1,7400 zł
1,16% 0,0200 zł
Lukardi SA (LUK)

Komunikaty spółki - LUKARDI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Korekta raportu nr 18/2021 – „Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.”
Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2021 roku.
Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.
Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
LUKARDI 1,16% 1,74
2021-09-16 14:18:32

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.