Finance ASI SA 0 (-2 619 990) 0,00 (-10,01) 0 (-2 619 990) 0,00 (-10,01) 2017-11-27
Yalcin Trading Ltd. 6 286 225 (-124 552 832) 24,02 (-17,64) 6 286 225 (-124 552 832) 24,02 (-17,64) 2017-11-22
Centurion Finance ASI SA 2 619 990 (1 094 990) 10,01 (9,52) 2 619 990 (1 094 990) 10,01 (9,52) 2017-11-17
Szwedo Leszek 0 (-10 962 164) 0,00 (-3,49) 0 (-10 962 164) 0,00 (-3,49) 2017-11-09
Ludmita Ltd. 8 579 (-31 040 270) 0,03 (-9,86) 8 579 (-31 040 270) 0,03 (-9,86) 2017-11-07
Centurion Finance ASI SA 1 525 000 0,49 (-5,34) 1 525 000 0,49 (-5,34) 2017-11-02
Centurion Finance ASI SA 1 525 000 5,83 1 525 000 5,83 2017-11-02
Olszewski Tomasz 3 936 423 (-12 157 753) 1,25 (-3,87) 3 936 423 (-12 157 753) 1,25 (-3,87) 2017-05-23
Olszewski Tomasz 16 094 176 (-15 000 076) 5,12 (-4,78) 16 094 176 (-15 000 076) 5,12 (-4,78) 2017-05-22
Olszewski Piotr 16 094 176 (8 186 533) 5,12 (2,60) 16 094 176 (8 186 533) 5,12 (2,60) 2017-05-22
Olszewski Piotr 7 907 643 (-9 000 000) 2,52 (-2,86) 7 907 643 (-9 000 000) 2,52 (-2,86) 2017-05-22
Olszewski Tomasz 31 094 252 (-17 225 815) 9,90 (-5,48) 31 094 252 (-17 225 815) 9,90 (-5,48) 2017-05-18
Ludmita Ltd. 31 048 849 (28 538 154) 9,89 (0,30) 31 048 849 (28 538 154) 9,89 (0,30) 2017-05-16
Ludmita Ltd. 2 510 695 (-32 248 154) 9,59 (-1,48) 2 510 695 (-32 248 154) 9,59 (-1,48) 2017-05-16
Olszewski Tomasz NWZ 48 320 067 (474 368) 15,38 (0,15) 48 320 067 (474 368) 15,38 (0,15) 2017-01-23
Ludmita Ltd. 34 758 849 11,07 34 758 849 11,07 2015-12-29
Król Jarosław poprzez Ludmita Ltd. 0 (-40 758 849) 0,00 (-18,59) 0 (-40 758 849) 0,00 (-18,59) 2015-12-29
Yalcin Trading Ltd. 130 839 057 41,66 130 839 057 41,66 2015-12-21
Yalcin Trading Ltd. 130 839 057 (119 935 803) 41,66 130 839 057 (119 935 803) 41,66 2015-12-21
Yalcin Trading Ltd. 10 903 254 (-109 035 803) 41,66 (3,48) 10 903 254 (-109 035 803) 41,66 (3,48) 2015-12-21
Yalcin Trading Ltd. 119 939 057 38,18 119 939 057 38,18 2015-10-26
Yalcin Trading Ltd. 119 939 057 (35 175 903) 38,18 (-0,49) 119 939 057 (35 175 903) 38,18 (-0,49) 2015-10-26
Olszewski Tomasz 47 845 699 (42 377 451) 15,23 (-32,31) 47 845 699 (42 377 451) 15,23 (-32,31) 2015-10-26
Olszewski Piotr 16 907 643 5,38 16 907 643 5,38 2015-10-26
Szwedo Leszek 10 962 164 3,49 10 962 164 3,49 2015-10-23
Yalcin Trading Ltd. 84 763 154 38,67 (11,69) 84 763 154 38,67 (11,69) 2015-08-31
Yalcin Trading Ltd. 84 763 154 (-30 000 000) 26,98 (-25,38) 84 763 154 (-30 000 000) 26,98 (-25,38) 2015-08-31
Król Jarosław poprzez Ludmita Ltd. 40 758 849 18,59 (5,62) 40 758 849 18,59 (5,62) 2015-08-28
Król Jarosław poprzez Ludmita Ltd. 40 758 849 12,97 40 758 849 12,97 2015-08-28
Yalcin Trading Ltd. 114 763 154 (43 600 000) 52,36 (19,89) 114 763 154 (43 600 000) 52,36 (19,89) 2015-08-17
Yalcin Trading Ltd. 71 163 154 32,47 71 163 154 32,47 2015-08-13
Yalcin Trading Ltd. 71 163 154 (34 117 339) 32,47 (15,57) 71 163 154 (34 117 339) 32,47 (15,57) 2015-08-13
Yalcin Trading Ltd. 37 045 815 (23 950 381) 16,90 (10,93) 37 045 815 (23 950 381) 16,90 (10,93) 2015-07-30
Arionn sp. z o.o. 5 SKA 10 980 000 5,01 (1,52) 10 980 000 5,01 (1,52) 2015-04-07
Arionn sp. z o.o. 5 SKA 10 980 000 3,49 10 980 000 3,49 2015-04-07
Yalcin Trading Ltd. 13 095 434 (4 747 245) 5,97 (2,17) 13 095 434 (4 747 245) 5,97 (2,17) 2014-03-11
Queros Investments Ltd. 0 (-188 000 000) 0,00 (-85,78) 0 (-188 000 000) 0,00 (-85,78) 2014-03-11
Yalcin Trading Ltd. 8 348 189 (-5 101 811) 3,80 (-35,15) 8 348 189 (-5 101 811) 3,80 (-35,15) 2014-02-19
Queros Investments Ltd. 188 000 000 (173 000 000) 85,78 (78,94) 188 000 000 (173 000 000) 85,78 (78,94) 2013-09-03
Emendo Oy 0 (-173 000 000) 0,00 (-78,93) 0 (-173 000 000) 0,00 (-78,93) 2013-09-03
Queros Investments Ltd. 15 000 000 (10 000 000) 6,84 (-7,64) 15 000 000 (10 000 000) 6,84 (-7,64) 2013-06-18
Emendo Oy 173 000 000 78,93 173 000 000 78,93 2013-06-18
Yalcin Trading Ltd. 13 450 000 38,95 (32,82) 13 450 000 38,95 (32,82) 2012-01-17
Yalcin Trading Ltd. 13 450 000 6,13 13 450 000 6,13 2012-01-17
Queros Investments Ltd. 5 000 000 14,48 (12,20) 5 000 000 14,48 (12,20) 2011-04-19
Queros Investments Ltd. 5 000 000 2,28 (-41,19) 5 000 000 2,28 (-41,19) 2011-04-19
Queros Investments Ltd. 5 000 000 43,47 (1,90) 5 000 000 43,47 (1,90) 2011-04-19
Queros Investments Ltd. 5 000 000 41,57 5 000 000 41,57 2011-04-19
Olszewski Tomasz 5 468 248 47,54 (2,08) 5 468 248 47,54 (2,08) 2011-04-19
Olszewski Tomasz 5 468 248 45,46 (29,63) 5 468 248 45,46 (29,63) 2011-04-19
Olszewski Tomasz 5 468 248 15,83 (13,34) 5 468 248 15,83 (13,34) 2011-04-19
Olszewski Tomasz 5 468 248 2,49 5 468 248 2,49 2011-04-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-13 Split 12:1
2015-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.