0,9600 zł
-2,44% -0,0240 zł
Medapp SA (MDA)

Akcjonariat - MEDAPP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 237 274 502,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 247 160 940 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 137 139 556
Liczba głosów na WZA: 247 160 940 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,49%
Kapitał akcyjny: 24 716 094,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 137 139 556
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 (39,03%) 96 456 352 (39,03%) 2019-12-30 PGV
Omegia SA 22 183 204 (8,98%) 22 183 204 (8,98%) 2019-06-19 PGV
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 (7,49%) 18 500 000 (7,49%) 2019-12-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E i F 98 589 360
0,10 237 089 360
23 708 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 13 000 000
0,10 138 500 000
13 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
podwyższenie kapitału seria E 24 500 000
0,10 125 500 000
12 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-27
podwyższenie kapitału seria G 2 001 583
0,10 239 090 943
23 909 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-23
podwyższenie kapitału seria E i F 7 970 000
0,10 247 160 943
24 716 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
seria A - akcje założycielskie 2010-06-18 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-30 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 41 000 000
4 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-30 32 000 000
3 200 000,00
0,10 0,10 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-11
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-30 60 000 000
6 000 000,00
0,10 0,10 101 000 000
10 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-10-21 50 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Medapp sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
zmiana firmy z Yellow Hat SA na MedApp SA 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 100 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 uchylony 2017-06-30
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-10-07 2 001 583
1 341 060,61
0,10 0,67
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H 2020-06-08 29 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-29 -3
0,10 247 160 940
24 716 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 7,49 (-0,35) 18 500 000 7,49 (-0,35) 2019-12-30
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 7,84 (0,04) 18 500 000 7,84 (0,04) 2019-12-30
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 7,80 (0,06) 18 500 000 7,80 (0,06) 2019-12-30
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 (-6 000 000) 7,74 (-16,52) 18 500 000 (-6 000 000) 7,74 (-16,52) 2019-12-30
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 40,86 (0,18) 96 456 352 40,86 (0,18) 2019-12-30
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 40,68 (0,34) 96 456 352 40,68 (0,34) 2019-12-30
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 40,34 (1,31) 96 456 352 40,34 (1,31) 2019-12-30
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 (47 223 704) 39,03 (3,48) 96 456 352 (47 223 704) 39,03 (3,48) 2019-12-30
Omegia SA 22 183 204 16,02 (6,62) 22 183 204 16,02 (6,62) 2019-06-19
Omegia SA 22 183 204 9,40 (0,04) 22 183 204 9,40 (0,04) 2019-06-19
Omegia SA 22 183 204 9,36 (0,08) 22 183 204 9,36 (0,08) 2019-06-19
Omegia SA 22 183 204 9,28 (0,30) 22 183 204 9,28 (0,30) 2019-06-19
Omegia SA 22 183 204 (1 739 000) 8,98 (-7,31) 22 183 204 (1 739 000) 8,98 (-7,31) 2019-06-19
Zalewska Violetta 5 330 393 (-7 673 000) 3,85 (-5,54) 5 330 393 (-7 673 000) 3,85 (-5,54) 2019-06-12
Amida Capital sp. z o.o. SKA 49 232 648 35,55 (14,70) 49 232 648 35,55 (14,70) 2019-06-12
Amida Capital sp. z o.o. SKA 49 232 648 (3 936 000) 20,85 (-15,24) 49 232 648 (3 936 000) 20,85 (-15,24) 2019-06-12
Zalewska Violetta 13 003 393 (3 528 000) 9,39 (1,84) 13 003 393 (3 528 000) 9,39 (1,84) 2019-02-14
Zalewska Violetta wraz z Profit Estate sp. z o.o. 9 475 393 (-8 600 000) 7,55 (-6,85) 9 475 393 (-8 600 000) 7,55 (-6,85) 2018-12-31
Omegia SA 20 444 204 16,29 (1,53) 20 444 204 16,29 (1,53) 2018-12-31
Omegia SA 20 444 204 (1 014) 14,76 (-1,53) 20 444 204 (1 014) 14,76 (-1,53) 2018-12-31
Amida Capital sp. z o.o. SKA 45 296 648 (6 696 648) 36,09 (8,22) 45 296 648 (6 696 648) 36,09 (8,22) 2018-12-31
Amida Capital sp. z o.o. SKA 38 600 000 (2 113 352) 27,87 (-1,20) 38 600 000 (2 113 352) 27,87 (-1,20) 2018-12-31
Zalewska Violetta wraz z Profit Estate sp. z o.o. 18 075 393 14,40 18 075 393 14,40 2018-12-21
MedeHealth sp. z o.o. 9 000 000 7,17 (0,67) 9 000 000 7,17 (0,67) 2018-03-05
MedeHealth sp. z o.o. 9 000 000 6,50 (2,69) 9 000 000 6,50 (2,69) 2018-03-05
MedeHealth sp. z o.o. 9 000 000 3,81 9 000 000 3,81 2018-03-05
Amida Capital sp. z o.o. SKA 36 486 648 (-10 000 000) 29,07 (-7,97) 36 486 648 (-10 000 000) 29,07 (-7,97) 2018-03-05
Amida Capital sp. z o.o. SKA 46 486 648 (-12 083 352) 37,04 (-20,95) 46 486 648 (-12 083 352) 37,04 (-20,95) 2017-12-29
Omegia SA ZWZ 20 443 190 16,29 (-3,95) 20 443 190 16,29 (-3,95) 2017-06-30
Omegia SA ZWZ 20 443 190 (155) 20,24 (-29,62) 20 443 190 (18 400 155) 20,24 (15,26) 2017-06-30
Blue Ring sp. z o.o. 24 500 000 24,26 (0,26) 24 500 000 24,26 (0,26) 2017-03-20
Blue Ring sp. z o.o. akcje nowej emisji 24 500 000 24,00 (4,48) 24 500 000 24,00 (4,48) 2017-03-20
Blue Ring sp. z o.o. akcje nowej emisji 24 500 000 19,52 (1,83) 24 500 000 19,52 (1,83) 2017-03-20
Blue Ring sp. z o.o. 24 500 000 17,69 (7,31) 24 500 000 17,69 (7,31) 2017-03-20
Blue Ring sp. z o.o. 24 500 000 10,38 24 500 000 10,38 2017-03-20
Amida Capital sp. z o.o. SKA 58 570 000 57,99 (11,32) 58 570 000 57,99 (11,32) 2016-03-23
Amida Capital sp. z o.o. SKA 58 570 000 46,67 (-11,32) 58 570 000 46,67 (-11,32) 2016-03-23
Amida Capital sp. z o.o. SKA 58 570 000 (570 000) 57,99 (0,56) 58 570 000 (570 000) 57,99 (0,56) 2016-03-23
Amida Capital sp. z o.o. SKA 58 000 000 (-2 000 000) 57,43 (-1,97) 58 000 000 (-2 000 000) 57,43 (-1,97) 2016-03-23
Amida Capital sp. z o.o. SKA 60 000 000 59,40 (59,40) 60 000 000 59,40 (59,40) 2015-12-22
Omegia SA 20 443 035 49,86 2 043 035 (-18 400 000) 4,98 (-44,88) 2015-10-02
Amida Capital sp. z o.o. SKA 0 (-20 443 035) 0,00 (-49,86) 0 (-20 443 035) 0,00 (-49,86) 2015-10-02
Omegia SA 20 443 035 49,86 (29,62) 20 443 035 49,86 (29,62) 2015-09-28
Omegia SA 20 443 035 20,24 20 443 035 20,24 2015-09-28
Edison SA 3 939 000 9,60 (5,71) 3 939 000 9,60 (5,71) 2015-09-24
Edison SA 3 939 000 3,89 3 939 000 3,89 2015-09-24
Amida Capital sp. z o.o. SKA 20 443 035 49,86 20 443 035 49,86 2015-09-24
Benten sp. z o.o. Invest SKA 24 133 995 58,86 (0,87) 24 133 995 58,86 (0,87) 2015-04-10
Benten sp. z o.o. Invest SKA 24 133 995 (12 088 275) 57,99 (28,62) 24 133 995 (12 088 275) 57,99 (28,62) 2015-04-10
Benten sp. z o.o. Invest SKA 12 045 720 (6 225 720) 29,37 (15,18) 12 045 720 (6 225 720) 29,37 (15,18) 2015-04-02
Benten sp. z o.o. Invest SKA 5 820 000 (-24 221 500) 14,19 (-59,08) 5 820 000 (-24 221 500) 14,19 (-59,08) 2015-03-19
Digital Solutions sp. z o.o. 0 (-32 000 000) 0,00 (-96,96) 0 (-32 000 000) 0,00 (-96,96) 2015-03-02
Benten sp. z o.o. Invest SKA 30 041 500 73,27 30 041 500 73,27 2015-03-02
Digital Solutions sp. z o.o. 32 000 000 96,96 (18,92) 32 000 000 96,96 (18,92) 2011-10-05
Digital Solutions sp. z o.o. 32 000 000 78,04 32 000 000 78,04 2011-10-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.