0,8600 zł
-2,27% -0,0200 zł
Mineral Midrange SA (MND)

Akcjonariat - MINERAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 791 489,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 408 709 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 411 962
Liczba głosów na WZA: 4 408 709 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,39%
Kapitał akcyjny: 440 870,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 411 962
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,61%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lewicki Tomasz ZWZ 1 165 000 (26,42%) 1 165 000 (26,42%) 2022-07-05 -
Twarowski Robert 1 036 360 (23,50%) 1 036 360 (23,50%) 2021-02-12 -
Zantonowicz Marcin ZWZ 648 451 (14,70%) 648 451 (14,70%) 2020-07-13 -
Wojtachnia Marek 562 151 (12,75%) 562 151 (12,75%) 2021-02-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału umorzenie akcji -84 822
0,10 5 685 166
568 516,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-09
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-08 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-27
2008-02-29
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-14 769 988
1 501 476,60
0,10 1,95 5 769 988
576 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-27
2008-08-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2015-01-14 -9 000
0,10 5 676 166
567 616,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-04-30 -36 000
0,10 5 640 166
564 016,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-05-28 -1 215 707
0,10 4 424 459
442 445,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-10-08 -9 000
0,10 4 415 459
441 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-03-18 -4 500
0,10 4 410 959
441 095,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-07-01 -2 250
0,10 4 408 709
440 870,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lewicki Tomasz ZWZ 1 158 000 (1 000) 26,26 (0,02) 1 158 000 (1 000) 26,26 (0,02) 2021-08-26
Wojtachnia Marek 562 151 (-44 732) 12,75 (-1,02) 562 151 (-44 732) 14,29 (-1,14) 2021-02-12
Twarowski Robert 1 036 360 (-42 668) 23,51 (-0,96) 1 036 360 (-42 668) 26,35 (-1,08) 2021-02-12
Lewicki Tomasz 1 157 000 (-8 000) 26,24 (-0,19) 1 157 000 (-8 000) 26,24 (-3,38) 2021-02-12
Zantonowicz Marcin ZWZ 648 451 (52 992) 14,71 (1,20) 648 451 (52 992) 16,49 (1,35) 2020-07-13
Lewicki Tomasz ZWZ 1 165 000 (11 000) 26,43 (0,25) 1 165 000 (11 000) 29,62 (0,28) 2020-07-13
Wojtachnia Marek ZWZ 606 883 (6 883) 13,77 (0,16) 606 883 (6 883) 15,43 (0,18) 2019-06-27
Lewicki Tomasz ZWZ 1 154 000 (32 382) 26,18 (0,74) 1 154 000 (32 382) 29,34 (0,83) 2019-06-27
Zantonowicz Marcin 595 459 (108 832) 13,51 (2,52) 595 459 (108 832) 15,14 (2,77) 2016-08-11
Wojtachnia Marek 600 000 (12 472) 13,61 (0,29) 600 000 (12 472) 15,25 (0,31) 2016-08-11
Twarowski Robert 1 079 028 (103 002) 24,47 (2,42) 1 079 028 (103 002) 27,43 (2,62) 2016-08-11
Lewicki Tomasz 1 121 618 (51 618) 25,44 (6,59) 1 121 618 (51 618) 28,51 (1,56) 2016-08-11
Mineral Midrange SA 475 250 10,78 (10,78) 475 250 0,00 2016-07-18
Mineral Midrange SA 0 (-477 500) 0,00 (-10,83) 0 (-477 500) 0,00 2016-07-18
Mineral Midrange SA 477 500 (-4 500) 10,83 (-0,08) 477 500 (-4 500) 0,00 2016-04-11
Mineral Midrange SA 482 000 (-9 000) 10,91 (-0,18) 482 000 (-9 000) 0,00 2015-11-05
Wojtachnia Marek 587 528 13,32 (-0,01) 587 528 14,94 2015-09-30
Wojtachnia Marek 587 528 13,33 (0,06) 587 528 14,94 (0,01) 2015-09-30
Wojtachnia Marek 587 528 13,27 (-0,03) 587 528 14,93 (-0,04) 2015-09-30
Wojtachnia Marek 587 528 (50 889) 13,30 (3,87) 587 528 (50 889) 14,97 (1,46) 2015-09-30
Mineral Midrange SA 491 000 11,09 (-0,02) 491 000 0,00 2015-07-27
Mineral Midrange SA 491 000 (-1 215 707) 11,11 (-18,95) 491 000 (-1 215 707) 0,00 2015-07-27
Mineral Midrange SA 1 706 707 30,06 (-0,19) 1 706 707 0,00 2015-04-23
Mineral Midrange SA 1 706 707 (-9 000) 30,25 (0,08) 1 706 707 (-9 000) 0,00 2015-04-23
Zantonowicz Marcin 486 627 10,99 (-0,03) 486 627 12,37 (-0,02) 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 11,02 (-0,01) 486 627 12,39 (0,02) 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 11,03 (-0,01) 486 627 12,37 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 11,04 (2,49) 486 627 12,37 (0,12) 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 8,55 (-0,02) 486 627 12,25 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 8,57 (-0,05) 486 627 12,25 (-0,12) 2015-02-06
Zantonowicz Marcin 486 627 (2 693) 8,62 (0,24) 486 627 (2 693) 12,37 (3,04) 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 22,05 (19,84) 976 026 24,81 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 2,21 (-19,92) 976 026 24,81 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 22,13 (-0,01) 976 026 24,81 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 22,14 (4,98) 976 026 24,81 (0,23) 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 17,16 (-0,03) 976 026 24,58 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 17,19 (-0,11) 976 026 24,58 (-0,23) 2015-02-06
Twarowski Robert 976 026 (-632 085) 17,30 (-10,57) 976 026 (-632 085) 24,81 (-6,20) 2015-02-06
Mineral Midrange SA 1 715 707 (1 130 885) 30,17 (20,04) 1 715 707 (1 130 885) 0,00 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 18,85 (-0,12) 1 070 000 26,95 (-0,25) 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 18,97 (-5,21) 1 070 000 27,20 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 24,18 (21,76) 1 070 000 27,20 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 2,42 (-21,84) 1 070 000 27,20 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 24,26 (-0,01) 1 070 000 27,20 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 24,27 (5,45) 1 070 000 27,20 (0,25) 2015-02-06
Lewicki Tomasz 1 070 000 (450) 18,82 (0,29) 1 070 000 (450) 26,95 (6,33) 2015-02-06
Wojtachnia Marek 536 639 9,43 (-0,02) 536 639 13,51 2014-12-31
Wojtachnia Marek 536 639 9,45 (-0,06) 536 639 13,51 (-0,13) 2014-12-31
Wojtachnia Marek 536 639 9,51 (-2,61) 536 639 13,64 2014-12-31
Wojtachnia Marek 536 639 (10 050) 12,12 (3,00) 536 639 (10 050) 13,64 (3,49) 2014-12-31
Lewicki Tomasz 1 069 550 (21 350) 18,53 (0,37) 1 069 550 (21 350) 20,62 (0,41) 2014-12-31
Wojtachnia Marek 526 589 (9 950) 9,12 (0,17) 526 589 (9 950) 10,15 (0,19) 2014-07-14
Lewicki Tomasz 1 048 200 (33 247) 18,16 (0,57) 1 048 200 (33 247) 20,21 (0,64) 2014-07-14
Lewicki Tomasz 1 014 953 (-641 047) 17,59 (-11,11) 1 014 953 (-641 047) 19,57 (-12,36) 2014-05-22
Lewicki Tomasz 1 656 000 (12 248) 28,70 (0,22) 1 656 000 (12 248) 31,93 (0,23) 2014-05-08
Lewicki Tomasz 1 643 752 (699 485) 28,48 (12,12) 1 643 752 (699 485) 31,70 (13,49) 2014-04-15
Lewicka Magdalena 0 (-708 435) 0,00 (-12,27) 0 (-708 435) 0,00 (-12,46) 2014-04-15
Wojtachnia Marek 516 639 (-439 575) 8,95 (-7,62) 516 639 (-439 575) 9,96 (-8,48) 2013-09-02
Gregorczuk Cezary 82 373 (-224 088) 1,42 (-3,89) 82 373 (-224 088) 1,58 (-3,73) 2013-04-30
Zantonowicz Marcin 483 934 (38 994) 8,38 (0,67) 483 934 (38 994) 9,33 (0,75) 2013-04-29
Wojtachnia Marek 956 214 (127 990) 16,57 (2,22) 956 214 (127 990) 18,44 (2,47) 2013-04-29
Twarowski Robert 1 608 111 (148 980) 27,87 (2,59) 1 608 111 (148 980) 31,01 (2,87) 2013-04-29
Nadolski, Piotr Jerzy 85 174 (-299 183) 1,47 (-5,19) 85 174 (-299 183) 1,64 (-5,02) 2013-04-29
Lewicki Tomasz 944 267 (162 830) 16,36 (2,82) 944 267 (162 830) 18,21 (3,14) 2013-04-29
Zantonowicz Marcin 444 940 (2 753) 7,71 (0,05) 444 940 (2 753) 8,58 (0,06) 2013-02-15
Wojtachnia Marek 828 224 (5 506) 14,35 (0,10) 828 224 (5 506) 15,97 (0,11) 2013-02-15
Twarowski Robert 1 459 131 (9 636) 25,28 (0,16) 1 459 131 (9 636) 28,14 (0,19) 2013-02-15
Lewicki Tomasz 781 437 (9 636) 13,54 (0,17) 781 437 (9 636) 15,07 (0,19) 2013-02-15
Lewicki Tomasz 771 801 (23 586) 13,37 (0,41) 771 801 (23 586) 14,88 (0,46) 2012-12-28
Wojtachnia Marek 822 718 (5 506) 14,25 (0,09) 822 718 (5 506) 15,86 (0,10) 2012-11-29
Twarowski Robert 1 449 495 (9 636) 25,12 (0,17) 1 449 495 (9 636) 27,95 (0,19) 2012-11-29
Twarowski Robert 1 439 859 (19 272) 24,95 (0,33) 1 439 859 (19 272) 27,76 (2,78) 2012-08-21
Zantonowicz Marcin 442 187 (5 506) 7,66 (0,10) 442 187 (5 506) 8,52 (0,84) 2012-08-20
Wojtachnia Marek 817 212 (13 638) 14,16 (0,24) 817 212 (13 638) 15,76 (1,63) 2012-08-20
Lewicki Tomasz 748 215 (21 870) 12,96 (0,38) 748 215 (21 870) 14,42 (1,65) 2012-08-20
Twarowski Robert 1 420 587 (-74 335) 24,62 (-1,28) 1 420 587 (-74 335) 24,98 (-1,31) 2012-05-21
Mineral Midrange SA 584 822 (499 806) 10,13 (8,66) 584 822 (499 806) 0,00 2012-05-21
Lewicki Tomasz 726 345 (-16 892) 12,58 (-0,30) 726 345 (-16 892) 12,77 (-0,30) 2012-05-21
Twarowski Robert 1 494 922 (17 910) 25,90 (0,31) 1 494 922 (17 910) 26,29 (0,31) 2012-05-18
Lewicki Tomasz 743 237 (17 910) 12,88 (0,31) 743 237 (17 910) 13,07 (0,32) 2012-05-18
Zantonowicz Marcin 436 681 (5 177) 7,56 (0,09) 436 681 (5 177) 7,68 (0,09) 2012-05-16
Wojtachnia Marek 803 574 (10 734) 13,92 (0,18) 803 574 (10 734) 14,13 (0,19) 2012-05-16
Lewicki Tomasz 725 327 (-708 435) 12,57 (-12,27) 725 327 (-708 435) 12,75 (-12,47) 2012-01-30
Lewicka Magdalena 708 435 12,27 708 435 12,46 2012-01-30
Zantonowicz Marcin 431 504 (-43 496) 7,47 (-0,76) 431 504 (-43 496) 7,59 (-0,64) 2011-07-25
Wojtachnia Marek 792 840 (-82 160) 13,74 (-1,42) 792 840 (-82 160) 13,94 (-1,22) 2011-07-22
Twarowski Robert 1 477 012 (-145 436) 25,59 (-2,52) 1 477 012 (-145 436) 25,98 (-2,55) 2011-07-21
Lewicki Tomasz 1 433 762 (-134 988) 24,84 (-2,34) 1 433 762 (-134 988) 25,22 (-2,06) 2011-07-21
Mineral Midrange SA 85 016 (50) 1,47 85 016 (50) 0,00 2011-01-05
Mineral Midrange SA 84 966 (10) 1,47 84 966 (10) 0,00 2010-12-28
Mineral Midrange SA 84 956 (77) 1,47 84 956 (77) 0,00 2010-10-25
Mineral Midrange SA 84 879 (695) 1,47 (0,02) 84 879 (695) 0,00 2010-10-06
Twarowski Robert 1 622 448 (-18 502) 28,11 (-0,32) 1 622 448 (-18 502) 28,53 (-0,33) 2010-09-29
Mineral Midrange SA 84 184 (498) 1,45 84 184 (498) 0,00 2010-09-24
Twarowski Robert 1 640 950 (-9 050) 28,43 (-0,16) 1 640 950 (-9 050) 28,86 (-0,15) 2010-09-21
Mineral Midrange SA 83 686 (133) 1,45 (0,01) 83 686 (133) 0,00 2010-09-17
Mineral Midrange SA 83 553 (654) 1,44 (0,01) 83 553 (654) 0,00 2010-08-20
Mineral Midrange SA 82 899 (850) 1,43 (0,01) 82 899 (850) 0,00 2010-08-06
Mineral Midrange SA 82 049 (250) 1,42 (0,01) 82 049 (250) 0,00 2010-07-27
Mineral Midrange SA 81 799 (395) 1,41 81 799 (395) 0,00 2010-07-22
Mineral Midrange SA 81 404 (424) 1,41 (0,01) 81 404 (424) 0,00 2010-07-08
Mineral Midrange SA 80 980 (103) 1,40 80 980 (103) 0,00 2010-07-05
Mineral Midrange SA 80 877 (3 746) 1,40 (0,07) 80 877 (3 746) 0,00 2010-03-16
Mineral Midrange SA 77 131 (12 609) 1,33 (0,22) 77 131 (12 609) 0,00 2010-03-12
Mineral Midrange SA 64 522 (14 602) 1,11 (0,25) 64 522 (14 602) 0,00 2010-03-05
Mineral Midrange SA 49 920 (12 739) 0,86 (0,22) 49 920 (12 739) 0,00 2010-02-26
Mineral Midrange SA 37 181 (7 242) 0,64 (0,13) 37 181 (7 242) 0,00 2010-02-19
Mineral Midrange SA 29 939 (2 500) 0,51 (0,04) 29 939 (2 500) 0,00 2010-02-12
Mineral Midrange SA 27 439 (3 294) 0,47 (0,06) 27 439 (3 294) 0,00 2010-02-05
Mineral Midrange SA 24 145 (3 414) 0,41 (0,06) 24 145 (3 414) 0,00 2010-01-29
Lewicki Tomasz 1 568 750 (-10 000) 27,18 (-0,18) 1 568 750 (-10 000) 27,28 (-0,48) 2010-01-26
Lewicki Tomasz 1 578 750 27,36 1 578 750 27,76 (0,40) 2010-01-26
Mineral Midrange SA 20 731 (3 959) 0,35 (0,06) 20 731 (3 959) 0,00 2010-01-22
Mineral Midrange SA 16 772 (2 532) 0,29 (0,05) 16 772 (2 532) 0,00 2010-01-15
Mineral Midrange SA 14 240 (2 960) 0,24 (0,05) 14 240 (2 960) 0,00 2010-01-08
Twarowski Robert 1 650 000 (9 050) 28,59 (0,16) 1 650 000 (9 050) 29,01 (0,16) 2009-12-31
Mineral Midrange SA 11 280 (1 093) 0,19 (0,02) 11 280 (1 093) 0,00 2009-12-11
Mineral Midrange SA 10 187 (9 966) 0,17 (0,17) 10 187 (9 966) 0,00 2009-11-27
Wojtachnia Marek 875 000 (-25 000) 15,16 (-0,43) 875 000 (-25 000) 15,16 (-0,43) 2009-10-12
Wojtachnia Marek 900 000 (500) 15,59 (0,01) 900 000 (500) 15,59 (0,01) 2009-10-11
Mineral Midrange SA 221 0,00 221 0,00 2009-09-24
Twarowski Robert 1 640 950 (-9 050) 28,43 (-0,16) 1 640 950 (-9 050) 28,85 (0,26) 2009-09-13
Wojtachnia Marek 899 500 (-75 000) 15,58 (-1,30) 899 500 (-75 000) 15,58 (-1,30) 2009-08-21
Twarowski Robert 1 650 000 (-100 000) 28,59 (-1,73) 1 650 000 (-100 000) 28,59 (-1,73) 2009-08-21
Sandfield Capital sp. z o.o. 0 (-412 923) 0,00 (-7,15) 0 (-412 923) 0,00 (-7,15) 2009-08-21
Nadolski, Piotr Jerzy 384 357 (304 725) 6,66 (5,28) 384 357 (304 725) 6,66 (5,28) 2009-08-21
Gregorczuk Cezary 306 461 5,31 306 461 5,31 2009-08-21
Zantonowicz Marcin 475 000 (-25 000) 8,23 (-0,43) 475 000 (-25 000) 8,23 (-0,43) 2009-08-20
Wojtachnia Marek 974 500 (-9 000) 16,88 (-0,16) 974 500 (-9 000) 16,88 (-0,16) 2009-08-20
Twarowski Robert 1 750 000 (-300) 30,32 (-0,01) 1 750 000 (-300) 30,32 (-0,01) 2009-08-20
Sandfield Capital sp. z o.o. 412 923 (27 423) 7,15 (0,47) 412 923 (27 423) 7,15 (0,47) 2009-08-20
Nadolski, Piotr Jerzy 79 632 1,38 79 632 1,38 2009-08-20
Lewicki Tomasz 1 578 750 (-115 665) 27,36 (-2,00) 1 578 750 (-115 665) 27,36 (-2,00) 2009-08-20
Duszyński Marcin przez Capital One Advisers sp. z o.o. 3 351 (-4 735) 0,00 3 351 (-4 735) 0,00 2009-04-17
Duszyński Marcin przez Capital One Advisers sp. z o.o. 8 086 0,00 8 086 0,00 2009-03-23
Twarowski Robert 1 750 300 (300) 30,33 (-4,66) 1 750 300 (300) 30,33 (-4,66) 2009-01-01
Lewicki Tomasz 1 694 415 (-13 128) 29,36 (-0,23) 1 694 415 (-13 128) 29,36 (-0,23) 2009-01-01
Wojtachnia Marek 983 500 (3 000) 17,04 (0,05) 983 500 (3 000) 17,04 (0,05) 2008-12-09
Lewicki Tomasz 1 707 543 (6 924) 29,59 (0,12) 1 707 543 (6 924) 29,59 (0,12) 2008-12-09
Lewicki Tomasz 1 700 619 (629) 29,47 (0,01) 1 700 619 (629) 29,47 (0,01) 2008-10-09
Wojtachnia Marek 980 500 (500) 16,99 (-2,61) 980 500 (500) 16,99 (-2,61) 2008-10-07
Lewicki Tomasz 1 699 990 (-10) 29,46 (-4,54) 1 699 990 (-10) 29,46 (-4,54) 2008-10-02
Sandfield Capital sp. z o.o. 385 500 6,68 385 500 6,68 2008-08-19
Zantonowicz Marcin 500 000 8,66 500 000 8,66 2008-08-11
Wojtachnia Marek 980 000 19,60 (2,62) 980 000 19,60 (2,62) 2008-02-29
Wojtachnia Marek 980 000 16,98 980 000 16,98 2008-02-29
Twarowski Robert 1 750 000 34,99 (4,67) 1 750 000 34,99 (4,67) 2008-02-29
Twarowski Robert 1 750 000 30,32 1 750 000 30,32 2008-02-29
Lewicki Tomasz 1 700 000 34,00 (4,54) 1 700 000 34,00 (4,54) 2008-02-29
Lewicki Tomasz 1 700 000 29,46 1 700 000 29,46 2008-02-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.